Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Codi d'expedient:
62/2020/SQSCR
Voldria saber si podem presentar com autor dos pavellons esportius sense piscina? 17/03/2021 19:26h
D'acord amb la clàusula 31 del PCAP es demanen projectes executius i/o direccions d'obres, d'obra nova o de rehabilitació integral, en equipaments que continguin usos esportius dels darrers 15 anys, per tant, s'entén que els pavellons esportius sense piscina són equipaments que contenen usos esportius i per tant són admissibles per a la valoració.

Es pot presentar com autor de projectes a més d'un arquitecte? En aquest cas, l'experiènica sol·licitada en aquesta fase 1 relativa, es complementa. Per exemple: un arquitecte acredita l'experiència en projectes similars i l'altre en reducció de demanda energètica. 17/03/2021 13:00h
Si pot acreditar amb diferents arquitectes, sempre que existeixi el compromís de que els diferents arquitectes formaran part de l'equip redactor com autor o coautor.
A la clàusula 31 del PCAP en quant als criteris que fan referència a l'autor del projecte (màxim 60 punts): Es pot utilitzar un mateix projecte o obra en els dos apartats? - Experiència en projectes similars - Reducció de demanda energètica 12/03/2021 13:08h
Si, es pot acreditar un mateix treball en els dos apartats, sempre i quan el treball compleixi els criteris del apartat en qüestió.
La Clàusula 20. Solvència tècnica o professional, punt 1), diu que l'acreditació de la solvència s'efectuarà mitjançant una relació de treballs d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte del contracte realitzats fins a quinze (15) anys enrere. En el paràgraf següent, però, indica que el requisit mínim serà la realització com a autor/co-autor d'un Projecte Executiu d'una piscina esportiva coberta o d'un equipament esportiu amb piscina de característiques i preu de contracte similars. Està aquest projecte subjecte també a l'execució dins el període dels 15 anys enrere requerit o pot ser anterior? 04/02/2021 09:30h
Per a l'acreditació del requisit mínim de solvència tècnica corresponent a la realització com a autor o coautor d'un projecte executiu d'una piscina esportiva coberta o d'un equipament esportiu amb piscina de característiques i preu de contracte similars o superiors al descrit en els Plecs, es tindrà en compte els serveis o treballs realitzats fins a quinze (15) anys enrere. Per tant, no es tindran en compte els projectes realitzats més enllà d'aquest període.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya