Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
OBE 21/392
Benvolguts -En el Annex III Criteri econòmic, a la casella de preu de l'oferta (amb IVA) de l'equipament, la fòrmula no suma el 21% de l'iva de la casella precedent. Ho indiquem manualment afegint el 21%? -Tampoc no hi deixa indicar el nom del licitador ni cap dada en el excel de l'empresa licitadora. gràcies 24/08/2021 12:21h
A data d'avui, i d'acord amb la normativa que ho regula, aquest equipament no contempla IVA.
Poden afegir les seves dades a l'excel.
Bon dia Entenem que en el DEUC Part IV: a)- Criteris de selecció: només hauriem de respondre Sí o No a la primera pregunta formulada i no contestar cap més de l'apartat A. Es correcte? moltes gràcies 23/08/2021 10:45h
Si. És correcte. Només s'ha de respondre si compleixen els criteris.
Solcito por favor su ayuda para una correcta interpretación del pliego y la correspondiente documentación que deberíamos aportar en caso de licitar a este expediente. Tras lectura de pliegos y descarga de archivos ruego aclaración sobre la siguiente duda. De acuerdo al annex Sobre B1 habrá que indicar el cumplimiento de los mínimos técnicos especificados en PPT. Ese cumplimiento entiendo que ha de ser a través de un documento descriptivo de los mínimos ofrecidos (sin contener datos pertenecientes al sobre B2) y no simplemente a través de la ficha técnica. A su vez, este documento, estaría fuera del límite establecido en extensión (unicamente aplicable a la oferta de juicios de valor. No sé si es correcta mi interpretación. Por otro lado, para poder visitar el centro, hemos de contactar con algún contacto que nos faciliten o se habilitaría un día concreto para acudir las casas interesadas? 13/08/2021 12:27h
El sobre B1 ha de contenir: a) memòria descriptiva; b) Annex I relatiu als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i c) tota la documentació tècnica que sigui pertinent. La limitació d'extensió afecta únicament a la memòria.
Per a concertar una visita poden enviar un mail a "jabril @ santpau . cat"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya