Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
42/21

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Existeixen discrepàncies en els punt a aportar en la memòria técnica entre els que es contemplen al Contingut a aportar (pàg. 25 i ss) als 2 lots i Criteris subjectius a un judici de valor (pàg. 35 i ss) també als 2 lots. Quin dels 2 criteris s'ha de tenir en compte per realitzar la memòria técnica? 10/09/2021 09:19h
S'han detectat errors materials en el PCAP i cal esmenar els següents aspectes:

1.- En el contingut de sobre B del lot 2 ( clàusula 8.3) cal afegir un apartat a.3) en el que s'indiqui

a.3) Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i medis materials adequats a la neteja de cada oficina , amb justificació dels productes i materials de neteja adequats al servei que es posaran a disposició del present contracte, d'acord amb el que es determina a l'apartat 4.4 del Plec tècnic.

2.- En els criteris de valoració del lot 1 (clàusula 11.2.a.2 )

En comptes de posar :
a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. .......................... ( fins a 15 Punts)

Hauria de posar :

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a la instal·lació, Àtrium Viladecans amb indicació dels horaris. .......................... ( fins a 15 Punts)

En els criteris de valoració del lot 2 ( clàusula 11.2.a.2)

En comptes de:

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria La distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. ........ ( 5 Punts).

Hauria de posar :

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria La distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a l'aparcament Constitució, amb indicació dels horaris. ........ ( 5 Punts).

Es procedeix a fer l'esmena corresponent.
Bona tarda, En la present licitació trobem discrepància respecte al contingut del Sobre B concretament al Lot 2 Neteja d'aparcaments (pàg. 26 PPT) i els criteris de valoració també del Sobre B al Lot 2 (pàg.39) on es contempla el punt a.3) que no es contempla al contingut a aportar. Per altra banda també sol·licitariem aclaració del criteri d'aquest punt a.3, ja que demanen proposta de maquinària, equips i medis materials adequats a la neteja, mentres que al punt a.1, demanen també dimensionament correcte de mitjans materials aportats a l'execucio del mateix. A que es refereixen al punt a.1 en diferència al punt a.3, respecte mitjans materials a aportar? 10/09/2021 08:40h
S'han detectat errors materials en el PCAP i cal esmenar els següents aspectes:

1.- En el contingut de sobre B del lot 2 ( clàusula 8.3) cal afegir un apartat a.3) en el que s'indiqui

a.3) Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i medis materials adequats a la neteja de cada oficina , amb justificació dels productes i materials de neteja adequats al servei que es posaran a disposició del present contracte, d'acord amb el que es determina a l'apartat 4.4 del Plec tècnic.

2.- En els criteris de valoració del lot 1 (clàusula 11.2.a.2 )

En comptes de posar :
a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. .......................... ( fins a 15 Punts)

Hauria de posar :

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a la instal·lació, Àtrium Viladecans amb indicació dels horaris. .......................... ( fins a 15 Punts)

En els criteris de valoració del lot 2 ( clàusula 11.2.a.2)

En comptes de:

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria La distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. ........ ( 5 Punts).

Hauria de posar :

a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria La distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a l'aparcament Constitució, amb indicació dels horaris. ........ ( 5 Punts).

Es procedeix a fer l'esmena corresponent.
Bon dia, Ens podrien firmar del seguent: - Quina és la empresa que actualemnt presta el servei a cada lot? - Aquesta no manté cap deute amb els treballadors ni amb les seves obligacions amb Seguretat Social i Hisenda? - Quin es el percentatge mig d'absentisme? Moltes gràcies. 06/09/2021 09:28h
El percentatge mig d'absentisme corresponent al lot 1 ( equipaments esportius/ teatre) és del13%
El percentatge mig d'absentisme corresponent al lot 2 ( aparcaments ) és del13%
L'empresa que actualment està prestant el servei ( CLECE ) ha declarat que no manté cap deute salarial amb els treballadors de la plantilla, ni de quotes a la seguretat social. Declara que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i que no es troba en situació de concurs de creditors.
Respecte a licitació corresponent Servei de neteja de les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat S.L (Exp. 42/21) sol·licitem resposta a la següent pregunta: 1. El control analític de superfícies ha realitzar per laboratori qualificat (que es sol·licita per el Lot 1) ha de ser subcontractat per l'empresa licitadora? 02/09/2021 10:41h
El laboratori ha de ser un laboratori qualificat, es pot subcontractar si l'empresa no disposa d'un propi que el pugui realitzar-ho. En qualsevol cas, s'haurà d'acreditar que aquest laboratori està registrat en el departament de salut de la Generalitat.
Bon dia, ens podrien dir on es la convocatoria de les visites, en el cas de presentació al lot 2? Gràcies 02/09/2021 10:36h
Totes les instal·lacions es visitaran en el mateix moment. La visita s'inicia el dia 3 de setembre a les 10h en la porta del poliesportiu PODIUM al carrer Pompeu Fabra núm. 5 de Viladecans.

La confirmacio de l'assistencia es pot realitzar per plataforma de la mateixa manera que les preguntes.
Bon dia, la solvència tècnica i professional es pot acreditar alternativament amb la classificació empresarial, amb el grup, subgrup i categoria que pertoqui a cada lot o conjunt dels 2 lots (en cas de presentar-se als 2 lots)? Moltes gràcies. Salutacions 27/08/2021 14:32h
Hauran d'acreditar específicament que han realitzat serveis de neteja en equipaments esportius i teatres de similars dimensions i característiques i/o en aparcaments de similars dimensions així com presentar certificat ISO 9001 i IS0 14001 o equivalent vigents en el cas de presentar-se al lot 1.
Bon dia teen previst fer algun dia de visita a les instal·acions? Moltes gràcies 30/07/2021 13:29h
Benvolguts,
La visita a les instal·lacions es durà a terme durant la primera setmana de setembre. La data i hora exacta es publicarà mitjançant avís al taulell d'avisos del Perfil de Contractant de Viladecans Qualitat.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya