Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/0012700
A la Pàg. 13 del PCAP, A l'apartat 1.11, criteri 1.b) apareix que s'ha d'explicar les auscultacions, però no s'especifica que estiguin incloses en els treballs. Entenem que no està inclos en el servei la realització d'auscultacions, m'ho podeu confirmar? 14/09/2021 12:08h
En els Plans no estan inclosos ni previstos assajos d'auscultacions. Únicament es sol·licita justificació i necessitat, en base a les inspeccions de camp realitzades, d'incorporar Plans d'auscultació als posteriors projectes que puguin derivar-se.
M'agradaria aclarir quins treballs complementaris s'inclouen en el servei. Entenc que són únicament les visualitzacions i l'extracció de testimonis que són els criteris puntuables, és així? 14/09/2021 12:08h
Els treballs complementaris inclosos en el servei són tots els descrits al punt 3.3 TREBALLS COMPLEMENTARIS del Plec Tècnic, amb les condicions descrites, més les possibles ampliacions de les extraccions de testimonis i visualitzacions descrites al punt anterior.
En l'apartat 3.3 del PPT, es fa referencia també que els treballs complementaris seran ampliables segons les millores ofertades quan no es demana ni es puntua cap millora. 14/09/2021 12:08h
D'acord amb els criteris avaluables de forma automàtica descrits al PCAP, es puntuen les següents ampliacions dels treballs complementaris de base: Extracció de testimonis extra per a cada Pla (10 punts) i Visualització extra per cada Pla (5 punts màxim). Per a la resta de treballs complementaris, no s'estimen necessàries ampliacions sobre la proposta de base i per tant no es puntuen.
Segons el PPT, a l'apartat 2.3 quan es detallen els terminis d'entrega, s'inclou com a treball complementari el deflectòmetre i es detalla que s'ha d'afegir a la memòria explicativa. 14/09/2021 12:08h
En els Plans no estan inclosos ni previstos assajos d'auscultacions. A la memòria explicativa únicament caldrà incloure justificació i necessitat, en base a les inspeccions de camp realitzades, d'incorporar Plans d'auscultació als posteriors projectes que puguin derivar-se.
Segons el quadre de desglossament dels costos de l'apartat 1.3 del PCAP, els treballs complementaris són l'extracció de testimonis i visualitzacions, treballs complementaris que coincideixen amb els criteris de valoració de les ofertes. 14/09/2021 12:07h
Els treballs complementaris estan definits a l'apartat 3.3 del Plec Tècnic (completar cartografia, geotècnia i serveis amb dades de camp i companyies, si escau, més 1 extracció de testimoni per cada Pla i una visualització per cada Pla. A l'apartat 1.3 del PCAP s'indica l'estimació dels costos del cos de l'estudi o Pla, els treballs complementaris que es poden subcontractar i l'edició / altres.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya