Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
109/21
Existe una estimación de la bolsa de horas necesaria? Se debe de incluir en el precio global de la oferta el equipo de 4 tecnicos ? 23/07/2021 10:23h
No existeix una estimació de bossa d'hores. Es fixa un preu per hora segons s'indica al full 7 :
El import per a consultors especialitzats es facturarà a raó de 55 ¤/h a mida que es vagin realitzant tasques concretes, prèviament demanades i autoritzades pels SSTT, amb estimació prèvia de dedicació.
Aquestes hores es facturaran a càrrec de les diferents bosses en que es descomposa el contracte.
La clàusula 10.2 Criteris automàtics, Sobre C Punt 1 diu: "En el cas que el número de licitadors sigui inferior a 4, el percentatge de temeritat serà del 10%" Interpreto que vol dir: "En el cas que el número de licitadors sigui inferior a 4, el percentatge de temeritat serà del 10% per sobre de la mitja aritmètica (mitja % + 10%)" 20/07/2021 14:01h
La interpretació ha de ser la següent: En el cas de que el número de licitadors sigui inferior a 4, s'entendrà que una oferta (d'entre totes les n ofertes admeses) és presumptament anormal o desproporcionada quan el seu percentatge superi en un 10% la mitja aritmètica de les ofertes.
Voldríem saber si els treballs similars fan referència al CPV 71000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección), o si es refereixen a treballs de gestió i/o redacció de projectes de instal·lacions, o si existeix algun criteri diferent o addicional? 20/07/2021 11:15h
Fan referència a treballs de gestió i/o redacció de projectes de instal·lacions.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya