Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Barcelona
Codi d'expedient:
2021/267

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Benvolgut/da Us escric en relació a la publicació de l'Adjudicació de la licitació 2021/267, i observem que en l'Informe de Valoració (document adjunt) no s'ha donat cap punt en l'apartat B (millores) a la proposta de la nostra empresa, tot i que en la memòria tècnica que vam adjuntar dins el mateix sobre, pàgina 6, estava inclòs el quadre amb les millores que oferíem. Revisant la documentació presentada hem identificat que vam presentar el model de proposició econòmica que vau pujar al portal de Contractació Publica, si bé si també hem identificat que arrel de una consulta d'un altre proveïdor es va canviar el model dels annexos modificats, modificació de la qual no ens vam assabentar. Dit això, i tenint en compte que SI vam incloure les millores al document de la memòria tècnica i que tots els documents anaven dins un sobre únic, considerem que SI vam presentar les millores tècniques que oferíem i que s'haurien d'haver avaluat de la mateixa manera que la resta dels participants. Agrairíem per tant que es refés el quadre de valoració de les millores tenint present aquest fet. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o informació addicional que pugueu necessitar. Salutacions, 04/02/2022 11:02h
En data 29 de desembre de 2021, es detecta un error en l'annex 3 del plec de clàusules administratives i es publica la resolució de modificació del PCAP el mateix dia. S'estableix com a data de presentació de les ofertes; les 14:00:00 hores del dia 5 de gener de 2022.

A més, es deixa constància que l'arxiu únic a presentar els permet adjuntar qualsevol documentació addicional que creguin oportuna; ara bé, que la valoració de l'oferta es fa sobre la base de la informació continguda en la proposició econòmica i les millores (annex 3 model de proposició econòmica i millores) d'acord a l'apartat F.1. del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
A l'apartat 3 del Plec de Prescripcions tècniques hi ha un parell de característiques tècniques que voldríem aclarir: * Al punt a) es demana una "Bomba quaternària". Entenem però que el que hauria de dir és alguna cosa com "bomba binària o quaternària amb entrada per 4 solvents". * Al punt b) es demana "Detector UV de 400 a 800 nm". Entenem però que hauria de dir "Detector UV-Vis de 200 a 800 nm" 29/12/2021 18:33h
* Al punt a) es demana una "Bomba quaternària". Entenem però que el que hauria de dir és alguna cosa com "bomba binària o quaternària amb entrada per 4 solvents".

Efectivament, es refereix a la possibilitat de treballar amb entrada per a 4 solvents, no cal que sigui mitjançant bomba quaternària. Per tant, es podria canviar a "bomba binària o quaternària amb entrada per 4 solvents".


* Al punt b) es demana "Detector UV de 400 a 800 nm". Entenem però que hauria de dir "Detector UV-Vis de 200 a 800 nm"

Efectivament, es tracta d'una errada, hauria de dir "Detector UV-Vis de 200 a 800 nm".
Bon dia, Amb el canvi que ha patit la licitació no coincideix l'arxiu pdf amb el word del Annex-3 per poder emplenar el quadre de millores, podrieu facilitar aquest document de word actualitzat? Addicionalment, no veiem que consti que hem de presentar la descripció tècnica del equip, si no és així i sí que hem de presentar la descripció tècnica on ho hem de fer. Moltes gràcies. 29/12/2021 10:26h
Bon dia,

L'arxiu únic als permet adjuntar qualsevol documentació addicional que creguin oportuna. Poden afegir la descripció tècnica si ho creuen oportú.

D'altra banda, adjuntem l'arxiu dels annexos modificats.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya