Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
169/19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Relatiu al personal a subrogar. 03/09/2021 12:32h
Les categoríes indicades al llistat de personal a subrogar són correctes. No hi ha especialistes ni encarregats entre el personal a subrogar.
Pregunta relativa als costos de laboratori i desratització. 03/09/2021 12:30h
Els pressupost de les partides relatives al laboratori i desratització s'han realitzat d'acord amb les despeses de viqual per aquest conceptes en anys anteriors.
Benvolguts, Voldria adreçar-me a la Mesa de Contractació en relació a la notificació que vam rebre el divendres 23 de juliol de 2021, en la qual se'ns demana complementar informació. Havent llegit el Document de qualificació, a la plana 45 figuren els dos licitadors amb ofertes anormalment baixes. Un cop comprovats els imports de cadascun d'ells, hem vist que nosaltres hauriem de figurar donat que anem per sota del preu del licitador 13 i pel damunt del licitador 16. Moltes gràcies. Una salutació 30/07/2021 14:28h
Bona tarda,
Efectivament la seva oferta ha incorregut en pressumpció d'anormalitat, tal i com figura en l'Acta de la Mesa de 23 de juliol, a la pàgina 45. De conformitat amb això, l'acord tercer, en l'apartat relatiu al lot 2, consisteix en Requerir-los per tal que justifiquin la seva oferta.
D'altra banda, en l'acord segon, pel que fa referència al lot 2, consisteix en requerir-los per tal que confirmin que la seva oferta és per dos (2) anys.
Bona tarda, hem vist els pleces PCAPC que demana incloure en cada sobre, en full apart un índex del contingut amb el nom del lciitador i els signant de la proposicicó però en l'eina del Sobre digital no hi ha cap apartat per incloure aquest full. Ens indiqueu com l'hem d'incloure o si s'ha d'incloure? Moltes gràcies 18/12/2020 15:23h
En les propostes, ha de quedar clar exàctament què documents s'envien, es per això, que sobretot en les propostes tècniques és convenient enviar un petit índex de documentació/ arxius aportats.

Gràcies
Bona tarda, ens ha sorgit algun dubte amb la documentació a presentar en el SOBRE A al veure totes les opcions de documentació que apareixen al sobre digital un cop entrat. Si no formen part d'una UTE ni som empresa estrangera, ens podeu confirmar que la documentació a lliurar per cadascú dels lots en el SOBRE A, es l'Annex 1 amb la designació de l'adreça de correo i la Declaració Responsable? Amb la declaració Responsable ja no cal presentar el DEUC, oi? Gràcies per la vostra resposta. D'altra banda, hi ha algun límit en el pes per la proposta tècnica del Sobre B Lot 1? Moltes gràcies! Salutacions. 18/12/2020 15:09h
Bona tarda,

La manca de documentació en apartat UTE i empresa extrangera s'entendrà que no corresponen aquestes declaracions per no ser UTE ni empresa extrangera.

Es pot presentar DEUC o declaració responsable.

Desconeixem si la PCSP te límits quant als arxius però per major seguretat intenteu enviar-ho en formats lleugers per evitar problemes.
Bon dia, Referent al concurs pel Servei de creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa del departament de comunicació de la SPM Viladecans Qualitat SL. Però tenim dubtes referent als pressupostos desglossats al Plec de clàusules administratives.- Al Lot 1: El resum de la partida " CARTELLERIA, FLYERS, PAPERERIA" no correspon a la suma del desglossament de les partides: El reum diu: Cartelleria flyers 21 accions 7.450,00 ¤ Però la suma del desglossament es : 41.050¤ Per altra banda, el pressupost base anual hauria de ser: 61.000¤/2: 30.500¤ Pressupost base de licitació (duració inicial 2 anys) 61.000 ¤, IVA exclòs Però si ens referim a el desglossament de les partides, el pressupost anual seria de 32.050¤ Al Lot 2: Els totals son correcte, però El desglossament de "CARTELLERIA, FLYERS, PAPERERIA" suma: 6.890¤, però el resum parla de 5.900¤ El desglossament de "CORPORIS" suma: 8.430¤, però el resum parla de 10.500¤ El desglossament de "DIGITAL" suma: 3.180¤, però el resum parla de 2.100¤ Moltes gràcies per aclarir els nostres dubtes. 18/12/2020 11:30h
Bon dia,

Revisat els càlculs en el lot 1 no s'ha detectat cap error i és correcte el que consta en el quadre resum.

Pel que fa al lot 2 s'ha detectat un error aritmètic en el quadre resum que no afecta ni al càlcul del PBL ni del VEC.
Les dades vàlides per fer el càlcul que s'han de tenir en compte són les del deglòs unitari.

Procedim a realitzar els tràmits per fer les correccions oportunes que seran publicades degudament.

Gràcies.
Hola. En l'apartat de: Lot 1- Servei de creativitat i elaboració d'originals. Les mostres de projectes que hem d'aportar poden formar part d'un contracte menor o han de formar part d'una licitació?. Gràcies. 09/12/2020 12:25h
Bon dia,

En resposta a la seva consulta aclarim que les mostres poden ser de tot tipus de projectes. Tant de projectes adjudicats mitjançant licitacions públiques, contractes menors o de caire privat.

Salutacions.
Hola bon dia, tenim una pregunta sobre el Plec de clàusules administratives, plana 17, Punt 8.3 Lot 1, "Contingut del sobre B", Punt 1 "Mostra de almenys 5 projectes i/o propostes de feines realitzades, prioritzant les similars o relacionades amb els àmbits de negoci de SPM Viladecans Qualitat, SL. Aquestes mostres es presentaran amb una explicació breu de les característiques de la feina i els criteris d'elaboració (enfoc creatiu, enfoc tècnic, temps d'execució, propostes de producció, etc.). Les mostres hauran d'etiquetar-" La pregunta és, quan us referiu a "Mostres" us referiu a material imprès, o en el seu cas podriem presentar case studies amb l'explicació i fotografies de les peces de cada projecte? Moltes gràcies. 09/12/2020 12:18h
En l'apartat esmentat, es permet la presentació tant de mostres físiques de les aplicacions com els case studies, sempre aportant una mostra gràfica (com per exemple fotografies), que acompanyi a la pròpia explicació inclosa a la memòria. En ambdòs casos, les mostres han de permetre que SPM Viladecans Qualitat, SL pugui valorar els diferents criteris tècnics de judici de valor (aspectes de disseny, aspectes comunicatius i versatilitat del disseny i correcta adaptació a diferents aplicacions) relacionats a la documentació de licitació.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya