Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Codi d'expedient:
2103AM02

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Hola, he subido un archivo por error. Puesto que el plazo acaba mañana me gustaría saber si es posible resubir ese archivo con la oferta presentada. 30/04/2021 08:25h
Tal como les hemos comunicado en la pregunta anterior, para subsanar el error deben volver a presentar toda la oferta de nuevo. La CCMA, SA solo tendrá en cuenta el segundo envío de su propuesta.
Hola, He presentado la oferta y por error no he marcado un punto, visto que la oferta finaliza mañana, hay alguna opción para cambiar el archivo que he subido por error? 30/04/2021 08:23h
Buenos días,
Para subsanar el error, tienen que volver a enviar la oferta por completo. La CCMA, SA solo tendrá en cuenta la presentación de la segunda oferta.
Bon dia. sobre el punt B.1) Grup electrògen, voldríme saber si el grup ha d'anar a tots el partits o només en el cas que es demani explicitament 27/04/2021 16:56h
Si cal grup electrogen es demanarà explícitament.
Hola. Seguint el tema del personal; El realitzador normalment no es considera un operador tècnic, però sí professional i no es pot retransmetre sensa ell. El mateix cas per Productor i Comentaristes. Se'ls ha d'incloure? En cas de no incloure el realitzador; Se li ha de posar un mesclador o ell mateix mescla? I ja que no hi ha una llista específica de personal; S'acceptaria una proposta allà on un sol tècnic operàs CCU's, so, grafisme i repeticions? Per preu seria molt més baixa i com no es detalla una relació o un mínim de tècnics es podria arribar a donar el cas. 23/04/2021 10:57h
Realitzador, productor i comentaristes no s'han d'incloure.

El realitzador no pot fer de mesclador

No es contempla una mateixa persona que faci les funcions de CCU, grafisme i mesclador.

El grafisme no està inclòs, l'insertem als estudis de la CCMA, SA.
En relació a la Licitació 2103AM02 tenim aquest dubte: En quant a personal tècnic; Només es fa referència a 4 operadors de càmera però no veim referència alguna a cap d'altre tècnic en concret Només s'han d'aportar 4 operadors de càmara a aquesta licitació? No hi van CCU, MIXER, SO, EVS... ? Gràcies! 22/04/2021 11:36h
Tal com s'indica a l'apartat 10 de la clàusula 2 (requeriments obligatoris) del plec de prescripcions tècniques, la licitació preveu que s'aporti tot l'equip professional necessari:

El lloguer inclourà l'equip professional necessari per portar a terme l'execució del contracte.

De la mateixa manera s'indica al punt A.1) de la clàusula onzena, quan es fa esment que els preus que es valoren han d'incloure:

En tots dos casos el preu inclou:
- Transport: desplaçament anada i tornada de la unitat mòbil i de l'equip tècnic.
- Instal·lació i desinstal·lació.
- Retransmissió o gravació.
- Qualsevol altra despesa associada a l'execució del servei.

Per tant, el que es demana és el preu d'un subministrament complet, amb inclusió de tot l'equip d'operació tècnica que sigui necessari.


Buenos días, sobre el punto B.1) Grupo electrógeno del anexo 3, dentro del sobre C, queremos por favor que nos aclaren si el generador debe estar en la misma unidad móvil o puede ser un camión auxiliar el que lo integre para poder marcar SI. Gracias 21/04/2021 14:18h
Las dos opciones son válidas
Buenos días, sobre la pregunta B.1) Grupo electrógeno: en la oferta económica: ASPECTOS CUANTIFICABLES OBJETIVAMENTE A VALORAR, ¿el generador debe estar en la Unidad móvil o puede ser un camión auxiliar que lo integre? Gracias 21/04/2021 14:15h
Las dos opciones son válidas que esté integrado en la unidad móvil o bien en un camión integrado.
Buenos días, les agradeceríamos que por favor nos aclaren el párrafo de la pagina 12 del PPA: "El número de páginas máximo del documento que incluya la descripción de los puntos C.1., C.2. y C.3, es de dos, escritos con letra Arial 10. No se valorarán las hojas que excedan este máximo." Entendemos que esto no significa que todo el contenido del sobre B tiene que ser como máximo 2 páginas y en arial 10, sino solo la descripción de los puntos C.1., C.2. y C.3, que es lo que debe tener estas características, pudiendo ser el resto del contenido del sobre B más amplio en cuanto al nº de hojas. Les rogamos confirmación de que es correcto. Gracias de antemano. 21/04/2021 13:21h
El número de pàginas máximo que se indica, se refiere a la explicación de los puntos C1, C2 y C3 que servirán para hacer la valoración subjetiva.

Pero, en el sobre B, además de este documento, también debe incluirse lo referente a la informacion tècnica (anexo 1).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya