Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2021-106
Entenem que la garantia sol·licitada pels portàtils a l'apartat 3.4 del plec tècnic fa referència a la garantia oferida directament pel fabricant, és correcte? 11/10/2021 10:06h
En la resposta publicada el 5/10/2021 a les 14:50 h. es va indicar que la garantia dels equipaments i accessoris l'ha de subministrar l'adjudicatari.
Entenem que el replicador de ports sol·licitat a l'apartat 3.1 del plec tècnic, ha de permetre replicar tots el ports de l'equip, inclòs el Port d'àudio y micro combinat (minijack) i dos o mes monitors de forma simultània (dos monitors alhora), és correcte? 11/10/2021 10:05h
En la resposta publicada el 5/10/2021 a les 15:05 h. es va concretar que el replicador de ports havia de permetre actius dos monitors externs, i que el port d'àudio no era necessari en el replicador de ports.
Entenem que respecte el requeriment de proveir el número de sèrie i els accessoris, només és necessari proveir el número de sèrie dels replicadors de ports, és correcte? 11/10/2021 10:04h
A l'apartat "Abast" s'indica "El llistat de tot el material lliurat, indicant el número de sèrie de tots ells", exceptuant els que no en disposin de número de sèrie.
Entenem que el connector d'àudio al que es fa referència a la taula de característiques dels equips de la pàg. 4 fa referència a un connector minijack, és correcte? 11/10/2021 10:03h
Un connector minijack és adient per complir la petició de "connector d'àudio combinat (auriculars i micròfon)" indicat en la taula de característiques dels equips.
Entenem que les tasques estètiques a les que fa referencia el plec a l'apartat de garanties (3.4), no cobreixen situacions de mal ús dels equipaments, és correcte? 11/10/2021 10:01h
Correcte, no cobreixen situacions de mal ús dels equipaments.
A l'apartat 3 PPT "Descripció dels subministraments" diu: <<3.1. Abast: S'especifica: *Replicados de ports amb alimentador elèctric" "Carregador de viarge">> Tenint en compte que els dispositius portàtils incorporen carregadors/alimentadors elèctrics de sèrie, significa que la proposta ha d'incloure?: 1. Alimentador de sèrie del portàtil? 2. Alimentador elèctric per a la dock? 3. Carregador addicional de viatge? 05/10/2021 15:11h
Aplica la resposta de la pregunta 14 (publicada el 05/10/2021).
Pàgina 3 PPT. "Apartat 3.1 Descripció de suministrament: Carregador de viatge." És un carregador addicional com el que ve subministrat amb el dispositiu? 05/10/2021 15:09h
No. Es requereix únicament un carregador per al replicador de ports, i el propi del portàtil.
Pàgina 3 del PPT. Apartat 3.1 Descripció de suministrament: Replicador de ports, amb alimentador elèctric i cable de connexió USB-C 1. Puerto del Laptop à USB-C o USB-A, USB-C y USB-A, Thunderbolt3 2. Nº de puertos USB-C 3. Nº de puertos USB-A 4. Puertos de video: HDMI, DVI, DisplayPort, VGA? Quants de cada? 5. Quants monitors actius? 6. RJ45? 7. Àudio? 8. Lector de Tarjetas SD/ Micro SD? 9. Es requereix carregar al Laptop? 10. Ranura Kensington Lock?" 05/10/2021 15:05h
Replicador de ports, amb alimentador elèctric i cable de connexió USB-C
1. Puerto del Laptop: Thunderbolt3
2. Nº de puertos USB-C : 1 de connexió a portàtil
3. Nº de puertos USB-A : mínim 2 USB A 3.0
4. Puertos de video: mínim 1 HDMI i 1 DisplayPort
5. Quants monitors actius? 2 Monitors Externs
6. RJ45? Si
7. Àudio? No és necessari
8. Lector de Tarjetas SD/ Micro SD? No és necessari
9. Es requereix carregar al Laptop? Si
10.Ranura Kensington Lock? Si
A la pàgina 3 del plec tècnic, concretament a l'apartat 3.1, es detalla la llista d'accessoris requerits amb les seves especificacions. Pels ratolins, veiem que es demana Ratolí amb cable USB 0, que és un estàndard que no trobem. Ens podeu aclarir o afegir més informació pel tipus de connector USB que es demana? 05/10/2021 14:56h
És un error tipogràfic, es demana ratolí amb cable amb connexió USB.
A l'apartat 3.4 Garantia - L'àmbit geogràfic per a recollir els equips avariats i retornar-los reparats és en tota Catalunya? 05/10/2021 14:55h
Sí.
A l'apartat 3.4 Garantia - La garantia ha de cobrir per raons estètiques els danys produïts per cops, caigudes, desperfectes per ús inadequat i el desgast per l'ús normal dels teclats i polsadors? 05/10/2021 14:55h
No.
A l'apartat 3.4 Garantia - El plec indica: "S'ha d'incloure la reparació a nivell de materials, software¿". Poden especificar que software s'ha d'incloure dins de la garantia i que tipologies d'avaries s'haurien de cobrir en aquests casos? 05/10/2021 14:53h
Aplica la resposta de la pregunta 4 (publicada el 05/10/2021 a les 14:48)
En el plec de prescipcions tècniques apartart 3 Descripció dels subministraments: <<3.4 Garantia. S'especifica: Els ordinadors portàtils i components subministrats en aquesta licitació estaran sotmesos a un període de garantia de 4 anys, i els accessoris a un període de garantia d'1 any.>> La garantia ha de ser oficial del fabricant? 05/10/2021 14:50h
La garantia dels equipaments i accessoris l'ha de subministrar l'adjudicatari.
En el plec de prescipcions tècniques apartart 3 Descripció dels subministraments diu: <<3.4 Garantia. S'especiifica: "S'ha d'incloure la reparació a nivell de materials, software, mà d'obra, trasllats d'equips avariats de qualsevol tipus d'avaria i qualsevol altra despesa generada com a conseqüència de la reparació dels elements inclosos en el contracte.">> Software: a quin software fa referència? Recuperació de SO de fàbrica? Altres SW, quins? La bateria te una garantia limitada al considerar-se un consumible, cal afegir un support addicional a la garantia standard? En el punt "També es realitzaran les tasques estètiques necessàries a criteri de l'Àrea TIC del Departament de Justícia, o en qui aquest delegui, per a que l'equip sigui totalment operatiu (en cas de pantalla ratllada, tecles que no es vegin correctament, polsadors danyats, etc.)." del mateix apartat, els danys estètics com ratllades de pantalla no es cubreixen amb garantia de fabricant Els danys per accidents trencaments de tecles, mal us per utilització de liquids que puguin fer malbé la impressio de tecles, elements externs o trencaments de polsadors, no està inclós per garantia HW, cal una ssegurança addicional? " 05/10/2021 14:48h
La garantia aplica a qualsevol software OEM (Original Equipment Manufacturer) ja incorporat pel fabricant de l'equip, com per exemple el sistema operatiu.
Respecte a la pregunta sobre la bateria, es considera un consumible i no cal un suport addicional a la garantia estàndard.
No cal una assegurança addicional.
En el plec de prescipcions tècniques apartart 3 Descripció dels subministraments diu: <<3.1. Abast:S'especifica: "Amb cada ordinador portàtil s'han de subministrar els següents accessoris: - Replicador de ports, amb alimentador elèctric i cable de connexió USB-C - Teclat amb cable USB, en català - Ratolí amb cable USB 0 - Carregador de viatge - Motxilla de transport">> Preguntes: ¿ El accesoris demanats han de ser del mateix facricant que el dels equips? ¿ Respecte a l'accesori Replicador de ports, amb alimentador elèctric i cable de connexió USB-C, cal que incorporin un mínim de ports de connectivitat específica: Connexions a monitor, xarxa, ports USB? 05/10/2021 14:46h
Els accessoris hauran de garantir durant el període de garantia del portàtil el 100% de la compatibilitat plug & play amb el fabricant de l'equip.
Respecte al replicador de ports, aplica la resposta de la segona pregunta (publicada el 05/10/2021 a les 14:42)
Al plec de prescripcions tècniques, pàgina 3, es demana que cada portàtil s'ha de subministrar amb un replicador de ports, amb alimentador elèctric i cables de connexió USB-C. Hi ha alguna característica mínima que s'hagi de complir pel que fa a tipologia i numero de ports? A les característiques mínimes que han de complir els equips portàtils, no es detalla cap tipus de sistema operatiu. Es així? 05/10/2021 14:42h
El replicador de ports ha de complir a la seva funcionalitat de poder replicar com a mínim tots els ports del portàtil, i ranures de seguretat, així com proporcionar l'ús de dos monitors externs i alimentació elèctrica al portàtil.
Tots els equips han de portar la corresponent llicència d'OEM (Original Equipment Manufacturer) de Windows 10 en la seva versió Profesional.
En referencia al document PPT en l'apartat de "Característiques i prestacions requerides de l'equipament", no queda clar si cal incloure la llicència de MS Windows en cadascun dels equips. Podríeu concretar, si us plau, si en els ordinadors portàtils estàndards i avançats, cal incloure la llicència de Microsoft Windows? I en cas afirmatiu, especificar quina? 20/09/2021 09:19h
Tots els equips han de portar la corresponent llicència d'OEM (Original Equipment Manufacturer) de Windows 10 en la seva versió Profesional.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya