Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
157/21
En relació a les millores salarials, el plec diu que s¿hauran de millorar respecte el conveni col·lectiu sectorial aplicable conveni de neteja. Podria donar-se el cas que una empresa sigui CET I ofereixi un augment sobre conveni de neteja ordinària I ,en el cas de ser adjudicatari , no apliqui aquesta millora ja que els treballadors estan sota conveni CET I no dins el conveni ordinari de neteja?(os s'ofereixi la millora) La millora podria ser passar de conveni CET a conveni ordinari? O la millora s¿ha de fer sota el conveni ordinari . En aquest cas s¿haurien de passar els treballaodros sota convei CET a conveni ordinari i a part de l¿augment de sou er estar a altre conveni ( l¿ordinari) també augmentarien el sou sobre el augment de conveni ordinari ofertat?? 08/11/2021 09:25h
La millora salarial ho és respecte el conveni sectorial ordinari. Les ofertes dels licitadors tenen caràcter contractual. El seu incompliment pot ser causa de resolució contractual. Per tant, si s'ofereix la millora s'ha de complir respecte el conveni sectorial.

Sí, la millora salarial té per referència el conveni sectorial aplicable.
Quin conveni es considera com a referència? Entenem que neteja (encara que els treballadors tinguin conveni CET) Dins del conveni hi ha diferents salari base, depenent de la categoria. En quina categoria em de basar-nos com a punt de partida? Segons la forma de puntuar especificada, els 10 punts s'atorgaran a l'oferta més alta. No hi ha ponderació de punts per a la resta de propostes? En el cas de que hi hagi ponderació, quina fórmula s'utilitzarà per fer el càlcul? 05/11/2021 15:54h
Efectivament és sobre conveni de neteja, deixant al marge que l'empresa licitadora sigui un centre especial de treball, i per tant tingui connotacions pròpies fruit d'aquesta singularitat.

En el grup professional d'operaris, i dintre de la categoria de netejador/netejadora no especialista, atès que és la que millor representa el perfil de persones treballadores destinades a les tasques del servei objecte de la licitació.

No. El licitador que presenti millor proposta obtindrà la màxima puntuació, i la resta de manera proporcional.

De manera proporcional a la proposta presentada, partint de la millor proposta que haurà obtingut els 10 punts, com a puntuació més alta.
Bon dia, en relació a la puntuació del judici de valor, si ens basem en el quadre resum tal i com diu en els avisos, no sabem en quin punts s'ha modificat la puntuació. Per exemple, el punt 1. Proposta d'assignació i tasques, val 8 punts, però els seus sub-apartats 1.a i 1.b tenen una puntuació de 5 punts cadascun. És per això que no sabem quin pes doneu a cada subapartat si ens hem de basar en la puntuació del quadre resum. Gràcies 27/10/2021 17:04h
La puntuació del quadre inicial és la correcte. La puntuació que consta en el detall del criteri és errònia. La puntuació és 4 a cada subapartat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya