Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2021 316
Consulten sobre el % de subcontractació que s'ha d'indicar en l'annex 5, si és sobre el total de l'oferta o sobre la feina concreta que es vol sucontractar 11/06/2021 13:07h
El percentatge que ha d'indicar és el que el que vol subcontractar (respecte al total del contracte) i quina és la feina que es subcontracta
Una empresa ha consultat si a l'oferta económica cal indicar el preu total dels 2 spots i de les 2 falques de radio atès que en la resta de conceptes s'indiquen unitats d'entrega i en aquests dos es deixa obert 11/06/2021 13:04h
Cal indicar només el preu d'una unitat (1 espot, 1 falca) a efectes informatius. Optativament, i també a efectes informatius, es pot posar el nombre d'unitats per concepte pet tal que coincideixi amb l'import global ofert.
Dins la proposta econòmica, cal desglossar el preus unitaris per concepte. En cas d'haver-hi més d'una unitat en un concepte, cal informar del nombre d'unitats que s'inclouran a cada concepte? 10/06/2021 19:00h
No es demana el nombre d'unitats només el preu d'una unitat a efectes informatius. Optativament, i també a efectes informatius, es pot posar el nombre d'unitats per concepte pet tal que coincideixi amb l'import global ofert.
Es consulta que, atès a que el pressupost de l'espot hi ha establert un preu unitari màxim per l'espot (26.500¤), si l'empresa només volgués proposar una única execució però si fer una versió reduïda a un muntatge més curt per guanyar freqüència i pels formats online per exemple, es considera una segona unitat? 10/06/2021 14:44h
El preu unitari màxim de l'espot és un preu estimat per establir el pressupost màxim de licitació. En cas que la proposta presentada per la seva empresa contempla formats més curs i, en conseqüència, més econòmics aquests són vàlids. De fet, dins dels criteris d'adjudicació, es valora l'oferta econòmica més avantatjosa en el seu conjunt, no preu a preu. Els preus unitaris màxims establerts per al càlcul del pressupost no s'han de respectar obligatòriament. Els preus acompanyen l'oferta econòmica a nivell informatiu
Es consulta sobre si les propostes de millora en el temps de lliurament, nº d'adaptacions dels 1/2 gràfics i digitals s'han d'adjuntar en un document addicional a la proposta econòmica (Annex1) en el sobre B i respecte si hi ha alguna model concret que s'hagi de seguir per incloure aquest informació 08/06/2021 10:24h
Tal i com s'estableix a l'apartat F3 del PCAP dins del sobre B, entre d'altra documentació, s'ha d'incloure aquella que doni resposta al criteri d'adjudicació corresponent a la millora del temps de lliurament. Concretament s'ha d'aportar la següent documentació en el sobre B:

Preu del servei: indicat en el punt 2 de l'apartat H1 ¿ Criteris d'adjudicació (d'acord amb el model de l'annex 1).
Millora en el temps de lliurament dels materials: indicat en el punt 3 de l'apartat H1 ¿ Criteris d'adjudicació.
Millora en el,nombre d'adaptacions per als mitjans impresos, respecte a l'establert al punt 6 del brifing annex: indicat en el punt 4 de l'apartat H1 ¿ Criteris d'adjudicació
Millora en el nombre d'adaptacions per als mitjans digitals, respecte a l'establert al punt 6 del brifing annex: indicat en el punt 5 de l'apartat H1- Criteris d'adjudicació

Quant al model de document a aportar és a criteri de l'empresa. Certament es utilitzar un document únic addicional a l'annex 1 o incloure en aquest annex 1 la resta de criteris d'adjudicació requerits.
Una empresa pregunta si els mitjans personal que s'adscriuen a l'execució del contracte s'han de presentar ara o més endavant en el cas de que es proposi a l'agència com adjudicatària 08/06/2021 10:22h
D'acord amb l'establert a la clàusula 8a. PCAP l'acreditació de la solvència es requerirà a l'empresa que hagi estat proposada com a adjudicatària. L'empresa en el moment de la licitació únicament ha de declarar que disposa dels mitjans i resta de solvència requerida en aquest expedient
Es faciliten dades relatives a les causes principals dels incendis 07/06/2021 19:59h
El Departament d'Agricultura m'ha passat aquest enllaç per si l'empresa ho vol consultar, cal tenir en compte (d'acord amb la resposta ja donada) que no és tan important la causa en si com la prevenció, l'autoprotecció...

Les dades relatives a causes dels incendis forestals estan disponibles en aquest enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/dades-incendis/index.html?page5f9c1ba8-f500-11e6-8ab8-005056924a59=2&googleoff=1

Causes naturals
Llamp 10,4%

Negligències
Crema agrícola 13,4%
Crema de pastures 1,5%
Treballs forestals 3,4%
Fogueres 3,5%
Fumadors 5,9%
Crema de deixalles 1,3%
Abocadors 0,5%
Crema de matollar 0,6%
Altres negligències 9,7%
Accidents Ferrocarril 0,7%
Línies elèctriques 5,5%
Motors i màquines 4,2%
Maniobres militars 0,2%

D'altres causes (accidents) 0,6%

Intencionats
Intencionat 25,4%

Causa desconeguda
Causa desconeguda 12,0%

Revifats
Revifats 1,1%

De les causes principals dels incendis forestals (negligencies humanes, incendis intencionats), pregunten si tenim identificades exactament quines són les que en generen més de totes? (llançament de burilles enceses?, deixar escombraries al bosc, petards?...) Ens interessaria saber si teniu dades o estadístiques al respecte. 07/06/2021 13:18h
Des de la unitat promotora indiquen que les agències NO haurien de centrar el missatge en aquest aspecte. És important com s'inicia el foc, per descomptat, i les causes que l'han produït, però el missatge q1ue ha d'arribar i sobre el qual hauria de centrar-se la campanya, no hauria de centrar-se només en aquest aspecte.
En el brífing de la licitació de la campanya per la prevenció dels incendis forestals, no es fa esmena a les actituds cíviques recomanades per tal de prevenir-los ni tampoc quines son les recomanacions sobre l¿autoprotecció. Una empresa sol.licita si es pot desenvolupar una mica o bé dir-los on trobar-ho 07/06/2021 13:13h
A l'enllaç següent poden trobar informacio al respecte: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/incendi_del_bosc/
Una empresa que està inscrita al RELI però desconeix el número d'inscripció consulta si és obligatori consignar aquest número i, en cas afirmatiu, on pot obtenir-lo 07/06/2021 07:10h
Únicament s'ha de fer constar en la declaració de l'annex 4 que l'empresa està inscrita en el RELI. No és necessari indicar el número d'inscripció. Des del Servei de Contractació es farà la comprovació d'aquesta inscripció amb la consulta del NIF de l'empresa.
Al plec se sol.liciten 2 espots i 2 falques de ràdio pero no s'especifica si s'ha de diferenciar-los creativament atenent alguna necesitat especifica. Es consulta si es pot ampliar la informació d'aquesta qüestió 02/06/2021 14:57h
La idea és que ambdues peces sumin, no s'ha pensat en una diferenciació de missatges ni de fases
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya