Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20210179
S'adjunten en document adjunt. 13/09/2021 13:54h
S'adjunten en document adjunt.
El dubte és saber si és obligatori per contracte de la licitació el contractar les 3 persones que es troben descrites en el plec com a treballadores actuals. 09/09/2021 12:25h
Ens remetem a l'article 130 de la LCSP i més concretament al seu apartat 1 en el sentit de que quan una norma legal un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, imposi a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, els serveis dependents de l'òrgan de contractació hauran de facilitar als licitadors, en el propi plec, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que resulti necessària per a permetre una exacta avaluació dels costos laborals que implicarà tal mesura, havent de fer constar igualment que tal informació es facilita en compliment del que es preveu en el present article.
Tal com s'indica en la clàusula 2 del PCAP, s'adjunta l'annex 1 on les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als efectes d'una exacta informació dels costos laborals i tot d'acord amb la informació facilitada per l'actual empresa prestadora del servei.
D'aquesta forma s'incideix en la idea de que la subrogació de personal és una matèria de regulació laboral, independent de la regulació dels contractes del sector públic.
El dubte en concret es sobre solvència econòmica i financera. El cas és que l'últim any, tenim una facturació de 70.000¤ i no de 120.000¤. Voldria saber si és una condició indispensable per poder presentar l'oferta? 08/09/2021 14:20h
D'acord amb la clàusula 7 del PCAP, per participar en la licitació cal donar compliment als requisits de solvència econòmica i tècnica indicats.
En relació a la solvència econòmica, es requereix un volum anual de negocis, en l'àmbit de l'objecte d'aquest contracte, referit al millor dels tres últims anys anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, d'import igual o superior de 120.000 euros. Per tant, aquest volum no és necessari que sigui de l'últim any.
D'altra banda, cal que tingueu en compte que la solvència s'entendrà acreditada pel fet d'estar en possessió de la classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es indicats en l'esmentada clàusula: R-9-A-1.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya