Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2021-16

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, En referència a la última consulta realitzada, on s'indica que la Declaració conforme es disposa de l'autorització de transport públic (SOBRE A) és la corresponent a l'ANNEX 2_2, entenem que és una errata, doncs al Quadre de Característiques indica que ha d'anar al SOBRE B. Quina és la opció correcte? Gràcies 11/03/2021 16:06h

Disculpin , s'ha donat una resposta incorrecta a aquesta qüestió.

La declaració que ha d'anar dins del sobre A no correspon a cap annex del PCAP.

La declaració que ha d'anar dins del sobre A (documentació general) és la relativa a l'autorització de transport públic de mercaderies de l'empresa, atorgada d'acord amb el previst en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i la seva reglamentació, concretament a l'art. 42.

Es tractaria d'un document privat amb el logotip de l'empresa, una declaració signada, en el qual es declari complir amb aquesta exigència.

Bon dia, En el Sobre A se indica que cal pujar un fitxer denominat "Declaració disposar autoritzacio trans public" Exactament a què es refereixen? Hi ha algun model/annex concret? 11/03/2021 14:59h
Per ordre i en resposta a les qüestions plantejades:

1- D'acord amb l'art. 1 de la llei de contractes s'ha de garantir entre d'altres l'igualtat de tracte entre els licitadors, i s'ha d'assegura en connexió la salvaguarda de la lliure competència. La mesa és l'òrgan encarregat de dirimir en totes les qüestions relacionades amb la licitació, així les coses podeu presentar un document dins del sobre A, fent totes les al·legacions i consideracions, en base les causes objectives de l'endarreriment i serà l'òrgan col·legiat qui decidirà sobre la seva acceptació o no.

2. Efectivament es tracta de l'ANNEX 2-2 del PCAP i que trobareu dins de la documentació que es facilita en el sobre digital.
Bon dia, disculpin una consulta: Dins del Lot 2 s'inclou l'article amb codi: 900-005-009, corresponent a Màquina destructora de paper (26 fulles mímin). Aquest és un dels articles que s'inclou dins de les mostres a entregar, i segons s'indica en el plec de clàusules, la comprovació que es durà a terme per validar la seva idoneïtat serà: "S'introduiran fulls de paper mida DIN A4 i foli, de 40 en 40 fulls, per a comprovar que la màquina no s'encalla, no s'atura i que destrueix el paper i no l'estripa. Cada membre del comitè provarà la destrucció de paper 3 vegades". Es produeix una incongruència en el fet de requerir una destructora de 26 fulles, i que la comprovació prevista pel model de mostra hagi de ser amb 40, fet que podria provocar un embús lligat amb una avaria en el dispositiu. Ens podrien validar si és correcta la capacitat de 26 fulles i l'error es troba en la prova prevista? Cal tenir en compte que una destructora amb capacitat de 40 fulles comporta un cost força superior al màxim previst en la licitació per aquest element. 10/03/2021 14:17h
Arràn d'aquestes observacions, s'ha posat de manifest un error de transcripció en la documentació. "allà on hi diu s'introduiran fulls de paper mida DIN A4 foli, de 40 en 40 ||| Cal que hi digui s'introduiran fulls de paper mida DIN A4 foli, de 26 en 26".

Així les coses s'han sol·licitat informes tècnics els quals han constatat la necessitat d'esmenar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques publicats, s'està tramitant la consequent resolució de correcció d'errada material, en breu serà publicada com esmena.

Buenas tardes, por favor, nos pueden confirmar si el precio indicado en este artículo es correcto? Descripció CPV: Sacs i bosses de polietilè per a residus Descripció article: Bosses minigrip polietilè apta per a aliments, reutilitzable, tancament a pressió. Mides 120 x 180. Caixa de 100 unitats. Grup d'unitats de venda/embalatge: 100 Preus unitaris: 3,00 ¤ Unitats màximes previstes: 14.000 Import de sortida: 42.000,00 ¤ Gracias Un saludo 05/03/2021 10:42h
Bon dia,

Es confirma que els preus relatius a aquest producte indicats en tota la documentació són correctes. S'aprofita per matitsar que les mesures són en mil·límetres.
Bona tarda, La pregunta és si estàn convidades totes les empreses o hi ha hagut una homologació de proveïdors anterior a aquesta publicació. Veiem que es un procediment obert, peroò per la meva experiencia normalment es fa una homologació de proveïdors que sembla que no és el cas i realment m'ha estranyat. Per tant el procediment és obert? Moltes gràcies. 03/03/2021 09:07h
Efectivament, tal com es defineix en tota la documentació de l'expedient es tracta d'un expedient obert subjecte a regulació harmonitzada.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya