Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2021/032

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

2. A la tecnica hi ha un numero màxim de pàgines ? 28/09/2021 10:59h
En l'apartat F del quadre de característiques del Plec administratiu es disposa:

"Sobre B. Oferta criteris amb no automàtics

Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria tècnica en la qual hauran d'incloure tots els extrems necessaris per a valorar els aspectes tècnics valorables exposats en la clàusula H d'aquest plec.

La màxima extensió de la memòria no podrà ser superior a 30 pàgines DIN-A4, a una sola cara, en Arial 11. Per la confecció del Pla d'Obres, l'empresa licitadora podrà emprar una mida diferent de DIN-A4, però les pàgines del Pla d'obres computaran dins del límit màxim de pàgines abans indicat.

L'increment del nombre de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Quedaran fora de procediment totes aquelles empreses que en aquest sobre incloguin informació referent als criteris avaluables de forma automàtica".
1. Ens podrieu facilitar el pressupost en format TCQ? 22/09/2021 10:59h
Aquesta documentació s'ha publicat en la darrera esmena de data 22 de setembre de 2021
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya