Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Transports de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
15010672

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

PREGUNTA1: Respecte a l'assignació de les persones al projecte, tal com indica una altra pregunta, es probable que en el transcurs de l temps no disposem de la persona concreta, hi ha prou garantint el perfil i els coneixements? PREGUNTA 2: Si la duració del contracte es de 2 anys, plantegem 6 mesos d'implantació i 1,5 anys de suport? o Bé podriem dimensionar nosaltres la implantació i la resta resultar en suport. PREGUNTA 3:La formació per 8000 persones, es contempla que no sigui fomació en directe si no video-tutorial o formació enregistrada i distribuida? 20/08/2021 10:15h
- 1 Suposo que us referiu a les persones de TMB assignades al projecte. Pot ser que en el transcurs del projecte es produeixin canvis de persona amb coneixements i perfils similars.
- 2 Sí, la planificació inicial contempla que la implantació es realitzi en el període de 6 mesos i després s'iniciï el període de manteniment d'un any i mig. Si en el transcurs de la implantació es produeixen canvis o s'identifiquen problemes que justifiquin el canvi pot ser que la implantació s'allargui i el període de manteniment s'escurci. En qualsevol cas, la duració del contracte no ha de sobrepassar els 2 anys.
- 3 Sí, a més dels video-tutorials, s'ha de contemplar alguna sessió via Teams que pugui ser enregistrada i distribuïda
PREGUNTA1: Respecte a l'assignació de les persones al projecte, tal com indica una altra pregunta, es probable que en el transcurs de l temps no disposem de la persona concreta, hi ha prou garantint el perfil i els coneixements? PREGUNTA 2: Si la duració del contracte es de 2 anys, plantegem 6 mesos d'implantació i 1,5 anys de suport? o Bé podriem dimensionar nosaltres la implantació i la resta resultar en suport. PREGUNTA 3:La formació per 8000 persones, es contempla que no sigui fomació en directe si no video-tutorial o formació enregistrada i distribuida? 20/08/2021 10:14h
- 1 Suposo que us referiu a les persones de TMB assignades al projecte. Pot ser que en el transcurs del projecte es produeixin canvis de persona amb coneixements i perfils similars.
- 2 Sí, la planificació inicial contempla que la implantació es realitzi en el període de 6 mesos i després s'iniciï el període de manteniment d'un any i mig. Si en el transcurs de la implantació es produeixen canvis o s'identifiquen problemes que justifiquin el canvi pot ser que la implantació s'allargui i el període de manteniment s'escurci. En qualsevol cas, la duració del contracte no ha de sobrepassar els 2 anys.
- 3 Sí, a més dels video-tutorials, s'ha de contemplar alguna sessió via Teams que pugui ser enregistrada i distribuïda
hola bon dia en el apartado P el cuadro resumen de PCP indican, para INCLUIR en el sobre 1: SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL (Documentació a incloure en el Sobre nº 1. Documentació administrativa -i de compliment de requisits previs, solvència-) Acreditació de la solvència tècnica o professional mitjançant requisits específics: ACREDITACIÓ. D'acord amb l'article 90.1 de la LCSP, l'acreditació serà mitjançant l'entrega de declaració responsable que acrediti que: Els Licitadors han d'haver executat durant l'any de superior execució en el transcurs dels últims 3 anys, un import mínim de 250.000 ¤ en serveis relacionats amb consultoria funcional i tècnica en entorns de Workplace, intranets en Office 365, indicant import, dates i destinataris d'aquests serveis. ¿como lo plasmamos en el sobre 1? ¿en qué anexo? (NO LO INDICA EL TEXTO DEL PCP) ¿lo podemos poner en el anexo 2.1, como un bullet más declarando responsablemente que lo cumplimos? Algo del tipo: · VISEO acredita que ha executat durant l'any de superior execució en el transcurs dels últims 3 anys, un import mínim de 250.000 ¤ en serveis relacionats amb consultoria funcional i tècnica en entorns de Workplace, intranets en Office 365, segons import, dates i destinataris d'aquests serveis indicats a la taula "Taula Projectes Intranet/O365" de la pàgina 2. Y pegar esa tabla en el anexo 2.1, en la que irán detallados los nombres de los clientes, con las fechas de dichos proyectos y sus correspondientes importes?? Muchas gracias Andrés Justo VISEO 16/08/2021 14:13h
La acreditación se ha de aportar como una documento PDF independiente. El documento debe describir lo que se acredita (tal y como proponéis parece correcto), así como la tabla con los datos solicitados (fecha, importe y destinatario).
Punto 4.3 - ¿para cuantos usuarios habría que estimar la Adopción de la Intranet? 16/08/2021 14:09h
La Intranet se despliega para más de 8.000 usuarios internos
Punto 3.10 - Cuándo os refería a toda la información de uso de la intranet, podéis concretar más en que casos, ya que los punto suspensivos son muy abiertos, gracias 16/08/2021 14:09h
El detalle dependerá de la capacidad de la herramienta. Como mínimo se ha de logar lo descrito (info del usuario, info del dispositivo, acciones realizadas).
En el pliego se habla de bolsas de 200 y 120 jornadas (1 jornada = 8 horas), pero en una pregunta anterior se habla de Bolsa de 120 horas, cual es la medida correcta para el pliego??, gracias. 16/08/2021 14:08h
La medida correcta es la del pliego (jornadas).
Hola en varios párrafos del pliego se menciona el concepto "de los tres últimos años", "de los cinco últimos años", como por ejemplo ... Els Licitadors han d'haver executat durant l'any de superior execució en el transcurs dels últims 3 anys, un import mínim de 250.000 ¤ en serveis relacionats amb consultoria funcional i tècnica en entorns de Workplace, intranets en Office 365, indicant import, dates i destinataris d'aquests serveis. ¿esto es 2018, 2019 y 2020? ¿o es 2019, 2020 y 2021? ¿o es desde agosto 2018 hasta agosto 2021? Misma pregunta para "5 últimos años". Aclaración de qué se entiende por "n últimos años" por favor. Otro ejemplo de cuando hacen referencia a "en los tres últimos años" es: Consultors i desenvolupadors amb experiència demostrable de més de 5 anys en entorns deWorkplace, intranets en Office 365, i que hagin treballat en els últims 3 anys en més de 5 projectes per empreses de més de 3.000 usuaris Y aquí "5 últimos años": Projectes realitzats per l'equip de treball (Mínim 2 membres) en entorns de Workplace, Intranet en Office 365 per empreses de més de 3.000 usuaris en els últims 5 anys. 10/08/2021 09:40h
La data de referència per al càlcul temporal es la data de publicació de la licitació. Per tant, quan es demana informació dels 3 o 5 últims anys, aquests s'han de comptar endarrere des de la data de publicació de la present licitació
Hola en varios párrafos del pliego se menciona el concepto "de los tres últimos años", "de los cinco últimos años", como por ejemplo ... Els Licitadors han d'haver executat durant l'any de superior execució en el transcurs dels últims 3 anys, un import mínim de 250.000 ¤ en serveis relacionats amb consultoria funcional i tècnica en entorns de Workplace, intranets en Office 365, indicant import, dates i destinataris d'aquests serveis. ¿esto es 2018, 2019 y 2020? ¿o es 2019, 2020 y 2021? ¿o es desde agosto 2018 hasta agosto 2021? Misma pregunta para "5 últimos años". Aclaración de qué se entiende por "n últimos años" por favor. Otro ejemplo de cuando hacen referencia a "en los tres últimos años" es: Consultors i desenvolupadors amb experiència demostrable de més de 5 anys en entorns deWorkplace, intranets en Office 365, i que hagin treballat en els últims 3 anys en més de 5 projectes per empreses de més de 3.000 usuaris Y aquí "5 últimos años": Projectes realitzats per l'equip de treball (Mínim 2 membres) en entorns de Workplace, Intranet en Office 365 per empreses de més de 3.000 usuaris en els últims 5 anys. 10/08/2021 09:39h
La data de referència per al càlcul temporal es la data de publicació de la licitació. Per tant, quan es demana informació dels 3 o 5 últims anys, aquests s'han de comptar endarrere des de la data de publicació de la present licitació
bon dia de nuevo nueva tanda de preguntas. gracias!! · La autenticación con M365 es la estándar o tienen algún mecanismo distinto/adicional al nativo de integración con Azure AD? · Existen actualmente políticas de restricciones a nivel de tenant que pueda bloquear desarrollo a medida , etc.? · Pliego técnico, apartado 6. Las 120 horas de mantenimiento son compartidas para correctivos y evolutivos, o son 120 horas para correctivos y 120 para evolutivos? · Pliego, técnico, apartado 7. De requerir serveis d'Azure per la implementació del projecte, els serveis o subscripció es tindrà que adquirir dins l'abast d'aquest contracte. TMB actualment no disposa de cap subscripció de serveis Azure. Esto que significa que el coste de suscripciones y consumos de azure han de estar dentro del presupuesto? O que nos encarguemos de tramitarles la suscripción? · Este par de requisitos son un mismo requisito? 3.3 Bústia (Notificacions).S'ha d'implementar una solució per a rebre notificacions, ha d'existir una bústia amb totes les notificacions. Les notificacions es poden enviar de forma generalitzada a tots els empleats, de forma segmentada a grups d'empleats, o de forma personalitzada. La solució ha de permetre que altres serveis o aplicacions s'integrin per a oferir les notificacions que aquests generin. 3.9 Eines de comunicació descendent Les notificacions s'han de poder enviar de forma generalitzada a tots els empleats, de forma segmentada a grups d'empleats, o de forma personalitzada. La solució ha de permetre que altres serveis o aplicacions s'integrin per a oferir les notificacions que aquests generin.Les notificacions han de poder contenir text, fitxers adjunts, enllaços, ....i han de permetre disposar d'indicadors(recepció, obertura, temps de lectura). La diferencia del segundo es que especifica la parte de indicadores. 06/08/2021 14:27h
-Actualmente es la estándar, es posible que se implante herramientas de terceros para doble factor de autenticación.
-No hay restricciones, pero la política es limitar el empleo de desarrollos a medida, desaconsejándose totalmente.
-Son 120 horas en total para los dos conceptos
-
-No, los costes han de estar incluidos en el presupuesto, además de los costes de tramitación
-
-
-Es el mismo.
hola segunda tanda de preguntas. Muchas gracias!! · El espacio ¿deberá ser Multiidioma? Si es así, ¿en que idiomas? · Volumen de usuarios · Disponen de un SharePoint actual. SI es así, es Online u On-premises. Si es On-premises qué versión (2010/2013/…) y que modalidad (estándar/Enterprise) · ¿Están actualmente usando Office 365? ¿Qué licenciamiento tienen para los usuarios? · ¿Todos los usuarios que usen la intranet dispondrán de licenciamiento? ¿Solo empleados o personal externo? ¿Tanto personal externo o interno dispondrán de licenciamiento? · ¿Cuál es el volumen de usuarios? · ¿Podrán acceder dispositivos no corporativos a la intranet? · ¿Disponen algún tipo de licenciamiento especial para PowerAutomate o PowerApps o el que viene asignado con la licencia de Office 365? · ¿Disponen de diferentes tenants de Office 365 para entornos de Desarrollo, QA y Producción cada uno con su Azure AD? · Disponen de sincronización LDAP y Azure AD ya implantada · ¿En LDAP y/o en Azure AD disponen de toda la información para la segmentación de contenido? · ¿En LDAP y/o en Azure AD disponen de toda la información que quieren mostrar de los empleados en el DWP? · ¿Disponen de las fotografías de los empleados en LDAP y/o Azure AD? · En caso de disponer de SharePoint, ¿tienen toda la información sincronizada con Azure AD requerida para la segmentación de contenido? · Para la autenticación, ¿qué versiones disponen de SAP que tengan relación con el DWP? · Dado que quieren que la solución esté orientada a OOTB, ¿están permitidos los desarrollos tanto de componentes en SharePoint Online como en Azure? · ¿Podemos hacer despliegues desde nuestro propio Azure DevOps en sus sistemas? En caso contrario, disponen de Azure DevOps, ¿Nos proveerán de licencias para poder realizar nuestras tareas como personal externo o nos darán acceso a nuestras cuentas de viseo? Andrés Justo VISEO 06/08/2021 14:22h
-No, el espacio es sólo con una versión de idioma. El idioma principal es el catalán (aunque puede haber contenidos originales en castellano,¿ que no se traducirán).
-Sobre 8.000 empleados.
-Disposen d'un Sharepoint Online
- Los usuarios de oficina (unos 1.500) tienen plan E1, el resto de empleados tienen F1
-Inicialmente está previsto sólo para empleados
-Sobre 8.000 empleados.
-Sí
-A priori, no hay ningún tipo de licencia adicional.
-No
-Sí
-La mayor parte de la información necesaria está disponible en AD y replicada a Azure
-La mayor parte de la información necesaria está disponible en AD y replicada a Azure
-Por política de la compañía actualmente las fotos no son accesibles
hola, buenos días otra pregunta por favor ... En el annex 8, hay un párrafo que pone lo indicado más abajo. ¿Qué hemos de poner en la zona que indica (--------------------) ? Gracias! 4.- Que coneix que el responsable del tractament de les dades facilitades és TMB i que el domicili al qual es pot adreçar per tal de poder fer les rectificacions, modificacions o revocacions és el domicili ubicat a Barcelona, Carrer 60 núm. 21-23 Sector A (Polígon Industrial Zona Franca), 08040 enviant una sol·licitud per escrit mitjançant carta remesa per correu postal adreçada al Servei d'Aprovisionament o correu electrònic (-----------------) o en poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant l'adreça electrònica dpd@tmb.cat. 05/08/2021 14:53h
Hola no deben indicar nada en el punto 4
Hola Tenemos varias dudas con respecto al pliego de TMB exp. Num 15010672, "Desenvolupament de la Nova Intranet" PREGUNTA 1 En el apartado F del Cuadro de Características del contrato, hablan de "2 años de implantación": Asimismo, en el anuncio de la licitación del perfil del contratante de TMB, hablan de 2 años de contrato. Pero en el Pliego de condiciones técnicas hablan de una implantación de máximo 6 meses + 1 año de mantenimiento … ¿Cómo encaja una cosa y la otra? PREGUNTA 2 En el apartado P del Cuadro de Características del contrato, comentan … " Acreditació de la solvència tècnica o professional mitjançant requisits específics: ACREDITACIÓ. D'acord amb l'article 90.1 de la LCSP, l'acreditació serà mitjançant l'entrega de declaració responsable que acrediti que: Els Licitadors han d'haver executat durant l'any de superior execució en el transcurs dels últims 3 anys, un import mínim de 250.000 ¤ en serveis relacionats amb consultoria funcional i tècnica en entorns de Workplace, intranets en Office 365, indicant import, dates i destinataris d'aquests serveis. " ¿qué anexo/plantilla hemos de utilizar para esto? Hablan de que la acreditación será mediante entrega de declaración responsable … ¿hemos de redactar nosotros un documento como queramos que certifique que cumplimos este punto y ponerlo en el Sobre 1? PREGUNTA 3 En ningún momento se pide un documento con oferta técnica, es decir, detalle de como vamos a gestionar el servicio, como gestionaremos el mto correctivo y evolutivo, temas de SLAs, de arquitectura, de gestión de riesgos, etc etc --- Echamos en falta todo eso. ¿No se ha de presentar ningún documento de este estilo? Si hay que presentarlo …¿qué formato ha de tener (índice deseado, apartados etc)? ¿y en tal caso en qué sobre iría? PREGUNTA 4 En el sobre 3 va: - Oferta económica (anexo 1) - CVs del equipo ¿Estos CVs pueden ser anónimos? Si no han de ser anónimos … ¿Cómo se maneja el tema de protección de datos y el hecho que desde hoy, al día que empiece el proyecto pueda haber CVs que ya no estén en la compañía? ¿No sería suficiente con garantizar un perfil X que cumpla los requerimientos deseados? (luego podrá ir perfil_N o perfil_M, pero ambos cumplirán lo solicitado. PREGUNTA 5 En el anexo 1 de precios, se ha de rellenar una tabla que pone "Quantitat": ¿"Quantitat" qué es? ¿Días? ¿Horas? Gracias!! Andrés Justo VISEO 05/08/2021 14:49h
Hola el plazo correcto es el indicado en el PCAP 2 años de contrato
Hola, quina és la nova data límit de presentació d'ofertes? 05/08/2021 14:48h
la data indicada a la plataforma
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya