Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractaciˇ P˙blica

 

Dubtes i preguntes

Ďrgan de contractaciˇ:
Consell Comarcal del SegriÓ
Codi d'expedient:
556/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

AL PCAP, pßgina 17 indica: "En el sobre B s'inclourÓ una Mem˛ria tŔcnica descriptiva del servei a prestar indexada, que seguirÓ el segŘent format i extensiˇ: - mÓxim de 30 pÓgines - Lletra Arial 11, amb interlineat senzill, marges superior i inferior 2,5 i esquerra i dreta de 3. -..... Es valoraran les primeres pÓgines de la proposta fins arribar al n˙mero mÓxim establert (30 pÓgines). El que no quedi recollit en les pÓgines establertes no serÓ objecte de valoraciˇ." Donat que demana la memoria indexada, cal afegir l'Ýndex com annex o es pot psara l'inici del document tŔcnic sense que es comptabilitzi dins es 30 pÓgines? 26/04/2021 18:42h
Bona tarda,
L'Ýndex formarÓ part de la mem˛ria, no es preveu la seva presentaciˇ com annex.
Bona tarda, en relaciˇ al personal de neteja d ela llar a subrogar segons document facilitat per l'actual empresa gestora del servei es de 9 persones (11.731h) anuals, el que significa una diferencia en relaciˇ a les hores de neteja licitades de 9.731 hores anuals superiors a les licitades. Si sobre les hores licitades augmentem el 18% d'absentisme que diu l'actual gestor, resultaria que farien falta sobre les 2.360 hores que como poden veure es molt inferior a les hores que cal estimar. Es miri per on miri, sembla evident que hi ha alguna errada amb la informaciˇ sol3lictada i per aix˛ demanem: 1. Es publiqui novament el personal que actualment a mes d'abril presta els serveis d'Atenciˇ Domiciliaria del Consell Comarcal del SegriÓ. 2. Que en la nova publicaciˇ i consti, per tots els contractes eventuals (no fixes), en especial els contractes de tipus 500, la data fi del contracte i si son contractes de substituciˇ per baixa laboral s'indiqui a quin treballador substitueixen. Tots els contractes 500, llevat 2 parell o 3 tenen la els mateixos mesos d'inici (juny, juliol, setembre i octubre de 2020) pel que pensem que podrien ser substitucions de vacances o de baixes per COVID tot i aquesta darrera opciˇ faria pujar l'absentisme per sobre del 18%. Considerem de vital importÓncia aclarir aquestes dades doncs d'ella clarament se'n deriva la viabilitat del contracte ja que en l'actualitat, segons les dades facilitades de personal a subrogar, son subrogables 41 persones, per un total de 55.984 hores anuals (la hores mÓximes licitades son 35.000 a les que caldria sumar l'absentisme del 18%). El que segons costos publicats (salari brut + Seguretat social) dona una massa salarial de 715.000Ą anuals que ja d'entrada es superior a l'import mÓxim de licitaciˇ i per tant significaria que els costos de la licitaciˇ s'han calculat err˛niament doncs son insuficients per a fer front al contracte. TambÚ voldrÝem aclarir, en relaciˇ al personal, a quÚ es degut un increment tant gran de plantilla i hores en relaciˇ a la licitaciˇ de 2016, on per un total de 32.962 hores anuals s'oferien subrogar 25 persones ( 18 TF, 6 Netejador/es i 1 coordinador), mentre que la 2020 per un volum d'ores similar (35.000) es demana subrogar a 41 persones (30 TF, 9 Netejadors/es , 1 coordinador i un tŔcnic). S'han doblat la supervisiˇ, s'han augmentat un 50% els efectius de neteja, i un 65% les TF). A la vista de tot plegat considerem que cal analitzar be les dades i que per tant caldria valorar una ampliaciˇ del termini de presentaciˇ per poder analitzar adequadament les dades s per vostŔs facilitades com a resposta a aquestes preguntes. 23/04/2021 11:26h
Bon dia,
estudiada la vostra consulta s'ha procedit a revisar l'annex de subrogaciˇ que ha estat esmenat per l'empresa adjudicatÓria, pel que es publicarÓ anunci d'ampliaciˇ del termini per presentar solĚlicituds de participaciˇ.
Aprofitem l'avinentesa per recordar que el nombre d'hores licitades s'ha calculat prenent com a referŔncia el nombre d'hores facturades, que durant l'any 2020 va augmentar molt amb motiu del Covid.
Resteu atents al tauler d'anuncis.
BONA TARDA El Pla de Qualitat del SAD se us ha de presentar en un document a part com passa amb els Protocols (document a banda de la Mem˛ria sense lÝmit de pÓgines) o nomŔs ho haurÓ de fer l'empresa adjudicatÓria quan s'hagui resolt la Licitaciˇ? 22/04/2021 15:31h
La clÓusula 15a del PPT preveu el Pla de qualitat com a requisit per a l'execuciˇ del contracte no subjecte a valoraciˇ, pel que l'empresa adjudicat˛ria haurÓ d'estar en disposiciˇ d'aportar-lo en qualsevol moment.
15.CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI
L'empresa adjudicatÓria del servei haurÓ de disposar d'un Pla de Qualitat documentat i que ha de definir, almenys, el segŘent:
┐ PolÝtica de qualitat
┐ Eines estratŔgiques
┐ Objectius
┐ Funcionament i organitzaciˇ
┐ Actuacions
┐ Responsable
┐ Cronograma
┐ Sistema d'avaluaciˇ
Aquest sistema de qualitat haurÓ de tenir definit un sistema d'avaluaciˇ interna de la qualitat del servei que garanteixi la immediata detecciˇ i correcciˇ de les possibles incidŔncies i/o deficiŔncies en la prestaciˇ del servei i permeti la millora contÝnua, orientada a assolir un nivell de qualitat ˛ptim en la prestaciˇ.
Bona tarda, La Mem˛ria que es presenta a la Licitaciˇ no cal que dugui la signatura electr˛nica de l'empresa? Perque la signatura electr˛nica inclou l'anagrama de l'empresa. 22/04/2021 15:24h
Exacte, ja que la clÓusula 14.2 dels PPT preveu:
- La mem˛ria no portarÓ cap identificaciˇ de l'empresa licitadora, ni capšalera ni tampoc en exemples d'aplicatius, documentaciˇ o protocols.
Bona tarda ens podrien indicar les hores previstes i estimades en dissabte, diumenges i festius i quantesáes van realitzar al 2020 amb el corresponent import pagat? i l'Ýndex d'absentisme ? Moltes grÓcies. 16/04/2021 12:34h
Tal com preveu la clÓusula 8 del PPT, l'horari del servei Ús:
Jornada de les 7.00 h a les 21.00 h, de dilluns a divendres i dissabtes de 8.00 h a les 15.00 h. diumenges no hi ha servei.
Durant l'any 2020 nomÚs hi havia un usuari amb jornada de 5h en dissabtes, per˛ aquesta dada pot variar, ja que Ús un serrvei viu que respon a les necessitats vigents en cada moment.
No es disposa de dades d'absentisme donat que l'empresa adjudicatÓria dona cobertura a aquestes situacions.
Bon dia, En relaciˇ al pressupost base de licitaciˇ i, concretament al que fa referŔncia les hores de SAD atenciˇ a la Llar (2.000 hores) hem observat que les hores contractades del personal de neteja actuals amb l'empresa adjudicatÓria son molt superiors al que marca el pressupost base de licitaciˇ. Ens podrien aclarir aquest fet? Moltes grÓcies 16/04/2021 12:29h
Consultada l'empresa ens confirmen que el personal es troba adscrit al servei, si bÚ, com ja es va indicar, el nombre d'hores efectivament prestades ha estat, aproximadament, de 2.000 hores anuals facturades
Bon dia En referŔncia al Prec de ClÓusules administratives de la licitaciˇ, a la clÓusula 14.2 on s'especifica el contingut dels sobres, s'indica el contingut del sobre B. S'especifica que la mem˛ria cal que sigui an˛nima, sense identificaciˇ de l'empresa licitadora. TambÚ s'indica que: "Es presentaran adjunts al projecte ....com a mÝnim, els protocols imprescindibles que recull el plec de prescripcions tŔcniques...". La nostra consulta Ús: Aquests protocols tambÚ han de tenir format an˛nim o, donat que no es consideren part de la mem˛ria? Cal que la mem˛ria i els protocols estiguin en un mateix document o l'annex de protocols Ús un document apart? Moltes grÓcies. 16/04/2021 12:26h
Hola,
Els protocols previstos a la clÓusula 15 del PPT han d'anar a banda tal com preveu la clÓusula 14.2:
- La mem˛ria no portarÓ cap identificaciˇ de l'empresa licitadora, ni capšalera ni tampoc en exemples d'aplicatius, documentaciˇ o protocols.
.../...
Es presentaran adjunts al projecte, com annex de la mem˛ria, com a mÝnim, els protocols imprescindibles que recull el plec de prescripcions tŔcniques, que no computaran en el c˛mput mÓxim de 30 pÓgines de la mem˛ria.
Bon dia, En relaciˇ al pressupost base de licitaciˇ i, concretament al que fa referŔncia les hores de SAD atenciˇ a la Llar (2.000 hores) hem observat que les hores contractades del personal de neteja actuals amb l'empresa adjudicatÓria son molt superiors al que marca el pressupost base de licitaciˇ. Ens podrien aclarir aquest fet? Moltes grÓcies 12/04/2021 14:43h
Bona tarda,
El nombre d'hores previstes i estimades a la licitaciˇ actual, tant de neteja com d'assistŔncia domiciliÓria, s'ha calculat d'acord amb el nombre d'hores efectivament facturades pel servei actual. Tot i aix˛, procedim a traslladar la vostra consulta a l'empresa actual.
AvÝs legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecciˇ de dades  |  © Generalitat de Catalunya