Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
001/21000652
Es publica resposta com a continuació a la pregunta efectuada anteriorment: - Inventari de les eines i solucions actuals que disposa l'Ajuntament per a: o Generació de Quadres de Comandament o Gestió de projectes i demanda o Generació i publicació de continguts de Comunicació o Plataformes d¿aprenentatge o Modelatge de processos 23/04/2021 09:29h
Consulteu arxiu word
Es dóna publicitat a les preguntes realitzades per diversos licitadors 21/04/2021 13:21h
Consulteu l'arxiu word adjunt
PREGUNTA: 2. ¿L'acreditació d'haver fet el Master en Project Management (acreditable) es pot considerar equivalent a la certificació PMP? 14/04/2021 16:26h
RESPOSTA:

En tractar-se d'un criteri de valoració objectiu, l'acreditació d'un Màster en Project Management no es pot considerar equivalent a la certificació PMP.
PREGUNTA: 1. Podría ser que falti informació al plec tècnic ja que a l'índex hi surt l'apartat: 8. PROPOSTA TÈCNICA ................................................. ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR. (però després no hi ha el contingut desenvolupat?) 14/04/2021 16:25h
RESPOSTA:

Es tracta d'un error en l'índex del Plec de prescripcions tècniques. El punt 8 no existeix. La descripció de com ha de ser l'oferta tècnica la trobaran els licitadors al plec de clàusules administratives.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya