Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
21ju70-CPO21010001
En relació amb l'expedient 21ju70-CPO21010001 voldríem sol·licitar, si és possible, l'avantprojecte corresponent per a la seva consulta de cara a la preparació de l'oferta. 19/03/2021 08:58h
En resposta a la seva consulta, comentar-los que en el Plec de condicions tècniques (apartat 2: objecte de l'encàrrec), ja s'especifica que l'equip tècnic de l'IMU lliurarà el criteris del Projecte a l'adjudicatari. No es pot facilitar cap altra documentació que no haguem lliurat a l'hora de publicar la licitació.

Bona tarda, en referència al límit de pàgines dels punts de l'oferta tècnica, quan es parla de "fulls" es refereix a doble cara? És a dir, 3 fulls DIN4 equival a 6 pàgines d'un document pdf? 18/03/2021 09:42h
Passem a donar resposta a la seva consulta: 1 full equival a 2 pàgines
Ens agradaria saber si en la documentació avaluable mitjançant judicis de valor, les indicacions de fulles màximes es refereixen efectivament a fulles (equivalent a dues pàgines digitals per full). 18/03/2021 09:42h
Passem a donar resposta a la seva consulta:

1 full equival a 2 pàgines
Realizamos una consulta sobre el expediente arriba mencionado: En la página 12 del PCAP se establece la extensión máxima de cada apartado para la oferta técnica expresada en número de hojas A4. Entendemos que el número de hojas indicado es a una cara. ¿Es correcto? 18/03/2021 09:42h
Passem a donar resposta a la seva consulta

1 full equival a 2 pàgines

Escric per fer una consulta respecte als plecs del concurs: Serveis de redacció del projecte d'urbanització de regeneració urbana de Via Bàrcino i àrea de jocs, districte de Sant Andreu. La solvencia técnica demanada, es pot cumplir, sumant dues facturacions de dues empreses que conformen una ute? 15/03/2021 09:07h
En resposta a la seva consulta, transcrivim un extracte de la clàusula 7 del PCAP que estableix que:

"Les unions temporals d'empreses (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d'acord amb la previsió de l'article 69 LCSP".

A més, aquest PCAP no limita la possibilitat d'acumular la solvència tècnica per part de les empreses integrants de la UTE; i la normativa actual permet recórrer a la capacitat d'altres empreses per acreditar al solvència.

Per tant, en aquest procediment es pot acumular la solvència de cadascuna de les empreses que conformen la UTE per acreditar la solvència tècnica

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya