Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
160/2021 - 45292/2021
En relació al concurs amb Exp 160/2021 - 45292/2021 faria falta que penjessiu el projecte per poder preparar la part tècnica 30/12/2021 13:34h
Ja s'ha penjat el projecte, Memoria i Annexos i documentació gràfica.
En aquest punt del plec (pàgina 10), a part de parlar de la puntuació de l'oferta econòmica, diu això: 2. Adscripció tècnic adjunt. Fins a 10 punts. Per a cada lot, es valorarà l'adscripció d'un adjunt a la Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Ambiental. Adscripció d'un adjunt amb titulació equivalent a la requerida al responsable del servei corresponent, amb una dedicació mínima temporal del 20%. La dedicació s'ha d'entendre com a percentatge de jornada laboral setmanal, distribuïda en diferents dies de la setmana. Aquest compromís haurà de ser nominatiu, indicant noms i cognoms i NIF, titulació, any d'obtenció de la mateixa i l'empresa a la que pertany. També haurà de figurar la dedicació assignada. El compromís haurà d'estar signat pel licitador i l'adjunt proposat. Puntuació: Amb dedicació igual o superior al 40%: 5 punts. Amb dedicació entre el 20 i el 40%: 2,5 punts. Aquesta puntuació automàtica on s'ha de reflectir? Parla de només 1 adjunt (5 punts), però la puntuació total son 10 punts? 29/12/2021 11:52h
"2. Adscripció tècnic adjunt. Fins a 10 punts.
Per a cada lot, es valorarà l'adscripció d'un adjunt a la Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Ambiental.
Adscripció d'un adjunt amb titulació equivalent a la requerida al responsable del servei corresponent, amb una dedicació mínima temporal del 20%. La dedicació s'ha d'entendre com a percentatge de jornada laboral setmanal, distribuïda en diferents dies de la setmana.
Aquest compromís haurà de ser nominatiu, indicant noms i cognoms i NIF, titulació, any d'obtenció de la mateixa i l'empresa a la que pertany. També haurà de figurar la dedicació assignada. El compromís haurà d'estar signat pel licitador i l'adjunt proposat.
Puntuació:
Amb dedicació igual o superior al 40%: 5 punts.
Amb dedicació entre el 20 i el 40%: 2,5 punts.

Aquesta puntuació automàtica on s'ha de reflectir? Parla de només 1 adjunt (5 punts), però la puntuació total son 10 punts?

Efectivament s'ha constatat que existeix un error material en transcriure l'informe justificatiu (proposta d'inici).
On diu: Amb dedicació igual o superior a 40%: 5 punts i amb dedicació entre el 20% i el 40%: 2,5 punts.
Ha de dir: Adscripció tècnic adjunt: Fins a 10 punts. Amb dedicació igual o superior a 40%: 10 punts Amb dedicació entre el 20 i el 40%: 5 punts. S'ha actualitzat l'annex 4 de la proposició econòmica incorporant aquesta esmena.
En aquest sentit, consulteu l'esmena publicada en el perfil del contractant al respecte."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya