Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902721/2021
La resposta a la pregunta efectuada el dia 07/10/2021 per Ingenieros Emetres SLP es incorrecte. 08/10/2021 09:26h
La resposta correcte es:

Son 4 fulls mida a4 en PDF
Evidentement les propostes que es fassin a nivel de proposta seran vinculants, sempre i quan es considerin viables per l'AMB i per l'Ajuntament
En el punto 13.3. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear chCn&idCap=28027859. Dar error Saludos 08/10/2021 08:44h
Hem comprovat el link i funciona perfectament
Tenim dubtes sobre la propsta tècnica sol·licitada: - Quants fulls a una cara ha de tenir? El punt 11.1 indica textualment "...document en format 4 PDF de mida Din A4 a una cara,". Son un màxim 4 fulls? - En quan al continugut a valorar: ¿Es tracta d'una relació d'aspectes que es tindrem en compte en el procés de redacció del projecte o bé una proposta d'implantació i valoració prèvia ? Gràcies, 08/10/2021 08:41h
A part també s'hauria de posar com avis:
Aclariment: a la pàgina 10 del plec de clàusules administratives, clàusula 11.1: les propostes hauran de tenir un màxim de 4 pàgines, mida A4 en PDF.
Hola tinc diversos dubtes de el plec tecnic. Al anex I de el sobre A, et demana una sèrie de tècnics que no coincideixen amb la clàusula 4.9 d'el plec. També saber si a la pàg.11 de el plec administratiu, es refereix a el sobre B. Salutacions 13/09/2021 13:27h
- L'annex 1 incorporat a l'última pàgina del plec és incorrecte, cal estar al que estableix la clàusula 4.9. S'ha incorporat el nou annex 1 a l'apartat "Documentació" del perfil del contractant.
- Tal i com estableix la pàgina 19 i 20 del plec, els criteris segons judici de valor aniran al sobre B, i els criteris avaluables segons formulacions matemàtiques aniran al sobre C.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya