Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Codi d'expedient:
AOC-2021-98

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Sol·licitem informació complementària per aquesta licitació. 08/09/2021 07:49h
Bon dia,
Quina informació complementària necessiteu?
Bona tarda, al plec administratiu parla de documentació complementària, però no indica com obtenir-la. Quin es el procediment per sol·licitar-la? 07/09/2021 09:06h
Bon dia,

Com diu el PCAP:
12.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Aquesta documentaciò complementària s'ha de sol·licitar a través de la PSCP.
Hola, és possible aclarir què s'espera en el punt millora "Serveis de consultoria tècnica de llenguatges de pogramació front-end " 07/09/2021 08:18h
Bon dia,
Creiem que la descripció és suficient
Bon dia, Referent a la cumplimentació del Deuc, tenim un dubte a la pagina 17 del DEUC a la Part IV: Criteris de selecció, és suficient respondra que complim amb tos els criteris de selecció requerits (i en cas de que es demani la documentació que ho acrediti entregar-la més endavant) , o es necessari que emplenem cadascuna de les seccions: A Idoneïtat B Sovencia economica i financera C Capacitat tècnica i professional D sist. assegurament de qualitat i normes de gestió ambiental Gracies 06/09/2021 13:28h
Bon dia,
Si, respondre que es compleixen tots els requisits és suficient
Hola, Voldria fer una consulta referent al annex 3 : MODEL D'OFERTA (A INCLOURE AL SOBRE C), és possible possar diferents perfils amb diferents preu hora per cada un d'ells (sempre que no superin els 54¤/H) o només es possible possar un únic perfil? En cas de poder possar més d'un perfil, es possible afegir en aquest annex una estimació de les hores anuals previstes que faran cada un d'ells? Moltes gracies! 06/09/2021 11:40h
Benvolguts,
¿ S'ha d'ofertar un sol preu/hora. Si es volen presentar diferents perfils, el preu/hora ha de ser el mateix per tots ells. Es considera que aquest preu seria la mitjana del cost/hora (més el benefici) que suposa per l'empresa pels diferents perfils.
¿ L'estimació total d'hores es dedudeix de l'import total del pressupost dividit pel preu/hora ofertat. No hi ha cap estimació detallada per diferents perfils.
Hola bon dia, a continuació us passem un llistat de preguntes que tenim: - A l'abast que contempla el document per aquesta licitació, parlar de donar suport al Consorci AOC en tasques d'estratègia, research, anàlisi, disseny, validació i llançament en projectes de l'àmbit UX. Ens poden donar més contexte sobre l'abast sobre el tipus de suport, funcions o dedicació que aquest implica? - Al document de l'anunci al punt c) para de la data límit per la data límiit per l'obtenció de documents i informació: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. Son dies hàbils (laborals) si és així és fins el dia 25/08. Això aplica només per documents no per dubtes no? En el cas de que l'abast de col·laboració demanat, sigui contractar un equip que doni suport al Consorci en els diferents projectes que es presentin durant el temps establert dels quals no tenim coneixement i/o planificació detallada, tenim el dubte de com plantejar a la proposta els requisits que fa referència el punt H.2.2 Criteris subjectes a judici valor (49 punts) del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS quan ens demanen: *Proposta de serveis detallada i metodologia de treball 12 *Descripció detallada de la proposta de serveis, mètodes, tècniques i eines pergarantir el compliment dels requisits detallats al plec tècnic i metodologia de treball proposada. *Es valorarà l'ús de metodologies Design Thinking , Lean, *Agile o similars i el seu encaix amb els requisits descrits al plec de prescripcions tècniques - Qui serà owner/líder del projecte? - En relació al punt anterior ¿qui gestionarà el projecte i liderarà / convocarà sessions, etc? - Existeix un calendari d'actuacions a dur a terme o el tipus de col·laboració és totalment basant-se incidències detectades i el seu grau de criticitat? - Tenim com a base aquest possible calendari o qualsevol altre basat en un històric previ d'actuacions, podem tenir una estimació de la càrrega de treball per perfils? - Relacionat amb el punt anterior, s'ha definit per avançat un tipus de suport i uns perfils de suport clars? Hi ha preferències per perfils més de suport i no tant de consultoria? - Quin és el nivell de signority desitjat per ambit/perfil? - Quins són els factors / KPI 's que determinin o no les possibles pròrrogues de fins a 4 anys? Cada quan es té contemplat mesurar aquests KPI 's definits per a aquesta finalitat? - Segons el punt U, la dedicació detallada de serveis per dia / tasca serà al Jira corporatiu. Això vol dir que la gestió del projecte es farà en un Jira proporcionat pel client i per tant, totes les persones que participin al projecte han d'imputar / registrar les seves minutes/dedicació a aquesta a l'eina Jira? - Existeixen exigències / limitacions a nivell de maquetació que l'equip de UX / UI hagi de tenir en compte a l'hora de plantejar solucions / dissenys? - L'equip de desenvolupament exigeix ​​un delivery concret dels assets de UX / UI definits? Es requereix el disseny de solucions en algun format / eina concreta? - Les possibles eines de research a utilitzar són proporcionades pel consorci? - La captació i incentius als usuaris que poguessin requerir durant al research, és per compte de consorci o s'ha de fer per part de licitador 25/08/2021 15:44h
Atès l'extensió de les respostes, s'adjunten en el document PDF annex.
Bona tarda, Em podríem informar quin és l'úlitm dia per enviar subtes i preguntes? Moltes gràcies. 23/08/2021 09:05h
Benvolguts/des,

Podeu formular preguntes fins la finalització del termini de presentació d'ofertes, això es fins els 10/09/21, a les 14:00 h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya