Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
CEB-2022-3

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, referent al quadre de apertura del sobre digital,, el sobre valoració preu+criteris fórmules.Referent al precentatge de persones en risc d'exclusió social adscrit a l'execució del contracte,es correcte la xifra que oferta Certis, del 60%¿Deu ser una errata, es impossible fer una obra, on el personal, sigui de subcotrates o propies, sigui un 60% d'exclusió social. 04/02/2022 08:52h
Bon dia,

La declaració de l'ofertant ja suposa un compromís legal, sota la seva responsabilitat. En tot cas serà la nostra supervisió durant l'execució del contracte qui com en la resta d'obres l'execució del contracte tingui la qualitat demanada en el concurs i ofertada per l'empresa adjudicatària.

Atentament,
Bona tarda, al pressupost no tenim preus del control de qualitat, surt un preu total com si fos una PA pero despres esta desglossat. Podrien si us plau penjar-los? Gràcies 29/10/2021 12:54h
Bon dia,

Els preus del control de qualitat estan a les pàgines 391-402 del document "PPT annex3.pdf", el qual està inclòs a la documentació del concurs

Atentament,
bon dia, hem de contemplar les taxes del ICIO? en el cas que fos així, quin és l'import? gràcies 28/10/2021 17:42h
Bona tarda,

El tràmit d'obtenció de la llicència l'ha iniciat el Consorci d'Educació. Així doncs, aquesta taxa l'assumirà el propi Consorci

Atentament,
Bona tarda, en relació al punt 2 dels criteris avaluabls de forma automàtica (millora del termini de garantia), hi ha 2 apartats a dintre que haurien de sumar com a màxim 2,5 punts cadascú per arribar als 5 punts d'aquest apartat millora de garantía que té 5 punts. No ens queda clar quina xifra hem de posar per tenir la màxima puntuació a cadascú dels dos apartats, ja que diu: " per l'increment de garantia de 12 mesos=1,25 punts" i " per l'increment de garantia de 24 mesos=1,25 punts" . Que vol dir això que amb 24 mesos es sumen 1,25+1,25 i es té la màxima puntuació? Gràcies 28/10/2021 17:37h
Bona tarda,

Per cada increment de 12 mesos es puntuarà 1,25 punts. És a dir, si el licitador oferta un increment de 12 mesos tindrà una puntuació de 1,25 punts i si oferta 24 mesos tindrà una puntuació d' 1,25+1,25 punts i per lo tant la puntuació màxima d'aquell subapartat (2,5 punts)

Atentament,
Bon dia, el TCQ del 22/10/2021 els lots indicats no corresponen als lots objecte de la present licitació, corresponen als lots que el projecte executiu indica. Demanem que s'esmeni correctament, ja que ens continua portant a confusió. Gràcies. 25/10/2021 14:22h
Bon dia,

El concurs de l'EBM Taxonera nomes licita les obres de l'edifici, per una banda, i la part de mobiliari, cuina i estris.
Està desglossat en lot 1 i lot 2 d'acord aquestes dos descripcions i l'últim TCQ fa referencia a aquesta part de la licitació. A continuació exposo els documents del ZIP facilitat al perfil del contractant:

- PR.EB La Teixonera (LOT 1)(Control qualitat obra edificació) (Preus zero).TCQ
PR.EB.La Teixonera (LOT 1)(Obra edifici) (Preus zero).TCQ

- PR.EB.La Teixonera (LOT2)(Estris i Mobiliari) (Preus zero) .TCQ

I el desglossament econòmic de la licitació que surt al PCAP, descriu clarament cada un dels lots:

Lot 1: Obres i servei de control de qualitat per a la construcció de la nova escola-bressol municipal la Teixonera al carrer Arenys nº83, barri de la Teixonera, districte d'Horta-Guinardó, Barcelona

Lot 2: Servei de subministrament i muntatge del mobiliari i estris de cuina i vaixella de l'escola bressol municipal la Teixonera al carrer Arenys nº83, barri de la Teixonera, districte d'Horta-Guinardó, Barcelona.

I tots els imports coincideixen,

Atentament,

Bon dia, Si no anem errats, l'execució de l'escola bressol s'ha d'iniciarr quan hagin finalitzat els treballs d'urbanització de l'interior de l'illa, i en una de les respostes a consultes heu comentat que "la urbanització serà motiu d'una segona actuació encara no prevista". Amb això quin termini se suposa hem de preveure per l'inici de les obres de l'escola? Gràcies, 25/10/2021 13:54h
Bon dia,

L'interior d'illa l'acabarem amb l'escola de música, ara farem la part que el pati de l'escola bressol necessita i figura en el projecte executiu licitat. Ara començarem directament amb les obres de la bressol (primer edifici després pati centre)

Atentament,
Bon dia, seguim pendents de rebre resposta a les preguntes formulada ahir, sobre els materials inclosos al LOT 2, on no hi ha maquinària de cuina, i d'altra banda saber si a les dates que ens trobem i no hem rebut resposta es segueix mantenint la data de presentació de la licitació tenint en compte els canvis formulats als Lots, sobretot al Lot 2 el qual ens afecta. Restem a l'espera de la seva resposta. Gràcies. 25/10/2021 13:09h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bon dia, seguim pendents de rebre resposta a les preguntes formulada ahir, sobre els materials inclosos al LOT 2, on no hi ha maquinària de cuina, i d'altra banda saber si a les dates que ens trobem i no hem rebut resposta es segueix mantenint la data de presentació de la licitació tenint en compte els canvis formulats als Lots, sobretot al Lot 2 el qual ens afecta. Restem a l'espera de la seva resposta. Gràcies. 25/10/2021 13:07h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bon dia, heu penjat el TCQ actualitzat però el Lot 2 no hi ha maquinària de cuina (segueix al Lot 1), al TCQ vigent Lot 2 heu inclòs mobiliari d'aules (cadires, taules, etc) i una partida mínima de estris sense detallar. Creiem que és una errada. D'altra banda, tampoc hi ha modificació en la data de presentació de la licitació, tenint en compte que encara no està ben especificat el material del Lot 2, no hi haurà temps suficient per preparar la documentació requerida. Quedem a l'espera de la vostra resposta. 25/10/2021 13:06h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bon dia, només veiem un tcq que és del 5/10 i està dividit entre el lot 1(edificació) i el lot 2 (urbanització). Si volem presentar-nos només al lot 1 (el que considera el plec) i no al lot 2 (que considera el plec sobre mobiliari i estris de cuina i vaixella), com ho hem de fer? Quin és l'import de la licitació del lot 1 (el que considera el plec)?? 25/10/2021 13:05h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bona tarda, Degut a que el material del Lot 2 està inclòs al Lot1 tant en els plecs com al TCQ, ens podrieu indicar quins són els capítuls del Lot 1 que pertanyen al Lot2? 25/10/2021 13:04h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bon dia, ens podeu indicar on està el material del Lot 2 (subministra i muntatge de cuina i vaixella). En la documentació de la licitació no consta res de cuina al Lot 2. 25/10/2021 13:02h
Bon dia,

Resolt amb TCQ de 22/10/2021

Atentament,
Bon dia, voldria saber si hi ha programat alguna visita. Gràcies 25/10/2021 13:00h
Bon dia,

No, no es farà cap visita programada

Atentament,
Bon dia, voldria saber si es poden modificar els preus de les partides alçades i les partides que formen el capitol de seguretat i salud, o son partides que no es poden variar el seu preu. Gràcies 21/10/2021 09:59h
Bon dia,

No es pot tocar el preu a la baixa de seguretat i salut, aquesta capitol no es negociable

Atentament,
Bon dia, Cal organitzar l'obra en base a les fases establertes en el projecte en coordinació amb els treballs d'urbanització del pati interior d'illa? O, pel contrari, es preveu que totes dues actuacions s'executin de forma independent? Gràcies, Salutaacions, 20/10/2021 18:22h
Bona tarda,

El motiu de la licitació és només la construcció de l'edifici i la urbanització serà motiu d'una segona actuació encara no prevista.

Atentament,
Bon dia, En el presupost s'indica: lot 1 (escola ) = 3.062.073,75¤ lot 2 (urbanitz) = 716.509.63¤ que fa un total LOT 1 + LOT 2 de 3.778.583,38¤. En el plec s'inica: lot 1 = 3.120.037,09¤ lot 2 (mobiliari i estris) = 138.876,34¤ que fa un total LOT 1 + LOT 2 de 3.258.913,43¤. No ens quadren els imports. Ens ho podeu aclarir? En l'anterior pregunta responen que el lot 2 sobre mobiliari i estris està fora d'aquesta licitació. Si és així, i el lot 2 licitat és sobre la urbanització, com és que es demana solvencia econòmiica i financera i tècnica o professional diferent al lot 1? 19/10/2021 13:48h
Bon dia,

Segons indicació de la Direcció d'Equipaments Educatius, amb el darrer tcq publicat queden resolts els possibles dubtes sobre imports.

Atentament,
Bona tarda, en aquest projecte la llicència d'obra ja està otorgada o és necessari sol.licitar-la.? 19/10/2021 12:51h
Bon dia,

La llicencia ja està sol·licitada

Atentament,
Hola, bon dia, podriem tornar a penjar l'enllaç per a descarregar els plànos en PDF del projecte? Gràcies. 18/10/2021 19:36h
Bona tarda,

Acabem de publicar plànols en pdf

Atentament,
Bon dia, El link del transfer ha caducat, es possible qu eel torneu a penjar? Es possible tenir el TCQ amb preus?? Gràcies 18/10/2021 19:34h
Bona tarda,

Acabem de publicar plànols en pdf. Des de la Direcció d'Equipaments Educatius em diuen que el TCQ va sense preus.

Atentament,
Bon dia, tant al link de la documentació en CAD com en PDF, quan intentem descarregar diu que el link està caducat i ja no es troba disponible. Podeu tonar a facilitar uns altres links? Moltes gràcies. 18/10/2021 19:31h
Bona tarda,

Acabem de publicar plànols en pdf

Atentament,
Bona tarda, la partida Z222EX99 que apareix al pressupost amb cost 0,01¤, és una partida que hem d'ofertar correctament? Quan parla de legalització es refereix a butlletins només o a projectes electrics? Gràcies 18/10/2021 14:50h
Bona tarda,

Aquesta partida es repeteix al començament de tots els capítols d'instal·lacions. Indica l'abast de la feina de les instal·lacions que inclou material, muntatge, proves i també asbuilt i legalitzacions. No té preu assignat perquè s'ha de repercutir en les partides següents del capítol. No s'ha d'ofertar.
Quan es parla de legalitzacions es refereix a projectes elèctrics. En edificis de pública concurrència amb mes de 20Kw contractats es té de lliurar els diferents projectes d'instal·lacions.

Atentament,
Bon dia, hem observat que el Lot 2 indica subministra i muntatge mobiliari i estris de cuina i vaixella per l'escola, però quan obres els plecs i els TCQ, tot el material de cuina està inclòs al LOT1 i al lot 2 només fa referència a Urbanització de pati. Podeu informar-nos si és correcta o hi ha una errada en la publicació i documentació de la licitació? 15/10/2021 12:02h
Bon dia,

Es correcte, els amidaments i el pressupost del lot 2 del concurs en licitació està dintre del document TCQ: Lot 1, el TCQ: Lot 2 fa referencia a una part de l'obra que no es motiu d'aquesta licitació.

Atentament,
bona tarda, en le plec s'indica que el següent punt és una despesa que s'ha de preveure per la constructora: El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, SI S'ESCAU, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. Ës correcte? Quin són els atres impostos? gràcies 14/10/2021 12:41h
Bon dia,

L'impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, i que ha de ser a càrrec de l'empresa constructora, correspondran a aquelles que siguin imprescindibles per a tramitar la llicencia de les obres i posteriorment la correcta execució d'aquestes.

Atentament,
Bona tarda, el link wetransfer que han penjat amb els plànols en pdf dóna error. Poden enviar-nos de nou un altre link? gràcies 13/10/2021 18:30h
Bona tarda,

Hem comprovat el link i funciona perfectament. Ho poden tornar a provar?

Atentament,
El projecte està dividit en el lot 1 i lot 2. Entenem que hi ha la possibilitat de presentar-nos en un sol lot. és així? 13/10/2021 18:27h
Bona tarda,

Sí, es pot presentar a un sol lot

Atentament,
Podrien penjar els plànols del PE en pdf. Gràcies. 08/10/2021 11:55h
Bon tarda,
Sentim no poder adjuntar documentació dels plànols en format PDF per no disposar de la mateixa.
Així mateix recordem que a l'última esmena que s'ha fet s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bon dia, Solicitem el planols en format PDF Gràcies 08/10/2021 11:55h
Bon tarda,
Sentim no poder adjuntar documentació dels plànols en format PDF per no disposar de la mateixa.
Així mateix recordem que a l'última esmena que s'ha fet s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bona tarda, Seria possible disposar de la documentació gràfica en format pdf? Moltes gràcies. 08/10/2021 11:54h
Bon tarda,
Sentim no poder adjuntar documentació dels plànols en format PDF per no disposar de la mateixa.
Així mateix recordem que a l'última esmena que s'ha fet s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bon dia, Necessitariem la Documentació Gràfica del Projecte (Plànols) No la trobem en la documentació penjada en la Plataforma. Gràcies 08/10/2021 11:53h
Bon tarda,
Sentim no poder adjuntar documentació dels plànols en format PDF per no disposar de la mateixa.
Així mateix recordem que a l'última esmena que s'ha fet s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bon dia, a la documentació penjada al perfil del contractant hi falten els plànols. Com podem obtenir l'arxiu amb els plànols de projecte? Gràcies. 08/10/2021 11:53h
Bon tarda,
Us informem que, a l'última esmena que s'ha fet, s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bon dia, A la documentació penjada del projecte si bé hi ha la memòria amb alguns plànols, creiem que falta adjuntar la documentació gràfica per a poder valorar correctament el projecte. Moltes gràcies. 08/10/2021 11:51h
Bon tarda,
Us informem que, a l'última esmena que s'ha fet, s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bona Tarda, A la documentació del concurs no trobem ni els plànols ni el pressupost en format editable (TCQ) Ho podrien penjar? Gràcies. 08/10/2021 11:49h
Bona tarda,
Ja està disponible a la correcció feta el passat dia 6 del present.
Així mateix recordem que a l'última esmena que s'ha fet s'ha indicat l'enllaç per què puguin accedir a la documentació entregada pel redactor del projecte via transfer.
Salutacions,
Bon dia, Sol·licitem el pressupost en format editable. Gràcies 06/10/2021 15:18h
Bona tarda,

Ja està publicat a la PSCP.

Atentament,
Bon dia, Sol·licitem el pressupost en format editable. Gràcies 06/10/2021 15:16h
Bona tarda,

Ja està publicat a la PSCP.

Atentament,
SOLICITAMOS ARCHIVO EDITABLE TCQ O PRESTO PARA LA VALORACION DE LA LICITACION. GRACIAS 06/10/2021 15:07h
Bona tarda,

Ja el té publicat.

Atentament,
bona tarda Si us plau, podrieu penjar el pressupost en format informàtic tcq o bc3? Moltes gràcies 06/10/2021 15:02h
Bona tarda,

Ja el té publicat.

Atentament,
Bon dia Seria possible tenir el pressupost del Lo1 en format editable. Atentament 06/10/2021 14:58h
Bona tarda,

Ja el té publicat.

Atentament,
Bon dia, Podrien facilitar el pressupost en un format editable? Gràcies 06/10/2021 14:57h
Bona tarda,

Ja el té publicat.

Atentament,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya