Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castellar del Vallès
Codi d'expedient:
CONT2100067

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Com podem assistir a l'obertura de pliques del día 05/10? 27/09/2021 10:28h
L'assistència a l'obertura de pliques és telemàtica mitjançant una convocatòria zoom. S'enviarà la convocatòria a les empreses licitadores per correu electrònic.
L'annex 3 (SOBRE B), va seguit del document de l'Annex5 ? 05/08/2021 16:25h
Es tracta de dos documents que conformen el sobre B. L'Annex 3 és la proposta tècnica a valorar amb criteris sotmesos a judici de valor, i l'Annex 5 és el compromís d'adscripció dels mitjans materials i humans per aquest contracte.
S'ha d'especificar a l'annex 5, si hi haurà personal subrogat? O amb el nom i perfil ja és suficient 05/08/2021 16:21h
Aquest contracte, en l'annex 11 del PCAP, ja preveu la subrogació de personal, per tant, és suficient incloure el perfil professional i el nom, si s'escau, del personal adscrit a aquest contracte.
Bon dia, Revisant la documentació que s'ha d'aportar per tal de presentar l'oferta, hem vist que a l'Annex 2 del PCAP, "PROPOSTA A VALORAR MITJANÇANT FÓRMULA AUTOMÀTICA", a l'apartat de PROPOSTA ECONÒMICA-DESCOMPTES PREUS UNITARIS REFERIDA AL MANTENIMENT CORRECTIU, manca el Quadre 2 amb el qual hem de proposar els preus unitaris de la mà d'obra (criteri automàtic valorat amb 10 punts). Gràcies Salutacions 02/08/2021 14:19h
Adjuntem novament l'Annex 2, amb la informació que han d'incloure les licitadores en relació als preus untiaris de la ma d'obra del manteniment correctiu tal i com consta a l'Annex 4 del PCAP i a l'annex 15 del PPT.
Bon dia, segons l'Annex5, s'han d'indicar els noms del coordinador del servei del responsable del contracte. Si el coordinador és el personal subrogat, NO cal aportar cap informació...és correcte? 02/08/2021 12:40h
A l'annex 5 s'ha de fer constar els mitjans propis de l'empresa, indicant el perfil de la persona coordinadora i si el tenen concretat, poden incorporar el CV. En el supòsit que no tinguin el seu nom, poden fer referència al perfil professional.
En el cas de recorrer a la capacitat d'altres empreses mitjançant la subcontractació, han de fer-ho constar a l'annex 5, especificant el tipus de treball ,percentatge i identitat, si s'escau.
Bon dia, En relació a la documentació que s'ha d'aportar com a memòria tècnica, seguint els criteris establerts a l'Annex 3, té alguna reestricció en quant al número de pàgines i format del contingut de les mateixes (tipus i mida de la lletra)? Moltes gràcies per avançat Salutacions 02/08/2021 12:36h
El plec no preveu cap tipus de limitació i extensió del contingut de la proposta tècnica.
Buenos días, el material utilizado para el mantenimiento preventivo está incluido en contrato o se factura a parte, tal y como filtrina, filtros, etc. Las inspecciones reglamentarias a realizar por una OCA las asume el contratista? Si es así, nos tendrían que facilitar relación de inspecciones que tocaría realizar en estos próximos años. Saludos. 22/07/2021 17:29h
Tal i com s'indica a l'Estudi econòmic del Plec de clàusules administratives (apartat B3 del quadre de característiques, pag. 8) , a l'apartat "Despesa de material derivats de revisions de manteniment preventiu", hi ha una partida a on quantifica aquest material de 5.400 ¤ (abans d'impostos i beneficis). En aquest mateix apartat també hi ha una partida de les inspeccions periòdiques reglamentàries de 3.400 ¤ i que, per tant, van a càrrec del contractista. Aquests imports de les revisions s'han contemplat per a totes les 17 calderes de més de 70 Kw.
Buenos días, con respecto al sistema de telegestión, nos pueden comentar cuantos hay y de que marca son? 22/07/2021 17:17h
Tenim 2 sistemes de telegestió.

- 1 sistema de la marca Controlli que controla els edificis: Mirador, Mercat i Auditori.
- 1 sistema de la marca Baxi per les calderes del Palau Tolrà
Buenos días, con respecto a los descalcificadores, en el pliego técnico indica que hay que realizar 4 analíticas de agua al año, 1 por trimestre. Estas analíticas es solo para los centros que tienen descalcificador? Si es así, cuales son los centros donde hay instalados descalcificadores? Saludos. 22/07/2021 17:16h
Els descalcificadors que tenim son aquests:

- Mirador, Mercat, Auditori ( 1 descalcificador)
- Pavelló Puigverd (1 descalcificador)

Les analítiques que es demanen son només pels edificis a on tenim descalcificadors.
Buenos días, con respecto al sistema de telegestión, nos pueden comentar cuantos hay y de que marca son? Saludos. 22/07/2021 17:13h
Els descalcificadors que tenim son aquests:

- Mirador, Mercat, Auditori ( 1 descalcificador)
- Pavelló Puigverd (1 descalcificador)

Les analítiques que es demanen son només pels edificis a on tenim descalcificadors.
Bon dia, és condició imprescindible per la presentació del contracte la realització de la visita a les instal·lacions? És obligatòria? 21/07/2021 08:35h
Aquesta visita no és obligatòria.
Buenas tardes, con respecto al personal a subrogar, indican que hay un oficial de 1ª con una dedicación del 62,5% de su jornada. Si es así, para poder subrogarse no tendría que tener una dedicación del 100%? Saludos. 20/07/2021 20:39h
La informació proporcionada per aquest òrgan de contractació dóna resposta a la previsió legal de l'article 130 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, posant de manifest als futurs adjudicataris que el personal actual que executa el servei, té una jornada de treball establerta a un 62,50 %.

Les obligacions de subrogació laboral deriven del dret laboral, i no del dret administratiu. En conseqüència, és una qüestió d'ordre privat laboral que concerneix als operadors econòmics privats implicats, si és el cas, en la subrogació, sense que la informació facilitada pressuposi, en cap cas, obligació de subrogació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya