Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Territori
Codi d'expedient:
PTOP-2022-39

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días, Según el Anexo 4 - Proposición Económica, se debe adjunta una table excel con los criterios de adjudicación. Podrían, decirnos donde descargarla. Un saludo 24/11/2021 12:03h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació pública, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya