Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
OBE 21/543
El fitxer Annex III criteri economic i en les últimes dues cell·les, indica el següent: (SENSE IVA) (AMB IVA) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 949.500,00 1.034.550,00 IMPORT TOTAL OFERTA ECONÒMICA 0,00 0,00 Al introduir el preu de la oferta economica en el fitxer, veiem que, a l'última cel·la on apareix el import total de la oferta economica fa el sumatori del preu total amb IVA de la nostra oferta ja que ho calcula amb el 21% d'iva sobre l'equipament. D'aquesta manera la oferta suma més que el preu màxim de licitació amb IVA. Ens podriau indicar com reflectir-ho? Gracies 02/09/2021 08:53h
Es reprodueix la resposta donada amb anterioritat a aquesta mateixa pregunta: Tal i com es determina en la documentació contractual, a dia d'avui i d'acord amb la normativa que li aplica, l'equipament no porta IVA. Només han d'omplir les cel·les amb groc sense modificar la resta del document. La xifra que s'agafa per l'adjudicació és la de la base, això és, sense IVA.
Buenos días, Solicitamos aclaraciones al pliego: 1 - En el documento SPECT-CT Annex III Memoria.- Criteri economic: La celda F20 (Pressupost Base de Licitació), aplica el IVA solamente al mantenimiento según la formula (D8+(D14*1,21)). Mientras que la celda F21 (Import Total Oferta Económica), aplica el IVA al total del equipo + mantenimiento, según la formula E21*1,21. Puesto que según se indica el Quadre Caracteristiques la formula correcta es la del a celda F20, ¿podemos cambiar la fórmula de la celda F21 para que aplique el IVA solamente al mantenimiento? 2- Según el documento 7. Quadre Caracteristiques OBE 21_543, la estructura de los sobres de la licitación es: - Sobre A - Sobre B.1: Documentación de la oferta relacionada con criterios de juicio de valor - Sobre B.2: Documentación de la oferta relacionada con criterios automáticos - Sobre C: Documentación económica sujeta a fórmula automática Pero según me parece entender el en documento PCP OBE 21 543, se menciona una estructura de organización de la documentación, en la que toda la documentación de criterios automáticos iría en el Sobre C. ¿Podemos entender que la correcta será la del Quadre Caracteristiques? Muchas gracias, 24/08/2021 13:36h
1.- Tal i com es determina en la documentació contractual, a dia d'avui i d'acord amb la normativa que li aplica, l'equipament no porta IVA. Només han d'omplir les cel·les amb groc sense modificar la resta del document. La xifra que s'agafa per l'adjudicació és la de la base, això és, sense IVA.

2.- Tal i com s'estableix en el punt L del Quadre de Característiques: "La present licitació s'articula, com preveu l'article 146.3 LCSP, en vàries fases i, per tant, la configuració dels sobres és la següent:
- Sobre A: Documentació administrativa que s'indica al Plec de clàusules particulars tipus.
- Sobre B.1: Documentació de l'oferta relacionada amb la qualitat subjecta a judici de valor.
- Sobre B.2: Documentació de l'oferta relacionada amb la qualitat subjecta a valoració
mitjançant fórmules automàtiques.
- Sobre C: Documentació de l'oferta econòmica subjecta a valoració mitjançant fórmules automàtiques.
Aquesta configuració dels sobres precisa aquella establerta al Plec de clàusules particulars tipus i l'adapta als requisits d'aquesta licitació."
Estimados En relación con el Annex I Memoria - Criteris Objectius automatics, en el punto 4 del apartado Pel que fa al CT, se especifica FOV adquisició, puntuando únicamente valores por encima de 60 cm. Dado que los actuales equipos SPECT-CT del mercado trabajan con CTs con FOV de adquisición de 50 cm ¿Es correcto nuestro entendimiento que, esta medida se está refiriendo al FOV de reconstrucción, corrección de atenuación y visualización? Muchas gracias 24/08/2021 13:34h
L'òrgan de contractació, atenent a les seves competències i a les necessitats expressades en els documents que conformen l'expedient de contractació ha establert els criteris d'adjudicació que ha considerat més oportuns, dins l'àmbit de la discrecionalitat tècnica de la que disposa. En el moment de la valoració es tindrà en compte aquests.
El documento de cláusulas administrativas (PCP), de la página 1 a 45 tiene poca calidad y no se ve bien. Por favor, podían publicar una versión con mejor calidad. Gracias y un saludo 17/08/2021 14:26h
Lo sentimos. Sólo disponemos de ese ejemplar que utilizamos para todas las licitaciones
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya