Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palafrugell
Codi d'expedient:
27/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Error de transcripció en el model d'oferta econòmica del lot 1, corresponent al percentatge d'iva dels preus unitaris pel servei puntual de desratització al clavegueram no programat i del servei de desinsectació i desratització en edificis, instal·lacions i espais públics. 01/12/2021 09:21h
Tal com consta en el punt B.4 el percentatges d'iva són:

El 10% pel servei puntual de desratització al clavegueram no programat
El 21% pel servei puntual de desinsectació i desratització en edificis, instal·lacions i espais públics
Finalment, PCAP pag 72/73 punts B/C/D Quant de temps aproximat total disposem per presentar les titulacions i certificacions en cas de sortir adjudicada ? Algunes còpies s'han de demanar i a data d'avui ens fixen uns 15 dies. És viable? 30/11/2021 08:13h
Tal com es detalla a la clàusula 15.2 del PCAP, un cop la mesa de contractació hagi valorat totes les ofertes, es requerirà a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies (10) hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa corresponent a la capacitat i solvència, en cas de que sigui una empresa inscrita en el RELI o ROLOCE, la que no consti actualitzada.
PCAP pag 71 annex 6, punt 3. Com diferenciem el preu unitari de control d'embornals amb el preu de les no programades? 30/11/2021 08:02h
El preu unitari pel servei d'actuacions regulars i les no programades de tractament d'embornals contra el mosquit tigre ha de ser el mateix, tal i com consta a l'enunciat de l'oferta.

En la clàusula 5.5.A del PPT s'indica que el control del mosquit tigre consistirà en tractaments preventius a tots i cadascun dels embornals de risc indicats a la memòria tècnica i cartografia de l'annex 2d.

També en la clàusula 5.5.A del PPT s'indica que es preveuen tres (3) tractaments regulars en el període comprès entre principis de maig a finals d'octubre. Així mateix, es diu que en funció de les condicions meteorològiques aquest període podrà ser modificat, incrementant o reduint el nombre de tractaments previstos. En cas d'incrementar-se, aquests tractaments de més, son les actuacions no programades, però que tindrien el mateix dimensionat i característiques que les programades, per tant amb el mateix preu unitari.
PCAP pag 71 annex 6, punt 3. Com diferenciem el preu unitari de control d'embornals amb el preu de les no programades? 30/11/2021 08:00h
El preu unitari pel servei d'actuacions regulars i les no programades de tractament d'embornals contra el mosquit tigre ha de ser el mateix, tal i com consta a l'enunciat de l'oferta.
PCAP pag 71 annex 6, punt 2. El preu sol·licitat és quadrimestral o anual? 30/11/2021 07:58h
El preu que s'ha d'oferir és quadrimestral, tal i com consta en la redacció de l'enunciat, "2.Preu fix per un servei regular de desratització del clavegueram que es realitza quadrimestralment a totes i cadascuna de les tapes de clavegueram ..."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya