Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Transports de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
13734947

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Anteriormente les he realizado esta consulta: Sobre que tarifa se ha de aplicar el % de descuento??? Quieren decir un descuento sobre los precios unitarios de todos los lotes?? Ustedes responde: Hola tal i com diu el Plec apartat Y Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard (altres subministraments) Veure llistat Annex 3 de les marques (4 punts per cada una d'elles). Disculpen, pero no queda claro sobre qué tarifa se ha de realizar el descuento, no se puede aplicar un descuento sobre una marca sin saber de que tarifa estamos hablando, ya que cada licitador tendrá su tarifa a precios distintos. ¿se refieren a un descuento en la tarifa general de todos los productos que no forman parte de esta licitación? 06/07/2021 09:24h
Se refiere a un descuento en la tarifa general de las marcas indicadas de los materiales no estándar (otros suministros)
Ver lista de las marcas en el Anexo 3 en función del lote hay varias marcas.
Buenos días, en el cuadro de PBL del punto D del PCP indican los precios - PBL (IVA INCLUIDO) 2 años - Ejemplo: Lote 4 codificado: 7.098,85 ¤ sellos: 2.420,00 ¤ Qué importe es el base? Por cuantos años? estos dos importes llevan el IVA incluido? 06/07/2021 09:22h
tal y como se indica el precio es IVA INCLUIDO para 2 años , la oferta económica valorada será tal y como se indica
Precios unitarios para el material estándar de la lista del Anexo PPT 1
Buenas tardes, Cuales son los precios base de licitación PBL?? los que pone "codificado" o la suma de los dos importes que detallan por lote?? 06/07/2021 09:18h
Hola, El PBL està desglosado e identificado entre materiales codificados y otros, la oferta económica que será valorada és la lista de los precios codificados, y disponen del PBL desglosado para esos materiales.
Buenos días, En los sobres C hay 3 solicitan: - Oferta econòmica (veure apartat W i Y del PCP)(Descargar adjunto) documento Word - Oferta econòmica (veure apartat W i Y del PCP)(Descargar adjunto) documento excel y por último.... Preus unitaris d'acord amb el model previst per a aquesta licitació (veure apartat W i Y del PCP) ¿qué documento va aquí?? Gracias 05/07/2021 09:41h
Hola tal y como indica el apartado W deben subir (entre otros documentos)
Model d'Oferta econòmica, preu total per cada lot, (modelo documento Annex 1 model d'oferta económica.doc)
Preus unitaris d'acord amb el model previst per a aquesta licitació.
Es lliurarà en format PDF signat amb certificat digital vàlid i una còpia en format editable Excel
que es proporciona com a plantilla.
por tanto deben subir 3 documentos
Le agradezco su respuesta pero sigo sin tener claro si en el SOBRE C (sobre 2) del LOTE 1 hemos de incorporar las fichas técnicas. Gracias 05/07/2021 09:24h
En el sobre 2 sólo hay que presentar ficha técnica de los productos marcados como SELECCIONATS (Mostres)
no és el caso del Lote 1 dónde no se admiten euivalentes y por tanto no hay ningún código seleccionado para presentar muestras en sobre 2
Me pueden indicar donde se encuentra el fichero "Annex PPT 1 – Codis Lot X" que mencionan en el punto 3.2.- Equivalències i mostres del PPT?? 05/07/2021 09:21h
Hola, cada lote tiene su anexo , la X indica el número de lote
Annex PPT 1, codis Lot 1
Annex PPt 1, codis Lot 2 y así para todos los lotes
Entendemos que en el lote 1 se pueden ofertar productos compatibles ¿es así? en ese caso hay que presentar fichas técnica ¿correcto? pero.... ¿ presentar muestra de estos productos compatibles es necesario? Gràcies 05/07/2021 09:19h
En el lote 1 tal y como se indica en el listado no se admiten equivalencias
Se han de presentar las fichas técnicas del lote 1 ??? Son todos productos HP originales ¿es necesario? 02/07/2021 11:29h
Hola el plec diu
en sobre 1:
Presentar les mostres i documentació obligatòries identificades com a equivalents en els arxius Annex 1
segons procediment Annex 10 MOSTRES RECANVIS si es presenten equivalents. Cal diferenciar clarament
les mostres a presentar a sobre 2 de les de sobre 1.
Per tant DELS EQUIVALENTS
EN SOBRE 2:
Fitxa tècnica i mostres dels articles seleccionats (marcats als arxius Annex PPT articles
marcats en sobre 2)
DELS SELECCIONATS

No de tots
Bon dia. Vistes les últimes respostes publicades i sobretot pel que fa referència a la solució pendent de comunicar respecte dels articles descatalogats del lot 1 i donat que hem hagut de presentar avui l'oferta perquè demà que és l'ultim dia no ens era possible, havent-se ampliat el termini fins el dia 7 de juliol, podrem presentar una nova oferta tenint en compte les últimes modificacions? Gràcies 02/07/2021 11:22h
Hola tal i com diu el manual de presentación d'ofertes de la plataforma

L'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l'enviament de l'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d'ofertes, pretenent que l'última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-ho així fefaentment a l'òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d'aquestes ofertes.
Per tant poden pujar una segona oferta i comunicar-ho al correu licitacions@tmb.cat

Por tanto pueden subir una nueva oferta ( si finalmente comprobamos que el modelos de oferta económica contiene un error, ,extremo que confirmaremos en la plataforma de contratación) avisando antes del vencimiento del plazo de finalización de ofertas
Saludos
B.Castro
Sobre que tarifa se ha de aplicar el % de descuento??? Quieren decir un descuento sobre los precios unitarios de todos los lotes?? 02/07/2021 11:13h
Hola tal i com diu el Plec apartat Y
Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard (altres subministraments)
Veure llistat Annex 3 de les marques (4 punts per cada una d'elles).
Buenos días, no vemos el nuevo modelo anexo de oferta lote 3 con la inclusión del precio de la referencia 10947 solo vemos el excel que pone versió maig y sale precio 0 donde está el excel nuevo? muchas gracias marta segarra 01/07/2021 12:21h
Hola el excel està en el modelo de oferta de la configuración del sobre digital
¿Hemos de incluir la tarifa general de todos los productos a los cuales les aplicaremos el descuento ?? y si es así ¿dónde se ha de colgar?? 01/07/2021 12:20h
Hola no , deben indicar el porcentaje de descuento sobre los precios de tarifa, no deben incluir la tarifa
Buenos días, Se pueden sobrepasar los precios unitarios de referencia??? Gracias 01/07/2021 12:05h
Hola
són preus unitaris de referència no són preus màxims, el preu màxim que no es pot superar és el PBL (que recordem incorpora IVA) pel conjunt d'articles del Lot.
Las muestras se deberán aportar según el procedimiento del Anexo 10 MUESTRAS RECAMBIOS ¿pueden indicar donde se encuentra este anexo?? porque el ANEXO 10 es: MODELO DE DECLARACIÓN DE UTE (unión temporal de empresas) 01/07/2021 12:02h
Hola l'annex X MUESTRAS RECAMBIOS
diu
La mostra juntament amb la documentació s'ha de lliurar, amb embalatge específic i perfectament identificada, al magatzem central de TMB, ubicat a:

c/ Estronci nº2 08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Horari de dilluns a divendres des de les 8.30h fins a les 13.30h.

Es necessari un albarà d'entrega en el que constin com a mínim:

* Empresa que la presenta.

* Número del expedient/oferta.

* codi de material.

* relació de productes i documents lliurats.

Aquest albarà es segellarà com justificant de recepció de la mostra.

El proveïdor haurà de notificar a serveis@tmb.cat el lliurament de la mostra adjuntant copia del document d'entrega segellat.
Bon dia, Estos tóner son los que están descatalogados: TONER LJ HP 5000/5100 NEGRE @ TONER LJ HP 4000TN NEGRO @ TONER LJ HP 2100M/2200 NEGRE @ TONER LJ HP 4100N NEGRO @ Y estos otros por debajo del coste "normal" de compra: CARTUTX HP2600 NEGRE C4844AE @ CARTUTX HP2600 CIAN C4836AE @ CARTUTX HP2600 MAGENTA C4837AE @ CARTUTX HP2600 GROC C4838AE @ TONER LJ HP 2300 NEGRO @ Preguem una resposta el més aviat possible ja que el termini de presentació acaba demà. moltes gràcies 01/07/2021 11:58h
Hola
En cuanto a las referencias descatalogadas hemos ampliado el plazo de presentación de ofertas para resolver esta circunstancia. Informaremos de la solución adoptada
en cuanto a los precios indicados de manera unitaria són de referencia, en ningún caso són precios unitarios máximos
Bon dia, Respecte del Lot 1, veiem que molts preus unitaris estan per sota de cost. -Els preus unitaris indicats en la columna C "preu de referencia" de l'Annex "PPT 1 -Codis Lot 1_2 - mod. oferta" son preus unitaris màxims que no es poden superar? -En cas de no oferir un article (mínim el 95% del llistat), se li assignarà el preu de licitació per comparar les ofertes però estarà l'adjudicatari obligat a subministrar-lo? A quin preu? Gràcies 01/07/2021 11:42h
Hola
1 els preus unitaris són preus de referència, no són preus màxims. el preu màxim és el PBL per la totalitat d'articles del Lot
2 No
Bon dia, hay algunos toner de HP que están descatalogados ¿en estos caso que hacemos?? ¿ofertamos un compatible? Gracias 28/06/2021 13:41h
Hola exactamente qué códigos están descatalogados?
Hola. Respecte del percentatge de descompte a oferir dels preus de taria dels fabricants del lot 1, ha de ser el mateix percentatge per a tots 3 fabricants o poden ser tres percentatges de descomptes diferents? Gràcies 28/06/2021 13:37h
Hola, no necessariament ha de ser el mateix percentatge, cada descompte es valorarà amb un màxim de 4 punts
Bon dia, Respecte del lot 1: Segons indica el punt 2 del PPT, en el llistat "Annex PPT 1 - Codis Lot 1" no veiem les quantitats de consum realitzat en els últims 2 anys. En el "Annex PPT 1 -Codis Lot 1_2 - mod. oferta" indica el consum del 2017-2020, que entenem és de 4 anys. Ho podeu aclarir si us plau? 22/06/2021 22:08h
En la quantitat de la columna a multiplicar pel preu ofert ja està calculat el consum de 2 anys.
Bona tarda. EN el punt 3.4 del PPT s'indica que el material subministrat haurà d'anar identificat amb un còdic de barres segons normativa anex ppt 5. (no és requerirà albarà de lliurament) Un cop mirem l'anex 5, tenim una pregunta. Son etiquetes personalitzades per al TMB ? Hem de fer unes etiquetes expresament per al TMB per poder fer el lliurament del material.?, gràcies. 11/06/2021 11:05h
Hola el material s'ha de lliurar segons les especificacions , no s'admetran altres sistemes
MOSTRES NO VEIG ANNEX 10 MOSTRES RECANVIS Podeu indicar on s'han d'enviar? 01/06/2021 18:15h
el procediment indica
PROCEDIMENT PER AL LLIURAMENT DE MOSTRES A TMBL'objecte del present document es establir el procediment logístic/administratiu per al lliurament de les mostres derivades d'aquest procés.

La mostra juntament amb la documentació s'ha de lliurar, amb embalatge específic i perfectament identificada, al magatzem central de TMB, ubicat a:

c/ Estronci nº2 08906 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Horari de dilluns a divendres des de les 8.30h fins a les 13.30h.

Es necessari un albarà d'entrega en el que constin com a mínim:

¿ Empresa que la presenta.
¿ Número del expedient/oferta.
¿ codi de material.
¿ relació de productes i documents lliurats.

Aquest albarà es segellarà com justificant de recepció de la mostra.

El proveïdor haurà de notificar a serveis@tmb.cat el lliurament de la mostra adjuntant copia del document d'entrega segellat.

En relació al lot de segell. 1.El preu referencia és amb IVA inclòs o no. 2. Perquè la suma dels preus referència és superior al PBL que marca el plec de prescripcions. 3. Hi ha una referència que només posa SELLO GOMA, això vol dir que tots els segells que no siguin d'estacions també s'hauran de de vendre a aquest preu encara que siguin molt més grans o datadors? 28/05/2021 14:15h
1 els preus de referència no tenen IVA
2 a on veuen la diferencia?
3 Hi ha un arxiu amb les descripcions ampliades , en aquest cas es SELLO GOMA
BARAT 30954_2

Bon dia.Les mostres són obligatòries en tots els articles equivalents o només en els articles on ho posa expressament.?A banda de la documentació tècnica del producte. L'Annex 10 del plec de clàusules particulars és d'UTE i no de mostres. Podrien revisar aquest annex que teòricament és de Mostres?. Gràcies. 28/05/2021 14:02h
Hola cal
en sobre 1 cal
Presentar les mostres i documentació obligatòries identificades com a equivalents en els arxius Annex 1
segons procediment Annex 10 MOSTRES RECANVIS si es presenten equivalents.
En sobre 2 cal presentar les indicades siguin o no equivalents
Les mostres s'hauran d'aportar segons el procediment Annex 10 MOSTRES RECANVIS de
manera diferenciada de la resta de mostres equivalents presentades a la licitació. La
presentació d'aquestes mostres és obligatòria. Si no es presenten serà motiu d'exclusió sense
possibilitat d'esmenes.

L'annex 10 és del PPT i està inclòs en el PPT ( no el del PCP)
Bon dia, La licitación se encuentra suspendida en su totalidad o solo algún lote?? 13/05/2021 22:42h
en su totalidad
Per a la presentació de la licitació amb expedient referenciat en l'assumpte subministrament de material de papereria, consumibles informàtics i segells de TMB necessitem aclariment en els següents punts: El subministrament i embalat s'efectuarà material per material, no admetent-se agrupacions o materials sense identificar. · Això vol dir que si hi ha una comanda de 4 productes , es tindrà que posar en 4 capses diferenciades ? En el cas d'aquest requeriment ambiental, tenim dubtes perquè un archivador o una carpeta de gomes, per exemple, no pot ser mono material. · Podrien, si us plan, donar una explicació amb mes detall. Gràcies. ARXIVADORS, CARPETES, ETC. Productes mono-materials (sense recobriments) Els productes hauran de ser d'un sol material, per facilitar el seu reciclatge. Moltes gràcies 26/04/2021 22:50h
1 si, és correcte material per material, cada comanda individualitzada i identificada.
2 el requeriment és tenir el major nombre de materials mono-materials , hi han productes que per la seva propia configuració no ho poden ser però una àmplia majoria sí
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya