Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2021-62
Ben volguts senyors. En el ANNEX 3. MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT en el punt 5. Característiques tècniques de les transformacions dels vehicles apartat A. Vehicles apartats A, B i C del punt 5 de l'annex 4 indica que s'ha de marcar mitjançant SI/NO les seguents dades: · Mida longitud del kit de detinguts superior a l'establert en més d'un 5% · Instal·lació de sistema integrat en el vehicle per la purificació de l'aire i la desinfecció total de totes les superfícies de l'habitacle, tant de la zona de detinguts com de la davantera. Aquest sistema haurà d'estar validat per la PGME i per la SGSPRL del Departament d'Interior. Revisant el punt 5 del annex 4 s'indica el següent: 5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES TRANSFORMACIONS DELS VEHICLES (Màxim 5 punts ) Apartats A,B i C (Màxim 5 punts) A. - 304 vehicles SUV o equivalent, benzina, tracció davantera amb kit de detinguts homologat (transformació TR1). B. -36 vehicles SUV o equivalent, benzina/dièsel, tracció a les 4 rodes amb kit de detinguts homologat (transformació TR1). C. -40 vehicles SUV o equivalent, híbrid, tracció davantera o total, amb kit de detinguts homologat (transformació TR1). 1. Mida longitudinal del kit de detinguts superior a l'establerta en més d'un 5% (2 punts). 2. Instal·lació de sistema integrat en el vehicle per la purificació de l'aire i la desinfecció total de totes les superfícies de l'habitacle, tant de la zona de detinguts com de la davantera. Aquest sistema haurà d'estar validat per la PGME i per la SGSPRL del Departament d'Interior (3 punts). Ens podrien aclarir si els punts 1 i 2 de tipus de vehicle C apliquen també als tipus de vehicles A i B .? 28/04/2021 15:10h
Els punts 1 i 2 són aplicables als vehicles del punt A, B i C.
Buenas tardes, En una de las consultas se ha indicado lo siguiente: en la pag.10 del PPT se sol.licita recollida i entrega per a la ITV igual que se sol.licita per altres, pero al ser vehicles patrulla, poden fer-les amb els xòfers o han de ser en grua?. Salgo error por nuestra parte no vemos que soliciten este servicio en la pag.10 del PPT y en cambio si vemos que realizar este servicio es un criterio de valoración, por favor ¿nos pueden confirmar si es así? Gracias. Saludos. 27/04/2021 12:46h
En el PPT no s'explica com a requisit indispensable el trasllat dels vehicles per part de l'empresa de rènting. És cert que aquest servei consta com un criteri de valoració. En cas de voler puntuar amb aquest criteri, els desplaçaments es poden realitzar amb xofers propis de l'empresa de rènting o en qui ella delegui sempre i quan estiguin identificats per la DGP i el vehicle porti instal·lat un cartell a cada lateral del vehicle (frontal, laterals drets i esquerre i posterior) on quedi reflectit que el vehicle està fora de servei
En referencia a les mides dels vehicles incloses en caracterisitques tecniques dels vehicles SUV o Equivalent,Amb traccio davantera i traccio a les 4 rodes,el nostre model per temes de disseny i seguretat ha crescut uns 2,1 cms.Es valid aquest model? 27/04/2021 12:45h
La realització del PPT es realitza amb una antelació tal que resulta difícil fer segons quines previsions comercials de cada fabricant. En aquest cas, tenint en compte que es tracta del mateix vehicle que el model 2016 però amb una actualització en pro de millores en seguretat, el vehicle s'accepta.
Aclariment sobre la mida establerta en el sublot 1.5 27/04/2021 09:54h
En el sublot 1.5 la mida establerta és amb retrovisors de la mateixa forma que s'han especificat en els sublots 1.1, 1.2 i 1.3
Aclariment sobre la mida establerta en el sublot 1.4 27/04/2021 09:53h
En el sublot 1.4 la mida establerta és sense retrovisors atès que d'aquesta tipologia de vehicles, en molts models, no hi ha una dada oficial de la seva amplada amb retrovisors
En les característiques tècniques demanades per al turisme elèctric es demana antiboira davanteres i posteriors. Revisanant les opcions del Mercat en el cas del Hyundai Ioniq les seves llums led no admeten antiboires davanteres, és vàlid aquest vehicle? 21/04/2021 13:44h
Si la il·luminació del vehicle és full led, es pot admetre que les antiboires davanteres no estiguin configurades.
En la pag.10 del PPT se sol.licita recollida i entrega per a la ITV igual que se sol.licita per altres intervencions , pero al ser vehicles patrulla, poden fer-les amb els xòfers o han de ser en grua? 21/04/2021 13:38h
Per fer aquests moviments de vehicles, els pot fer el personal propi de taller sempre que estigui correctament identificat prèviament. A més d'aquest requisit cal que el vehicle, durant aquests trasllats, tingui visibles 4 cartells de "VEHICLE FORA DE SERVEI", un a cada part del vehicle (laterals, frontals i posterior).
A la pag.10 del PPT s'esmenta un informe que s'ha de fer per cada revisió o cada 30.000 km. És obligatori? Els tallers revisaran els treballs de manteniment o/i averies dels vehicles, però no emplenaran aquest tipus de informes. 21/04/2021 13:33h
Aquests informes són per control intern de les incidències de cada vehicle. Aquest informe l'ha de reportar l'empresa adjudicatària o en qui ella delegui. Evidentment l'empresa adjudicatária és una de les interessades en que els vehicles estiguin en el millor estat possible. Però durant la durada del contracte, com usuaris dels vehicles, ens interessa que el vehicle tingui el millor manteniment per augmentar la seva disponibilitat.
A la pag. 9 del PPT se sol.licita un Informe anual d'explotació. A qué fa referència? 21/04/2021 13:22h
El contingut d'aquest informe es detallarà amb l'empresa adjudicatària. Les dades bàsiques a incloure seran d'usabilitat dels vehicles, quilometratges, sinistres, avaries, punxades, baixes,¿
A la pag. 9 del PPT es sol.licita un informe trimestral amb el detall de sinistralitat. Com que es contracta una quota tancada de l'assegurança, per què es necessita aquest informe? És obligatori? 21/04/2021 13:20h
Aquest informe té un objectiu d'estudi intern per traçar zones o tipologies de vehicles policials amb un índex major d'accidentabilitat. Les empreses licitadores o aquelles en qui delegin l'hauran de facilitar per, a nivell intern de la Direcció General de la Policia, poder fer una comparativa amb dades pròpies i elaborar diferents estadístiques.
A a pag. 5 del PPT posen com a prenendor de l'assegurança a la Generalitat de Catalunya però com els vehicles són de l'adjudicatari el prenedor serà l'adjudicatari encara que el beneficiari és la Generalitat. És vàlid aquest model que és el que s'està ultilitzant amb la Generalitat a altres departaments? 21/04/2021 13:17h
S'admet aquest model.
A la pag. 5 del PPT se indica que els vehicles assignats al Pirineu Occidental. Quants vehicles són i quin tipus de vehicles? 21/04/2021 13:12h
Actualment són 20 unitats. Tot i això s'ha de tenir en compte que podrien ser més unitats amb un màxim que estarà entorn al 10-15% del total d'unitats licitades. Les unitats del sublot 1.2 (tracció 4x4) segur que estaran assignades. De la resta de sublots és probable que hi hagi alguna unitat més destinada a aquesta regió policial però en cap cas es superarà la xifra marcada.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya