Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut de Cultura de Barcelona
Codi d'expedient:
1677/2021
Pel que fa al "Canvi dels sistemes de sifó o de cartutxos (des de quinze dies a trimestre depenent del grau d'utilització) si així és inclòs en la oferta de l'Adjudicatari. L'oferta de l'adjudicatari ha d'assegurar, a més a més, que el canvi del sistema de sifó o cartutxos es farà cada 15 dies o menys si es necessari en el cas d'urinaris d'intensiu ús públic, i centres 24 hores." dels urinaris ecològics sense aigua, quants hi ha per poder comptabilitzar el que demanen en el pressupost? 11/08/2021 13:31h
Només hi ha urinaris als lavabos públics de l'Edifici del Mercat d'El Born CCM.
Quants contenidors (bujols) per la separació de residus son necessaris? - Quantes gàbies pel cartró? Quants contenidors de paper confidencial? 11/08/2021 13:30h
L'edifici Annex, d'oficines, consta de 3 plantes amb una zona d'oficines d'uns 90m2. En caldrà 1 contenidor (bujols) per planta i residu.
Caldrà 1 gàbia per planta
Caldrà un contenidor de paper per l'edifici annex
- Al punt 1.5.2 parlen de que a facturació de la neteja de les lames i claraboies s'ha de fer a part. El nostre dubte al respecte es si això es farà amb pressupost a part o ho hem d'incloure dintre de la oferta a presentar? Si està dintre de la oferta a presentar, cal desglossar-ho en la presentació de l'oferta? 11/08/2021 13:27h
No es tracta de pressupost a part, cal incloure el concepte dins el pressupost que es presenta.
- Al punt 1.5.2. Facturació dels serveis extraordinaris parlen d'una bossa d'hores: "Els serveis variables, corresponents a serveis extraordinaris a comptabilitzar de la bossa d'hores de cada centre,". De quant es aquesta bossa d'hores? En el plec administratiu ni tècnic no apareix aquest concepte. Aquestes hores les hem d'assumir dintre del pressupost? 11/08/2021 13:26h
Per aquells serveis, a banda dels esmentats, que a petició d'El Born CCM siguin necessaris per atendre la prestació objecte del present Plec o bé els reforços necessaris per a actes puntuals, dins o fora de l'horari d'obertura, es cobriran amb la bossa d'hores prevista en aquest Plec.
El servei es facturarà mensualment, a partir de les hores efectivament prestades, diferenciant en una factura les hores prestades ordinàries i en una altra factura les hores prestades fora dels serveis ordinaris, de la bossa d'hores.
Segons l'estimació d'hores següent:
20h 2021
80h 2022
60h 2023
Per tant, aquelles hores que no formen part de la feina ordinària caldrà desglossar-les a la factura i s'aniran descomptant de la bossa, no es facturaran a part dels serveis, però sí que es detallaran.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya