Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Maresme
Codi d'expedient:
CCM 1163/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, en relació a la resposta publicada el 15/12/2021 a les 15:06h relativa a la certificació STOP COVID 19, els formulo la següent pregunta: otorgaran els 2,5 punts corresponents al criteri "Disposar de la certificació STOP Covid-19. Compliment normes i pràctiques de seguretat biològica" a aquells licitadors que disposin de la certificació "PROTOCOL SEGUR COVID-19" emès per un organisme independent i l'objecte de la qual és exactament el mateix que el de la certificació STOP COVID 19 emesa per l'ACCM? Gràcies per la seva atenció. Salutacions, 16/12/2021 15:33h
"Es valoraran certificats que acreditin les mesures de gestió contra la COVID 19 sempre que siguin emesos per entitats independents i d'objecte equivalent al STOP COVID 19 assenyalat en els criteris d'adjudicació".
Bon dia, en relació als criteris d'adjudicació i particularment en referència al certificat STOP COVID 19, s'entén que es valorarà un certificat que indiqui la implantació d'un pla específic d'actuació que inclogui mesures higièniques sanitàries, organitzatives, de prevenció del risc de seguretat i salut per a la reducció del risc de contagi i que per tant el certificat pot ser l'STOP COVID o un equivalent, correcte? 15/12/2021 15:06h
Es valorarà la certificació STOP COVID 19, emès per un organisme independent que certifica que els protocols d'actuació es compleixen i que s'està preparat per fer front a perills contra la seguretat biològica com és el virus SARS-COV--2. L'ACCM (Agencia para la certificación de la calidad y el medio ambiente) sabem que realitza aquesta certificació.
He presentat una oferta en la licitació electrònica del servei de transport adaptat. Tant al sobre A com al sobre B, he afegit el que es demanava, però hi ha altra documentació que no he sabut on s'havia d'incloure. Com per exemple la documentació del vehicle que s'adscriu a la ruta. 15/12/2021 13:39h
La documentació a la que fa referència s'ha d'incloure en l'apartat "altra documentació" prevista en el sobre digital.
En el cas que ja s'hagi presentat l'oferta, haurà de tornar a presentar-la de nou i enviar-nos un correu electrònic informant de quina de les dues ofertes és la correcte. Enviar el correu a: tad@ccmaresme.cat i omorato@consorci.org
Al lot 19 - ruta 18 - CPA Tordera, a l'estudi de costos, hi consta que els dies de servei dins el període és de 228, i també hi conta que el número de serveis anuals per vehicle és de 715, que és més del doble. Com pot ser el número de serveis anuals superior al doble de dies que s'ha de prestar el servei si cada dia que es presta el servei hi ha dos serveis a realitzar? 15/12/2021 13:37h
Els 228 dies són el núm. de dies/any de servei que s'han considerat per aquesta ruta.
Els 715 no són dies, són serveis anuals que, de mitjana, pot fer un vehicle amb un màxim de 22 places fixat per l'"Observatori de costos del transport discrecional de viatgers de Catalunya" de la Direcció General de Transports i Mobilitat.
Aquesta dada és la que s'utilitza per calcular l'amortització del vehicle, les despeses financeres, les assegurances i els tributs. A la columna de criteri de càlcul dels costos fixes de l'estudi de costos, es relaciona el paràmetre amb el que s'ha fet el càlcul d'aquestes despeses i que és "Núm. serveis".
S'entén que s'hagi de presentar un sol vehicle, a efectes de comptabilitzar la puntuació dels criteris sotmesos a l'aplicació de fòrmula, però en cas de resultar adjudicatari, es pot realitzar el servei amb més vehicles, sempre i quan compleixin els requisits de permisos i tinguin una puntuació en els criteris sotmesos a l'aplicació de fòrmula igual o superior al vehicle presentat en la licitació? 15/12/2021 13:33h
Ampliació de resposta:
Considerem que es podria oferir màxim un vehicle d'anada i un de tornada que siguin equivalents i amb el mateix personal de conducció durant tots els dies del contracte.
Pel nostre servei, és molt important garantir l'estabilitat de la ruta, donat que les persones que es desplacen son persones amb diversitat funcional i qualsevol canvi que es produeixi afecta a la seva estabilitat.
Si el canvi o incorporació d'un nou vehicle i nou conductor a la ruta es produeix un cop ja iniciat el servei, cal tenir molt present i en base a aquesta estabilitat, que aquesta incorporació no es produeixi de cop i que la persona usuària pugui conèixer i assimilar-ho amb la suficient anticipació. Mai aquesta incorporació s'hauria de fer d'un dia per un altre i sense avisar.
Quin temps d'espera hi haurà a Girona? O dit d'una altra manera, qujns horaris tindrà el servei, tant d'anada com de tornada? 15/12/2021 13:29h
Ampliació de resposta:
El taxista ha de deixar a la persona a Girona a les 9 h. del matí i anar a les 5 de la tarda a recollir-la, tal i com diu l'annex I. S'entén que no hi ha temps que hagi d'esperar el taxista la sortida de la persona. Pot fer altres serveis, amb la condició que a les 5 de la tarda la vagi a recollir per fer el retorn a Tordera.
S'entén que s'hagi de presentar un sol vehicle, a efectes de comptabilitzar la puntuació dels criteris sotmesos a l'aplicació de fòrmula, però en cas de resultar adjudicatari, es pot realitzar el servei amb més vehicles, sempre i quan compleixin els requisits de permisos i tinguin una puntuació en els criteris sotmesos a l'aplicació de fòrmula igual o superior al vehicle presentat en la licitació? 15/12/2021 11:00h
El servei s'ha de realitzar cada dia, tant d'anada com de tornada amb el mateix vehicle que s'ha presentat a la licitació i el mateix conductor. En cas d'avaria del vehicle, el trajecte es realitzarà amb el vehicle de substitució.
Quin temps d'espera hi haurà a Girona? O dit d'una altra manera, quins horaris tindrà el servei, tant d'anada com de tornada? 15/12/2021 10:58h
Els horaris del servei de la ruta seran els següents: hora d'entrada a la Llar Oxalis (Girona) 9:00h, hora de recollida al centre 17:00h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya