Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Depuradores d'Osona, SL
Codi d'expedient:
01-2021
Bona tarda: Al model d'oferta econòmica (Annex III. PROPOSTA ECONÒMICA) únicament es demanen preus unitaris, en canvi, la valoració econòmica és una comparativa d'imports totals. El nostre dubte es genera en el càlcul d'aquest import total, degut a que el resultat de multiplicar els preus unitaris màxims per les unitats que es detallen al Plec tècnic, aquest import supera el preu de licitació. ¿És correcte el nostre càlcul? Ens adonem que podem ofertar tots els preus unitaris per sota dels màxims però en canvi, multiplicant per les unitats, resulta un import que supera el tipus de licitació. En aquest cas, ¿estariem excloses per presentar oferta total per sobre del pressupost màxim? ¿Ens podrieu facilitar en format excel les taules d'unitats i preus que composen el pressupost base de licitació? Gràcies. 15/12/2021 11:39h
Bon dia,

Per al càlcul del valor estimat del contracte, només s'han considerat els preus de les destinacions actuals o més probables.

Aquest fet no s'havia indicat ni en l'informe de necessitats ni en el PCAP.

Per tant, preguem que es consideri la taula annexa ( document excel) on s'han indicat les cel·les clares com a partides a sumar.
Per les altres (fosques) cal aportar preus unitaris, per tenir-ne preu en cas de canvi de destinació, però no incloure'ls en el sumatori.

Per tant, cal aportar tots els preus unitaris, però només incloure en el sumatori final els imports corresponents a les partides de les cel·les no marcades en fosc.

A la dreta de la taula figuren els imports estimats per les destinacions actuals o més probables, les quals sumades donen el preu estimat de contracte anual.

Salutacions,
Bon dia, Repassant els valors de la clàusula 3 del PCA i calculant a preu màxim els serveis indicats, el valor del servei és trobaria per damunt del valor estimat del contracte. Ens podríeu aclarir com s'ha realitzat el càlcul del valor estimat i s'hi ha alguna errada a l'estimació de serveis/preus màxims? Salutacions. 15/12/2021 11:37h
Bon dia,

Per al càlcul del valor estimat del contracte, només s'han considerat els preus de les destinacions actuals o més probables.

Aquest fet no s'havia indicat ni en l'informe de necessitats ni en el PCAP.

Per tant, preguem que es consideri la taula annexa ( document excel) on s'han indicat les cel·les clares com a partides a sumar.
Per les altres (fosques) cal aportar preus unitaris, per tenir-ne preu en cas de canvi de destinació, però no incloure'ls en el sumatori.

Per tant, cal aportar tots els preus unitaris, però només incloure en el sumatori final els imports corresponents a les partides de les cel·les no marcades en fosc.

A la dreta de la taula figuren els imports estimats per les destinacions actuals o més probables, les quals sumades donen el preu estimat de contracte anual.

Disculpin el retard en la resposta i les molèsties que els haguem pogut ocasionar.

Salutacions
Bon dia, 1º Agrairem confirmin pes mig per viatge dels contenidors de fangs de les EDAR's de Vic i Torelló. 2º De les EDAR's que indiquen dotació de contenidors de 2 m3 per sorres i desbast amb una producció de 1 tn/any, el destí és directe a abocador o es buiden al contenidor de 20 m3 que hi ha a la EDAR Vic. Gràcies, 03/12/2021 12:25h
Bon dia,

Responem a continuació:

Resposta 1:

El pes mig dels contenidors de fang de la depuradora de Vic en el període 1 de gener a 30 de novembre de 2021 és de 18,14 tn.

El pes mig dels contenidors de fang de la depuradora de la Vall del Ges (Torelló) en el període 1 de gener a 30 de novembre de 2021 és de 15,55 tn.


Pregunta 2. De les EDAR's que indiquen dotació de contenidors de 2 m3 per sorres i desbast amb una producció de 1 tn/any, el destí és directe a abocador o es buiden al contenidor de 20 m3 que hi ha a la EDAR Vic.

Resposta 2:

El fet que s'indiqui una producció de 1 tn/any és per obtenir un preu unitari per cada residu i destí i completar la taula de l' Annex III proposta econòmica. Quan s'indica una quantitat superior a 1 s'ha de considerar que és la quantitat de residu que es va produir en un any sencer per cada residu i destí, i que pot ser diferent en els propers anys.

En qualsevol cas, el residu generat a cada planta depuradora es gestionarà directament a la planta de tractament sense passar per la depuradora de Vic, per aquest motiu es preveu l'obertura de fitxes d'acceptació de desbast i sorres per a les depuradores que o no en tenen o la tenen caducada tal i com s'indica a la taula de la pàgina 17 del PCAP i a la taula resum del final del PPTP. El contenidor de 20 m3 de la planta de Vic servirà exclusivament per agrupar els moviments interns de la planta de Vic.

Moltes gràcies
Bon dia, Al PCA Clàusula 3 pàg. 3, s'indica que "en el preu del contractes consideren inclosos els tributs, les taxes i els cànons de qualsevol tipus que els siguin d'aplicació", tot i que a la mateixa clàusula pàg. 17 es diu que "els preus indicats de la gestió de residus no inclouen ni taxes ni canons d'abocament que és facturen a part". Gràcies. 30/11/2021 08:23h
Bon dia,

Adjuntem resposta a la vostra pregunta de la mateixa forma que ho hem fet amb la seva primera pregunta.

La Clàusula 3 de la pàgina 3 del PCAP és errònia. La clàusula de la pàgina 17 és la correcta i s'hi escriu en negreta: "els preus indicats de la gestió de residus no inclouen ni taxes ni canons d'abocament que és facturen a part".

A l'annex III de proposta econòmica es demana el preu unitari per tipus de residu i destí i l'únic impost, cànon o taxa que es demana és l'IVA.

Salutacions,
Bon dia, Al PCA Clàusula 3 pàg. 3, s'indica que "en el preu del contractes consideren inclosos els tributs, les taxes i els cànons de qualsevol tipus que els siguin d'aplicació", tot i que a la mateixa clàusula pàg. 17 es diu que "els preus indicats de la gestió de residus no inclouen ni taxes ni canons d'abocament que és facturen a part". Gràcies. 30/11/2021 08:22h
Bon dia,

Adjuntem a continuació resposta a la vostra pregunta:

La Clàusula 3 de la pàgina 3 del PCAP és errònia. La clàusula de la pàgina 17 és la correcta i s'hi escriu en negreta: "els preus indicats de la gestió de residus no inclouen ni taxes ni canons d'abocament que és facturen a part".

A l'annex III de proposta econòmica es demana el preu unitari per tipus de residu i destí i l'únic impost, cànon o taxa que es demana és l'IVA.

Salutacions,
Bon dia, Voldríem plantejar una consulta en relació amb les analítiques, donat que a l'annex III del PCA (proposta econòmica) figura a l'última taula indicacions per oferta els serveis d'analítiques de residus. Ara bé, a l'última pàgina del PPT s'indica que les analítiques seran a càrrec de l'adjudicatari. Podríeu aclarir-nos aquest punt? 23/11/2021 08:58h
Bon dia,

Responem a continuació la seva pregunta.
A la pàgina 17 del PCAP es mostren uns preus indicatius i orientatius per al càlcul estimat corresponent a les anatlítiques de fangs. Es mostren les quantitats estimades a realitzar per al període de concurs.
L'adjucatari ha de donar preu per aquestes partides i fer-se'n càrreg al preu que oferti durant el període de vigència del contracte.

A l'annex III cal que l'adjudicatari faci la seva oferta econòmica per les esmentades analítiques. (Cal indicar preu unitari per tipus d'analítica).

Moltes gràcies
Bona tarda: 1. Respecte al punt b. de la valoració técnica "Justificació escrita de garantia de disponibilitat preferent de gestió de residu a abocador o compostatge autoritzat (10 punts)": -s'obtenen 10 punts aportant una de les dues justificacions, abocador o compostatge? 2.Quina puntuació s'obté si s'aporta només una de les dues? 3. Sol.licitem analítques de Classe II i agronòmiques de les EDAR:Vic, Vall del Ges, Manlleu, Prats de Lluçanès, Olost, Roda de Ter, Folgueroles, L'Esquirol, Centelles, Tona, Taradell, Seva i Viladrau. 4. Confirmar que el destí actual dels fangs de la EDAR Vic és aplicación agrícola. 5. Confirmar si hi ha visita obligatòria. gràcies 23/11/2021 08:57h
Bon dia,

Responem a continuació les vostres preguntes.
1. Respecte al punt b. de la valoració técnica "Justificació escrita de garantia de disponibilitat preferent de gestió de residu a abocador o compostatge autoritzat (10 punts)": s'obtenen 10 punts aportant una de les dues justificacions, abocador o compostatge?
a. Disponibilitat preferent a abocador : 5 punts
b. Disponibilitat prefrent a planta compostatge: 5 punts

2. Quina puntuació s'obté si s'aporta només una de les dues? 5 punts

3. Sol.licitem analítques de Classe II i agronòmiques de les EDAR:Vic, Vall del Ges, Manlleu, Prats de Lluçanès, Olost, Roda de Ter, Folgueroles, L'Esquirol, Centelles, Tona, Taradell, Seva i Viladrau.

a. Adjuntem fitxes de fangs sol·licitades (les més actuals)

4. Confirmar que el destí actual dels fangs de la EDAR Vic és aplicación agrícola. El destí dels fangs de Vic a partir de Juny del 2021 és aplicació agrícola preferent i a compostatge en cas de no poder-se portar a agricultura.

5. Confirmar si hi ha visita obligatòria. Visita voluntària i no puntua.

Moltes gràcies.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya