Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2020-1196

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Em posava en contacte per sol·licitar resolució de dubtes respecte a la licitació del SERVEI D'AUXILIARS, TÈCNICS DE SO I VIGILÀNCIA DE SUPORT A L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET- Núm. Exp. 2020-1196. Concretament: - A la Pàgina 12 del Plec Administratiu, corresponent a DOCUMENT ADMINISTRATIVA A PRESENTAR , al punt 3) indica que al SOBRE A s'ha de presentar compromís formal d'adscriure els mitjans personals i materials per executar la prestació contractual, però, en la presentació electrònica no es contempla cap apartat on poder aportar aquesta documentació 11/12/2020 12:34h
Bon dia
En relació a la seva consulta, per la presentació del document de compromís formal d'adscriure els mitjanss personals i materials necessaris per executat la prestación contractual, requerit a la pag.12 del PCAP com a documentació administrativa a presentar en el sobre A, els informem que l'han d'afegir dins del annex 4 designació d'interlocutor.
Como sindicato representativo del sector entiendo que el lote 3 lo realizaran empresas homologadas para la realización de servicio de vigilancia tal y como marca la ley de seguridad privada, ya que ponen auxiliar de vigilancia que es una figura que no existe. 04/12/2020 14:20h
El lote 3 hace referencia a un servicio auxiliar de vigilancia de soporte a l'Ajuntament de Ripollet. La categoria profesional del prestador del servicio vendrá propuesta por la empresa licitadora segun la definicion de tareas a realizar detallada en el PPT, con sujeción al convenio colectivo que le sea de aplicación.
EN RELACIÓ AL LOT 3. DISCREPANCIES DE PREUS UNITARIS DE L'ANNEX VII. 03/12/2020 15:45h
L'ESTIMACIÓ S'HA FET SEGONS MÍNIM 15 HORES I MÀXIM 25 HORES.
LES HORES ESTIMADES I PREUS UNITARIS CORRECTES SÓN ELS QUE CONSTEN AL PLEC TÉCNIC I A L'ANNEX VII INSERIT COM A DOCUMENT INDEPENDENT
EN RELACIÓ AL LOT 2- ACLARIMENT DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS I HORES MÀXIMES DEFINIDES A LA PÀGINA 4 DEL PPT I A L'ANNEX VII DEL PCAP. 03/12/2020 08:22h
EN RESPOSTA A LA CONSULTA :
LES PRESTACIONS DEL LOT 2 ESTÀN DEFINIDES EN 3 FUNCIONALITATS DIFERENTS: 1.TÈCNICS DE SO 2.COORDINADOR 3. TÈCNIC DE SUPORT AUDIOVISUAL AL TEATRE
LES HORES ESTIMADES PREVISTES SON LES INDICADES AL PLEC TÈCNIC O SIGUI S'ESTIMEN:
40 HORES MÀXIM MES pel servei de coordinació
16 HORES MÀXIM MES pel servei de suport tècnic audivisual
resta d'hores fins arribar al màxim de l'import d'aquest LOT 2 serà pel servei de tècnics de so.

A L'ANNEX VII PREUS UNITARIS S'HAN ESPECIFICAT 350 HORES per error aritmetic, volem dir:
40 H.máxim mensuals del servei de coordinació, i la resta fins arribar a l'import de la licitació correspon a les hores de tècnics de so incloent-hi les 16 hores mensuals destinades al suport de tècnic audiovisual.
Per tant, la xifra de total hores estimades de servei tècnc de so i Audivisual de 350 és un error, seria la resta d'hores estimades fins el màxim previst a la licitació, descomptant l'estimació d'hores del coordinador a raó de 40 hores mensuals
DOCUMENT DEUC-es veu que hi ha problemes d'accés a l'indicat als plecs. 30/11/2020 18:48h
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/tramits-serveis/document/document-europeu-unic-contractacio.pdf
Em posava en contacte per sol·licitar resolució de dubtes respecte a la licitació del SERVEI D'AUXILIARS, TÈCNICS DE SO I VIGILÀNCIA DE SUPORT A L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET- Núm. Exp. 2020-1196.Concretament: - A la Pàgina 17 del Plec Administratiu, corresponent a CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA , al punt 2.3 "FORMACIÓ ADDICIONAL DEL PERSONAL QUE PRESTA ELS SERVEIS AUXILIARS". Per la valoració i puntuació del següent criteri es necessari aportar certificats de formació o planificació en el temps per tal d'obtenir-los. Per tant, com en aquest punt s'indiquen les formacions que seran objecte de valoració per el Serveis Auxiliar (LOT 1), en el cas dels LOTS 2 I 3, quines formacions s'acreditarien en aquest punt, ja que només es contempla Serveis Auxiliars? 30/11/2020 18:42h
En resposta a la seva consulta, tots els criteris d'adjudicació son comuns per a tots els lots que integren el present plec.
Tots els serveis definits al lots desenvolupen un servei "auxiliar" i atenent l'article 99.3 de la LCSP s'ha realitzat una divisió en lots segons el tipus de tasques especifiques a desenvolupar, o sigui:
- el LOT 1 son serveis d'auxliars de sala, d'escenari, d'il·luminació i so, de tramoista, de taquila i porteria.
- el LOT 2 son serveis d'auxliars de tècnics de so, ocoordinació i de suport audio-visual.
- el LOT 3 son serveis d'auxiliars de vigilància.
Per tant, al criteri del punt 2.3 fa referencia a qualsevol formació addicional del personal relacionada a les funcions a executar, concretes segons al lot o lots que es vulgui presentar proposta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya