Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Codi d'expedient:
Proc_OB_01_2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, al sobre A el document: "Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols" no hauria de ser obligatori ja que és només per empreses extrangeres, oi? Gràcies 28/08/2020 15:54h
Sí, només en cas d'empreses estrangeres. podeu penjar un document en blanc
Buenos días. En términos de duración del proyecto indican que este debe tener una duración máxima de 1 mes y 15 días. Nos gustaría saber si dentro de estas 6 semanas debe estar incluida la migración de la base de datos y del material audiovisual del sistema actual. Si no fuera así, ¿existe un tiempo estimado en el que se deba realizar migración? Gracias. 25/08/2020 09:35h
Es valorarà el Planning de treball presentat i executat, el termini d'entrega és just però hi ha migracions que han d'estar resoltes com pot ser la base de dades i les darreres emissions gravades. En cap cas aquest projecte haurà de penalitzar la feina i el dia a dia del CAC. Es pot fer un replanteig del calendari total un cop adjudicat el projecte i prioritzar conjuntament tasques i migracions.
A continuació els hi enviem el llistat de preguntes o dubtes que tenim després de la revisió dels plecs publicats per a l'Expedient número Proc_Ob_01_2020: Idioma prevalent. Observem que s'ha incorporat addicionalment una versió en castellà tant del plec de condicions administratives com del plec de prescripcions tècniques i que, aparentment, hi pot haver algunes diferències als documents. Ens podeu confirmar que, en cas de discrepància, la versió prevalent serà la publicada en llengua catalana? Desglossament pressupostari. Entenem que l'estimació de costos que apareix desglossada en la pàgina 2 del Plec de Clàusules Administratives és únicament una referència i que l'únic requeriment administratiu és el pressupost base detallat al punt B2 del Quadre de característiques del contracte del mateix document. És correcta aquesta interpretació? Sistema SARC. Entenem per la lectura del Plec de Prescripcions Tècniques que les actuals estacions remotes que pertanyen al sistema SARC es mantenen i no s'ha d'incloure cap tipus de renovació d'aquestes estacions. Per tant, ens podeu confirmar que per part de les estacions remotes tan sols es demana que es puguin ingestar el volum de fitxers detallats i que el nou sistema no obstaculitzi l'accés des dels llocs de treball per a visualitzar i escoltar en directe com es fa actualment? Format de gravacions al sistema SARC. Les ingestes al sistema procedents de SARC mantindran el format WMV (amb un tamany de 435 MB per cada hora de gravació) per a les captures de TDTHD i el format WMV (amb un tamany de 40 MB per cada hora de gravació) per a les captures de FM? Nova llibreria LTO. A la pàgina 5 del Plec de Prescripcions Tècniques es descriu el robot de cintes de què disposa el CAC actualment. No obstant, al final de la descripció apareix la frase ""El CAC va adquirir un nou robot a la tardor del 2020 model TS4300 d'IBM"". Ens podeu confirmar quina és la situació existent o quina serà la situació existent en el moment de la implementació del nou sistema? Si hi haurà un segon robot (TS4300 d'IBM) amb el que s'ha de comptar també, quantes unitats de lectura/escriptura i quin format de compatibilitat LTO tenen? Està o estarà controlat pel sistema MAM actual?" Reaprofitament d'equips. S'hauria de reaprofitar aquesta llibreria nova llibreria (model TS4300 d'IBM) o qualsevol altre component com , per exemple, l'emmagatzematge NetApp mentionat per a ser integrats com a part del nou sistema objecte d'aquest plec? Responsabilitat sobre equips existents. En el cas de que la resposta anterior sigui afirmativa, ens podeu confirmar que no será responsabilitat del contractista ni el manteniment ni la contractació del suport o garantia dels sistemes existents que es puguin reaprofitar? Redundància a les gravacions. A la pàgina 12 del Plec de Prescripcions Tècniques s'indica que "Es requereix que tot el sistema pugui treballar en cas de fallada d'algun element (redundància)". Ens podeu confirmar que en relació a les gravacions el que es busca és que, en cas d'avaria o problema a un gravador, qualsevol emissió es pugui continuar gravant en un altre canal disponible a un altre equip de gravació? Períodes de garantia i manteniment. El termini de garantia establert són 3 anys a comptar des de la signatura de l'acta de conformitat i recepció del sistema. S'entén que aquesta garantia inclou també el suport i manteniment del programari (software) durant el mateix període? En cas afirmatiu, aquesta condició aplica igualment als increments del termini de garantia contemplats en l'Annex 2 (model d'oferta)? Càlcul del període a migrar. A la pàgina 12 del Plec de Prescripcions Tècniques s'indiquen les quantitats de mesos a tenir en compte per a la migració. Per a poder fer el càlcul correctament dels tamanys, és correcte entendre que compten gravacions 24x7 de 13 canals de TV i 7 emissions de ràdio? Termini d'implementació. Es contempla un termini màxim de 6 setmanes per a la implementació del sistema. Tenint en compte que pe 25/08/2020 09:33h
¿ Idioma prevalent. Observem que s'ha incorporat addicionalment una versió en castellà tant del plec de condicions administratives com del plec de prescripcions tècniques i que, aparentment, hi pot haver algunes diferències als documents. Ens podeu confirmar que, en cas de discrepància, la versió prevalent serà la publicada en llengua catalana? Els confirmem que català és l'idioma prevalent en cas de discrepància.
¿ Desglossament pressupostari. Entenem que l'estimació de costos que apareix desglossada en la pàgina 2 del Plec de Clàusules Administratives és únicament una referència i que l'únic requeriment administratiu és el pressupost base detallat al punt B2 del Quadre de característiques del contracte del mateix document. És correcta aquesta interpretació? L'estimació de costos a que fa referència és una referència per determinar com s'ha calculat el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte, que és el que determina el límit màxim de despesa del CAC i és, d'acord amb la clàusula 3.3 del PCAP, el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació.
¿ Sistema SARC. Entenem per la lectura del Plec de Prescripcions Tècniques que les actuals estacions remotes que pertanyen al sistema SARC es mantenen i no s'ha d'incloure cap tipus de renovació d'aquestes estacions. Per tant, ens podeu confirmar que per part de les estacions remotes tan sols es demana que es puguin ingestar el volum de fitxers detallats i que el nou sistema no obstaculitzi l'accés des dels llocs de treball per a visualitzar i escoltar en directe com es fa actualment? El nou Sistema MAM del CAC ha de ser compatible amb les estacions SARC existents i ha d'admetre treballar amb aquestes i amb les que en un futur es puguin incorporar, tal i cm es fa actualment. No es demana cap renovació explícita d'aquestes. El nou sistema ha de permetre la gestió de les senyals provinents d'aquestes, tal i com es fa en l'actualitat o amb més prestacions o més facilitat o més qualitat, però únicament es demana com a obligatori la ingesta d'aquestes o de més senyals.
¿ Format de gravacions al sistema SARC. Les ingestes al sistema procedents de SARC mantindran el format WMV (amb un tamany de 435 MB per cada hora de gravació) per a les captures de TDTHD i el format WMV (amb un tamany de 40 MB per cada hora de gravació) per a les captures de FM? Les ingestes SARC hauran de tenir el format WMV o compatible amb el sistema MAM proposat per tal que la seva gestió sigui la més eficaç possible, es valorarà que aquests fitxers s'apropin als estàndards del mercat per a facilitar l'intercanvi, gestió i emmagatzematge amb el màxim de sistemes actuals i tendències del mercat audiovisual.
¿ Nova llibreria LTO. A la pàgina 5 del Plec de Prescripcions Tècniques es descriu el robot de cintes de què disposa el CAC actualment. No obstant, al final de la descripció apareix la frase ""El CAC va adquirir un nou robot a la tardor del 2020 model TS4300 d'IBM"". Ens podeu confirmar quina és la situació existent o quina serà la situació existent en el moment de la implementació del nou sistema? Si hi haurà un segon robot (TS4300 d'IBM) amb el que s'ha de comptar també, quantes unitats de lectura/escriptura i quin format de compatibilitat LTO tenen? Està o estarà controlat pel sistema MAM actual?" Al febrer del 2020 es va instal·lar un nou robot de cintes, la unitat escollida va ser la que s'indica (TS4300 del fabricant IBM). Adjuntem característiques tècniques d'aquest. Aquesta unitat està a disposició del nou sistema MAM del CAC i amb la intenció de minimitzar impacte mediambiental, fomentar l'aprofitament d'equips i disminuir despesa es pot integrar en la proposta que es realitzi, però si la proposta tècnica que es fa no la inclou, el sistema resultant funciona tècnicament en els marges sol·licitats o millor i el pressupost resultant de tot plegat compleix els plecs del concurs la solució serà valida igual. La proposta que realitzin ha de complir els requeriments mín
Buenos días. En términos de duración del proyecto indican que este debe tener una duración máxima de 1 mes y 15 días. Nos gustaría saber si dentro de estas 6 semanas debe estar incluida la migración de la base de datos y del material audiovisual del sistema actual. Si no fuera así, ¿existe un tiempo estimado en el que se deba realizar migración? Gracias. 18/08/2020 09:36h
Buenos días, traslado vuestra pregunta y os la respondemos a la mayor brevedad.
Saludos
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya