Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
181/2021-13750/2020
Diverses preguntes. 09/02/2022 15:34h
S'adjunta un pdf amb diverses preguntes i les seves corresponents respostes.
1- En el primer cuadro no nos coincide dicho valor con la suma de Centraleta y 010 y, aunque la variación no es mucha en los tres primeros meses, en los meses de octubre, noviembre y diciembre sí es importante. 2 - Del mismo modo y para el segundo cuadro, ¿Cómo se ha calculado el % que figura en el concepto Acumulat? 3 - En los meses de octubre, noviembre y diciembre se observa una caída drástica en el volumen de llamadas atendidas en la línea 010. En cuanto a recibidas, se pasa de un promedio de más de 5.600 a un promedio de 423, ¿podrían aclararnos el motivo? 31/01/2022 12:03h
"Revisades les taules publicades, s'ha observat que hi havia un error en les dades. Es publica el següent quadre que esmena l'error de l'anterior i dona resposta a les preguntes plantejades.
S'ha de tenir en compte que el contracte que s'està licitant fa referencia únicament als serveis centraleta i 010 (no s'inclou les trucades a 092 policia)"

1 - La variació és deguda a les dades del 092, que no formen part de la licitació.

2 -Del mismo modo y para el segundo cuadro, ¿Cómo se ha calculado el % que figura en el concepto Acumulat?
L'acumulat és la mitjana de la centraleta, 092 i 010. No quadrava per les mateixes raons abans esmentades.

3 - S'havia alterat l'ordre de les dades de la fila del 092 i el 010. S'ha esmenat correctament al quadre anterior.
En relación con la licitación referenciada en el asunto del correo, agradeceríamos nos diesen respuesta a las siguiente cuestiones: 1. Dado que existen requerimientos de niveles de servicio vinculados a penalizaciones, agradeceríamos nos facilitasen la siguiente información sobre los contactos gestionados: a. Llamadas recibidas y atendidas por mes durante los últimos meses. b. Porcentaje promedio y representativo de llamadas atendidas y recibidas por día de la semana. c. Otros volúmenes de gestiones y tramites realizadas por agentes y BackOffice de tramitación. d. TMO de atención. 2. Se indican unas penalizaciones por calidad: ¿han existido penalizaciones durante la vigencia del servicio actual? ¿cuáles se han dado por mes y su motivo? ¿en caso de ser por llamadas perdidas, cuales fueron los niveles alcanzados? 25/01/2022 13:38h
S'adjunta pdf amb la informació sol·licitada.
Actualització de la pregunta: Quisiéramos saber si es un requisito indispensable el disponer de las certificaciones ISO 27002 y 30301 para poder licitar. 21/01/2022 11:20h
Resposta actualitzada:
No, no es necessari disposar de les certificacions indicades a tenor de l'esmena realitzada en el PCAP en data 19/01/2022.
Quisiéramos saber si es un requisito indispensable el disponer de las certificaciones ISO 27002 y 30301 para poder licitar. 18/01/2022 14:56h
D'acord amb la clàusula G.4 l'adjudicatari haurà d'adoptar com a marc de referència per a la seguretat dels Sistemes
d'Informació el conjunt de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO- 27002:2005 i la ISO 30301:2019 o similars. En aquest sentit, s'haurà d'acreditar que es compleixen els requisits pels quals s'atorguen les mencionades acreditacions, ja sigui mitjançant les certificacions indicades o bé mitjançant altres certificacions que acreditin aquests extrems. Alternativament, també s'acceptaran altres mitjans de prova que demostrin que l'empresa compleix amb els requisits de la certificació exigida. En aquest supòsit correspon a la Mesa de contractació la qualificació de la documentació acreditativa aportada.
En relación a la presente licitación en Sant Cugat, queríamos saber si las personas a subrogar tienen discapacidad, ya que en el anexo correspondiente (adjunto) no lo indica. 18/01/2022 10:30h
Cap de les persones vinculades al servei, i que consten al llistat de subrogació, té discapacitat.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya