Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
AMB Informació i Serveis, SA
Codi d'expedient:
CPS 07/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia: En referència a l'acreditació dels treballs similars que s'incloguin com a part de la solvència tècnica o professional, cal adjuntar els Certificats de Bona Execució en el moment de presentar l'oferta o només els hauran de presentar l'empresa proposada com adjudicatària? També ens agradaria saber aquesta informació en referència al certificat d'AWS del professional assignat. Moltes gràcies per la vostra ajuda i salutacions cordials. 20/08/2021 08:03h
Benvolguts,


L'apartat G1. Solvència tècnica o professional, subapartat 2. del Quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules particulars, estableix:

"2. Concretament, hauran d'acreditar mitjançant els corresponents certificats o document equivalent haver executat projectes tant per a l'Administració i/o empresa pública com a per a un operador privat, per al desenvolupament de plataformes informàtiques en els darrers tres anys.

De més a més, hauran d'informar haver executat projectes sobre la plataforma AWS en els darrers tres anys així com indicar-ne el professional de l'equip de treball assignat al projecte que es trobi en disposició de la certificació oficial Certified Solutions Architect d'AWS.vigent en el moment del venciment del termini màxim de presentació d'ofertes.

L'acreditació d'aquesta solvència mitjançant els corresponent certificat haurà d'aportar-se en el moment en que es dicti la resolució de millor oferta i requeriment, requerint-la a aquests efectes."

En aquest sentit, mitjançant indicació a l'apartat corresponent del DEUC caldrà informar que es disposa de l'esmentada certificació, l'acreditació (i per tant, aportació) de la mateixa s'haurà de fer en el moment en que es dicti la resolució de millor oferta i proposta d'adjudicació, on es requerirà a la proposada com adjudicatària per a que l'aporti.

Pel que fa al professional assignat, el criteri és el mateix, és a dir, caldrà indicar el professional/s assignats al projecte que es trobin en disposició de la certificació AWS, la qual cosa, s'haurà d'acreditar en el moment en que es requereixi a aquests efectes amb la resolució de millor oferta.

Restem a la seva disposició per a qualsevol altra qüestió.

Atentament
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya