Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
CENTRE MQ REUS, SA
Codi d'expedient:
CMQ 30_2021
Bon día, A l¿Annex C de l¿expedient CMQ 30_2021 (compra d¿un arc quirúrgic) sol·liciten lo següent: - Preu (quadre) Aquest import és el resultat de la suma dels següents imports unitaris: (quadre) Al tractar-se d¿un arc amb múltiples componets ens és difícil quantificar el compents i els preus, ademés que hi han altres components com la mà d¿obra, el transport, etc difícil de quantificar. Ens podrien indicar si aquest apartat és dobligat compliment? O sols hi hauria que indicar el preu total de l¿equipament 13/09/2021 10:20h
Considerant la tipologia de l'equip, pel cas que no sigui possible especificar els imports unitaris dels diferents components, no és obligatori detallar aquest subapartat de l'annex C. En qualsevol cas, el que sí és obligatori és indicar el preu total a l'annex C.
PREGUNTA 1: El Pliego de prescripciones técnicas, página 9, exige entre las características técnicas mínimas solicitadas: Tub de raig X/ amb diafragma d'iris. Actualmente existen en el mercado colimadores rectangulares y en iris permitiendo ambos realizar colimación concéntrica. Con el fin de no limitar la concurrencia ¿Podrían aceptar diafragma en iris o rectangular? PREGUNTA 2: El Pliego de prescripciones técnicas, página 9, exige entre las características técnicas mínimas solicitadas: Movimiento orbital de al menos 150 grados. Dado que es una característica exclusiva de una casa comercial y con el fin de no limitar la concurrencia, ¿Podrían aceptar movimiento orbital de 130 grados? PREGUNTA 3: El Pliego de prescripciones técnicas, página 9, indica "Detector pla digital tipo CMOS. O equivalent". Dado que en la actualidad existen dos tecnologías de detector plano: Si-a y CMOS entendemos que se aceptan soluciones con detector plano de Si-a. ¿Podrían confirmarnos? 31/08/2021 10:51h
RESPOSTA A LA PREGUNTA 1: Afirmatiu; s'accepta.

RESPOSTA A LA PREGUNTA 2: Considerant que l'apartat 3.2 del plec de prescripcions tècniques disposa "Si alguna de les característiques establertes en les especificacions tècniques fossin exclusives d'una única marca o model dels existents actualment al mercat, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar exactament sigui causa d'exclusió", en el cas que plantegen, s'acceptarà un moviment similar, tot i ser inferior.

RESPOSTA A LA PREGUNTA 3: Pel que fa al detector ja es diu equivalent (similar), per no concretat un model concret; per tant, si.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya