Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14928720

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el decurs de la visita van sorgir alguns dubtes i els tècnics de fmb ens vau sol·licitar que els plantegéssim a través del portal 1.- Valorar la sol·licitud de talls de tensió per a tots els treballs a andanes, amb participació d'un PHS-I 2.- Valorar la participació d'un PHS-II pels treballs als CT's i Cambres de seccionadors 3.- Valorar la necessitat de retirar els cables gruixuts de megafonia de color groc i verd que van des de la CCP a la CGE, així com tot l'equipament antic de la CGE. 4.- Valorar el muntatge de la nova suportació d'altaveus d'URQUINAONA, fent ús d'alguna mena de fixació que mantingui la impermeabilització de les lamel·les d'estació actuals. 5.- Valorar la necessitat que personal de manteniment ens acompanyi i doni accés per a les feines a ascensors, CT's i Cambres de seccionadors 11/11/2021 08:37h
1.- La majoria dels treballs a andanes, tal i com especifica el plec, son amb escales o elevadors. Per tant, sempre que s'utilitzin escales de ma o elevadors en els treballs a les andanes serà necessària presencia de PHS-I.

2.- Això serà en casos excepcionals. En aquests cas l'empresa que realitzi els treballs estarà acompanyada amb un pilot PHS-II que proporcionarà TMB.

3.- Tal i com queda reflectit al plec i en un punt dels amidaments cal retirar tot el cablejat primitiu de megafonia. Això inclou els cables groc i verd que eren els que unien la CCP amb la cabina AAC. També inclou l'equipament antic de cabina AAC.

4.- Hi ha una partida exclusiva per aquest punt en els amidaments de Urquinaona L4 (punt 3.1.1.2)

5.- Com s'ha explicat en un punt anterior l'accés a CT's i Seccionadors serà excepcional i es farà acompanyats per personal de TMB pilot PHS-II
En el cas dels ascensors, no es necessari cap acompanyament. La megafonia interna de l'ascensor NO s'ha de tocar. L'instal·lador arriba amb el cable del llaç de megafonia a un armari extern de l'ascensor el qual te clau unificada.
Buenas tardes, como hay que presentar Resum del pressupost general y el Detall de totes les partides, se puede emplear el formato en excell publicado. 08/11/2021 10:46h
Si, pero hay que presentarlo en formato PDF y firmado con certificado digital válido.
Podrían aclarar si los siguientes trabajos se han de realizar en los 5 lotes o solo en aquellos a los que afecte y si es así podrían indicar a que lote afecta. Reconnexió dels altaveus primitius a les noves línies d'amplificació a les següents zones (indicades a plànols): - Ascensors (línia ascensors) - Sala del vestíbul A (línies dependències) - Espai MouTV (línies dependències) El cablatge i caixes de derivació s'inclouen en l'apartat d'infraestructures. Caldrà reconnectar els altaveus actualment instal·lats als espais i continuar la línia o dotar-la d'un dispositiu EoL (final de línia). Desplaçament i reconnexió de columna acústica actualment situada al vestíbul A cap a la zona de vestíbul de L2, segons indicacions reflectides a plànols. Ajust de nivells de pressió sonora en condicions habituals de funcionament i ajust del sistema de sondes de soroll per tal de mantenir una determinada relació senyal-soroll independentment del nivell de soroll present en cada moment en la zona. Verificació de nivells mitjançant sonòmetre integrador Classe I. Simulació del soroll de trens mitjançant sistema d'àudio amb prou potència per a assolir 95 dBA en l'estació. Tots els ajustos estaran sotmesos a la verificació i validació per part de la direcció tècnica del projecte. Ajuda d'obra per a practicar un forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb arrebossat de paret i pintura. El forat permetrà el pas de cablejat per forjats i envans, segons sigui necessari per a la realització de nous passos de cablatge. 04/11/2021 09:41h
Els treballs s'han de realitzar únicament en el lots afectats:

SAGRADA FAMILIA L5. Es el cas més extens donat que hi ha oficines existents de Punt TMB i Oficines Digital, les quals ja tenen altaveus però reconectem les seves línies als nous sistemes.

Reconnexió dels altaveus primitius a les noves línies d'amplificació a les següents zones (indicades a plànols):
- Ascensors (línia ascensors)
- Sala del vestíbul A (línies dependències)
- Espai MouTV (línies dependències)
El cablatge i caixes de derivació s'inclouen en l'apartat d'infraestructures. Caldrà reconnectar els altaveus actualment instal·lats als espais i continuar la línia o dotar-la d'un dispositiu EoL (final de línia).
Desplaçament i reconnexió de columna acústica actualment situada al vestíbul A cap a la zona de vestíbul de L2, segons indicacions reflectides a plànols.

URQUINAONA L1
No te zones a reconectar

URQUINAONA L4
No te zones a reconectar

SANTS ESTACIÓ L5
Existeixen ascensosrs tal i com queda indicat en el diagrama de altaveus (A connectar en altaveus integrats en els ascensors de l'estació).

SANTS ESTACIÓ L3
Existeixen ascensosrs tal i com queda indicat en el diagrama de altaveus (A connectar en altaveus integrats en els ascensors de l'estació).


Per tots els lots tal i com està descrit:

Ajust de nivells:
Ajust de nivells de pressió sonora en condicions habituals de funcionament i ajust del sistema de sondes de soroll per tal de mantenir una determinada relació senyal-soroll independentment del nivell de soroll present en cada moment en la zona. Verificació de nivells mitjançant sonòmetre integrador Classe I. Simulació del soroll de trens mitjançant sistema d'àudio amb prou potència per a assolir 95 dBA en l'estació.
Tots els ajustos estaran sotmesos a la verificació i validació per part de la direcció tècnica del projecte.

Ajuda d'obra per a practicar un forat pasamurs de mides aprox 150x60mm amb arrebossat de paret i pintura. El forat permetrà el pas de cablejat per forjats i envans, segons sigui necessari per a la realització de nous passos de cablatge.
En el PCP se indica que el sobre 3 contendrá Detalle de todas las partidas y, en su caso, precios unitarios de todos los puntos descritos en el Anexo Mediciones del pliego técnico. No se aceptarán partidas no valoradas o valoradas a cero y tampoco aceptarán modificaciones a los importes de las partidas en materia de Seguridad y Salud incluidas en el presupuesto base de la oferta. ¿Podrían indicar los importes considerados en materia de seguridad y salud ya que no se encuentran indicados en las mediciones del PPT para la realización de la oferta? 27/10/2021 08:52h
En aquesta partida han de calcular el 1,5% del PEM.
Bon dia, la visita es obligatòria per tal de poder participar? Moltes gràcies. 26/10/2021 12:01h
No, la visita no té caracter obligatori.
Bon dia, agrairiem saber si està prevista una visita a les instal·lacions 25/10/2021 10:15h
Avui quedarà publicada la vista a les instal·lacions
En las mediciones, en los capitulos 4 de cada lote, no aparecen unidades en ningun caso. Entendemos que es unitario? 25/10/2021 08:00h
Es una partida alçada de tot el conjunt que queda definit a la descripció.
Bon dia, voldriem saber si poden especificar més concretament el que es considera com "treballs similars en instal·lacions tècniques en àmbits ferroviaris" per a justificar l'experiència del cap d'obra i encarregat. 22/10/2021 11:55h
Es recorda que el projecte es d'instal·lació de megafonia en una estació de Metro. Quan parlem de treballs similars, poden ser treballs de comunicacions en instal·lacions de Metro, Ferrocarrils o Renfe. Treballs en els que s'hagin instal·lat elements de comunicacions tant a andanes, vestíbul, dependències i zona de vies.
Bon dia, seria possible que penjessiu els amidaments en format editable? Gracias 19/10/2021 07:49h
Els amidaments en format Excel quedaran publicats avui. S'ha de tenir en compte que les partides 1.2.2.1 les caixes de derivació han de ser metal·liques, i no pas de PVC (que es com figura als arxius).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya