Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castellar del Vallès
Codi d'expedient:
CONT2100011

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

L'annex 4 diu que Les taules de la documentació econòmica s'adjuntaran també en format xls o slsx. A quines taules es refereix? 29/04/2021 15:27h
Es tracta d'una indicació dels formats en el supòsit que l'empresa licitadora consideri necessari incloure a la seva proposta qualsevol informació addicional a la proposta segons el model ANNEX 2 -OFERTA ECONOMICA establert en el PCAP .
No es pot incloure en el sobre B cap tipus d'informació econòmica que correspongui al sobre C, ja que comporta l'exclusió del procediment ( veure clàusula onzena del PCAP)
- ¿Hi ha extensió màxima o mínima per la memòria tècnica? - ¿podem disposar dels plànol en format editable (cad, gis, etc.)? 26/04/2021 11:53h
No hi ha una extensió mínimima ni màxima, llevat de les característiques que consten a l'apartat 11.5 del plec de clàusules administatives.
- No es diposen dels plànols en format editable.
Bon dia, als plecs no hem trobat que sigui obligatòria la substitució de baixes, absentisme i vacances. S'haurà de cobrir l'absentisme i les vacances durant el servei? 22/04/2021 10:04h
S'ha previst en l'apartat B.3 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, en l'estudi de costos, una partida econòmica amb una bossa de 600 hores anuals per cobrir les possibles baixes, l'absentisme i les vacances.
Aquest contracte d'acord amb la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques assenyala que es configura com una prestació de resultats i no d'aportació de mitjans personals, o bé, una activitat. En conseqüència l'adjudicatària disposarà sota el seu règim d'autoorganització els/les treballadors/es amb les característiques que s'exposen a la clàusula 5.1 del plec de prescripcions tècniques.
Bon dia, es realitzarà alguna visita guiada? 20/04/2021 12:49h
No s'ha previst cap visita.
S'ha publicat els plànols perquè les licitadores puguin anar a comprovar els espais verds i alhora preparar les seves ofertes
En relació a la partida del pressupost anomenada "Despesa esporga arbrat viari", a què fa referència?: plantilla addicional, mitjans materials,... Gràcies 20/04/2021 12:46h
La partida de despesa d'esporga d'arbrat viari fa referència al personal de reforç i elements auxiliars que fan faltar per fer l'esporga de l'arbrat viari
Bon dia, El cronograma o pla de treball es pot presentar en format Dina-3? Gràcies. 19/04/2021 20:21h
Es pot presentar el cronograma en din-A3
1- Segons PPT el servei és de dilluns a divendres, reforçant el servei les vigílies de festiu. També s'indica que tots els diumenges de l'any són festius, aixó vol dir que els dissabtes també s'ha de donar servei? 2-En cas que s'hagi de donar servei tots els dissabtes, s'haurà de tenir a tota la plantilla en servei els dissabtes o només un retén de neteges i urgències? 3-La platilla actual dóna servei dissabtes? si donen servei dissabtes aquests jornals estan inclossos en les 1700hores anuals o són hores extres? 09/04/2021 14:43h
1) El servei de manteniment és de dilluns a divendres.
Només en el cas puntual que hi hagi activitats autoritzades per l'Ajuntament, celebrades en caps de setmana o festius a parcs i places del Municipi, s¿informarà a l'adjudicatària i aquesta estarà obligada a col¿laborar en la neteja i condicionament de l'espai, de manera prèvia i un cop finalitzada l'activitat. L'empresa podrà autoorganitzar el servei habitual i el puntual en cas d'aquestes activitats puntuals, de manera que no incrementi les dedicacions. Els jornals emprats per aquestes activitats puntuals quedaran inclosos en les 1700 hores anuals

2) Com ja s'ha comentat en l'anterior resposta, no s'ha de donar servei tots els dissabtes.

3) Actualment la plantilla no dona servei els dissabtes.
Entenem que el Compromís d'adscripció de mitjans (Annex 5) cal incloure'l dins el Sobre B. Correcte? 29/03/2021 09:14h
Correcte. L'Annex 5 s'ha d'incloure al sobre B
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya