Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de la Roca del Vallès
Codi d'expedient:
2021/3181

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En l'annex III del Plec de Prescripcions Tècniques ((PPT) en l'apartat 5.1. Esquema Nacional de Seguretat, linies 24 a 26, diu: "Es considerarà imprescindible que el contractista disposi d'un certificat d'acompliment de l'Esquema Nacional de Seguretat a nivell alt, i que aporti el certificat corresponent. " En canvi en la clàusula 13, apartat B. CRITERIS AUTOMÀTICS, del Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), en la taula de referències puntuables, el criteri CA6 "Certificat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat", permet complir amb el Nivell mig ja que es puntua amb 1 punt. Això entre en contradicció. Ens podrien aclarir si es o no imprescindible que el contractista disposi d'un certificat d'acompliment de l'Esquema Nacional de Seguretat a nivell alt? 11/04/2022 09:38h
Tal i com estableix el PPT a la Taula de requisits del servei, de les pàg 61 i 62, el RTO es corresponen al nivell ALT, per tant, la solució tecnològica del Sistema de Gestor d'Expedients ha d'acomplir amb el certificat de Nivell Alt de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) de forma obligatòria.

No obstant però, aquest requisit no és imprescindible per la solució tecnològica de la Videoacta.

Per tant, Al PCAP, el sentit del criteri automàtic amb referència CA6 pretén valorar el següent:

Si el Certificat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat és alt o es mig en relació només, al sistema de videoacta.

Bona tarda, per tal d'avaluar correctament les característiques de la sala de plens on s'ha d'instal·lar el sistema de videoactes, es podria fer una visita presencial? 06/04/2022 08:20h
Tots els licitadors interessats a poder visitar la Sala de plens ho podran fer el dia 7/04/22 a les 12:30h.
Buenos días, tenemos varias dudas sobre el sistema de videoactas: - Retransmisión: hay que incluir el servicio de retransmisión o utilizaréis YouTube? - Votación: sirve la aplicación de votación web? ¿O tiene que incluir hardware de votación para todas las personas con derecho a voto? ¿Cuántas personas votan en el pleno? - ¿Ya existe una solución de videoacta y hay que migrar los datos a la nueva herramienta? - Soporte pruebas de puesta en marcha: El soporte se deberá realizar de forma presencial o remota? ¿Debe incluirse? - Soporte y mantenimiento: ¿Puede ser telemático o tiene que haber una persona presencial? Gracias 01/04/2022 14:50h
1. Retransmisión: ¿hay que incluir el servicio de retransmisión o utilizaréis YouTube?
Al PPT, a la pàg. 38, punt 2 s'indica: "Subministrament i instal·lació del programari de retransmissió en directe".
Per tant, l'oferta ha d'incloure aquest extrem.

2. Votación: sirve la aplicación de votación web? ¿O tiene que incluir hardware de votación para todas las personas con derecho a voto? ¿Cuántas personas votan en el pleno?
Al PPT, a la página 38, punt 8, s'indica: "Subministrament i instal·lació del sistema de votació de tots els membres amb dret a vot."
Per tant, el sistema ha de permetre la votació presencial amb un sistema físic de votació instal·lat a la Sala de Plens de l'ajuntament de la Roca del Vallès, així com també ha de permetre la votació telemàtica d'aquelles sessions que siguin de carácter híbrid amb assitència presencial i telemática.
En el Ple voten disset persones, que són el nombre de regidors de la corporació.

3. ¿Ya existe una solución de videoacta y hay que migrar los datos a la nueva herramienta?
No, no existeix.

4. Soporte pruebas de puesta en marcha: El soporte se deberá realizar de forma presencial o remota? ¿Debe incluirse?
El sistema de la Videoacta inclou, entre d'altres, el subministrament, instal·lació, prova i recepció d'aquells sistemes físics i components indicats al Plec de Prescripcions Tècniques. Així doncs, es requereix de la presencia de personal tècnic especialista de l'empresa per cadascuna d'aquestes fases.


5. Soporte y mantenimiento: ¿Puede ser telemático o tiene que haber una persona presencial?
El licitador s'obliga a garantir el correcte funcionament continuat del sistema de Videoacta independentment dels mitjans presencials o telemàtics que l'empresa destini a cada situació de suport i manteniment

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya