Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Codi d'expedient:
AOC-2022-1

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al DEUC es demanen les ràtios financeres que s'especifiquen al anunci o als plecs però als mateixos no els veiem com a tals, s'ha d'especificar alguna ratio? 04/08/2021 08:17h
Benvolguts/des,

En relació a l'apartat IV: Criteris de selecció, del DEUC, només cal marcar la casella "SÍ", en resposta al "compliment de tots els criteris de selecció".

En segon lloc, en aquest cas no procedeix indicar cap ratio.

Per la resta, teniu que comprovar que compliu amb la solvència que s'indica al PCAP i que si resulteu proposats adjudicataris és aleshores quan l'hauran d'acreditar, d'acord amb l'apartat G.1 del QC, del PCAP.
A lapartat 7 (model d'Implantació) del PPT es menciona que les condicions optimes per cumplir amb el servei has de ser preaprades amb data 1 d'octubre del 2019. Deu ser un error?. 12/07/2021 09:06h
La data en la que cal estar preparats per iniciar el servei és el dia 1 de gener de 2022.
L'apartat 3.5 Instalacions del PPT menciona que l'equip N2 prestarà el servei a les instal·lacions de la AOC. Pero l'apartat D del Quadre de Característiques del PCAP menciona que un responsable de N2 ha d'estar a les oficines de la UOC. PREGUNTA: Solament cal que un Rble. N2 estigui a l'AOC, o ha de ser tot l'equip N2?. 12/07/2021 09:05h
Els agents estaran a les instal·lacions del proveïdor (tots dos nivells). A les del Consorci només vindrà puntualment un responsable del 2n Nivell per facilitar les tasques de coordinació.
¿Podem coneixer el plan del devolució del servei de l'actual partner?. 12/07/2021 09:04h
No és necessari conèixer el model actual. De les tasques descrites al PPT es pot deduir què hauria de contenir un pla de devolució.
Quan es contempla realitzar la transició (implantació). Si el servei s'inicía l'1 de gener?. Serà abans o a partir d'aquesta data?,. Teniu una orientació del temps que creieu necessari per aquesta transició?, que permeti la capacitació i transferencia de coneixements als membres de l'equip?. si la transisicó finalitza després del començament del servei, aquest temps restarà exent de les penalitzacions?. 12/07/2021 09:04h
La transició començarà tan bon punt es formalitzi el nou contracte. El temps de formació dels agents és relatiu però s'estima que calen uns 3 mesos per assolir el coneixement dels serveis de l'AOC i el funcionament intern del suport.
Por favor, ¿podrían facilitar un estimado de tráfico entrante de eventos por horas y día? Gracias. 07/07/2021 13:33h
En el anexo 2 se ofrecen volumetrías relativas a las peticiones y las llamadas repartidas por meses. No se ofrece por horas o días pero en el apartado 2.5 Horarios se indica que las horas de máxima actividad son entre las 9:30 y las 14:00.

En este sentido, las peticiones suelen repartirse de forma relativamente proporcional a lo largo del mes, por lo que una división proporcional de los datos mensuales aportados debería ser suficiente.

Los fines de semana y festivos no hay servicio excepto para lo contemplado para las incidencias bloqueantes en el mismo apartado.

Finalmente, hay que considerar que el servicio debe poder asumir las cargas de trabajo previstas en el apartado 2.3 Carga del servicio y no solamente lo indicado en el histórico de volumetrías.
Por favor, ¿podrían facilitarnos para la óptima cotización del servicio, los tiempos medios de operación según cada tipo de interaccion? Gracias. 07/07/2021 13:32h
En la actualidad existen en el proceso de soporte más de 30 servicios con flujos y actores diversos que generan centenares de interaciones posibles y dificilmente medibles.

No obstante, a modo indicativo, el primer y segundo nivel (ambos objeto del contrato) suelen cerrar el 75-85% de las peticiones de soporte que se llegan a abrir, sin más interaciones que las que matienen con el propio usuario (la fluctuación del 10% es porque depende del mes y año que analicemos).
Pel criteri relatiu a la contractació estable, s'ha d'incloure al sobre C algun tipus de document que acrediti l'antiguitat de les persones? O seria suficient amb el compromís d'adscripció de l'equip de l'Annex 1 del sobre A? 07/07/2021 09:41h
D'acord amb l'apartat I del quadre de característiques del PCAP, S'haurà d'incloure la llista completa de les millores que se n'ofereixen i la documentació que permeti acreditar cadascuna d'elles. En el cas de la millora per la contractació estable, serà qualsevol documentació, de que disposi l'empresa, que pugui acreditar aquesta situació.
Pel que fa als criteris avaluables de les Millores, per tal de justificar els certificats de la formació específica en habilitats d'atenció telefónica, els Certificats ACTIC Nivell 2 i la contractació estable de l'equip mínim: Cal que els certificats a adjuntar incloguin noms i cognoms? seria suficient amb les inicials? 02/07/2021 20:49h
Serà suficient amb les inicials sempre que es pugui vincular amb els requisits del compromís d'adscripció de forma unívoca.
A la pàgina 13 del PCAP, dins de l'apartat "I. Contingut i estructura de l'oferta que han de presentar els licitadors" diu: "Atès que entre les prestacions objecte d'aquest contracte hi ha l'allotjament de dades de caràcter personal (la veu dels usuaris), si es té previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos cal que en l'oferta s'indiqui el nom i perfil professional dels subcontractistes per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que es vagi a encomanar la seva realització i la ubicació dels servidors. Sense que en cap cas pugui comportar una transferència internacional de dades." On s'hauria d'indicar aqeusta informació sobre la subcontractació dels servidors o serveis associats? 02/07/2021 14:46h
Aquesta informació es pot aportar en el sobre A, B o C indistintament.
Segons els criteris de valoració que s'indiquen a l'apartat H2 del PCAP, la proposta econòmica es puntua segons 1r nivell i 2n nivell. En canvi, a l'Annex 4 d'Oferta econòmica només es demana l'import total de licitació. Quins serien els criteris de puntuació? En cas que es puntuï per nivell, seria necessari saber l'import de licitació de cada nivell i la fòrmula de valoració per cadascun dels conceptes. 02/07/2021 14:45h
Arrel d'aquesta pregunta s'ha detectat que cal modificar el PCAP i s'està analitzant l'impacte de la modificació.
1- Com cal acreditar que la centraleta cloud (al núvol) disposa d'integració nativa amb eines de tiqueting al núvol? Cal demanar un certificat al proveïdor de la mateixa? 2- Pel criteri relatiu a la contractació estable, quin és el màxim de dies en contracte indefinit? En altres licitacions públiques, habitualment, s'especifica un màxim de 3 anys (1095 dies). 02/07/2021 14:45h
1- Com cal acreditar que la centraleta cloud (al núvol) disposa d'integració nativa amb eines de tiqueting al núvol? Cal demanar un certificat al proveïdor de la mateixa?

Certificat del proveïdor del servei.

2- Pel criteri relatiu a la contractació estable, quin és el màxim de dies en contracte indefinit? En altres licitacions públiques, habitualment, s'especifica un màxim de 3 anys (1095 dies).

No es contempla límit d'antiguitat però cal recordar que existeix un compromís d'adscripció de l'equip.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya