Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre
Codi d'expedient:
CGRCDE006
En referència a la clàusula 2.3.3 pàg. 12 en el paràgraf 5 diu: "Quan el signant actuï com a Administrador, Director, Apoderat, etc. d'una empresa o d'un tercer, farà constar clarament el títol del seu apoderament o representació". S'ha d'incloure en aquest sobre l'escriptura de poder? 20/05/2021 11:22h
Seguint amb la filosofia del DEUC i tal com es demana la documentació de les licitacions actualment, només en el cas de resultar adjudicataris es demanaran aquestes documentacions.
En fase d'oferta no caldrà, sent només necessari emplenar sota la responsabilitat de cada licitador el DEUC. En aquest document es demana una prova de fe de totes les informacions que en ell s'inclouen, sent només en el cas de l'adjudicatari, sobre qui recaigui la responsabilitat de demostrar-les.
Referent a l'Annex 2, model de presentació de l'oferta del preu, en aquest diu "NOMÉS EN XIFRES", però a la pàgina 12 del plec diu "La proposició econòmica es presentarà en caràcters clars o escrita a màquina en números i lletra i no s'acceptaran aquelles que tinguin omissions, errors o ratlles que impedeixin conèixer, clarament, el que la Comunitat de Regants estimi fonamental per a considerar l'oferta. En cas de discrepància entre la proposició numèrica o de text, prevaldrà l'establerta en text". Llavors com s'ha d'omplir la xifra en l'Annex 2, només en xifres? 20/05/2021 11:13h
La proposta econòmica es presentarà segons el model previst en l'Annex 2, és a dir, únicament en xifres. Si algun licitador presenta la proposta econòmica en el mateix Annex 2 en format número i en format lletra, no serà motiu d'exclusió. En cas de no coincidir les xifres i els números en lletra, prevaldrà el preu ofert en xifres sense IVA.
Referent a la documentació tècnica que s'ha d'entregar al Sobre número 2; el programa de treballs que s'ha de presentar a l'apartat 5 ha de tenir el termini d'execució de l'obra amb la reducció del termini que desprès es valorarà al Sobre número 3? 17/05/2021 12:19h
El programa de treballs que s'ha de presentar al Sobre 2 ha d'estar elaborat en base als terminis establerts en els documents de la licitació, proposant cada licitador el repartiment que consideri més adient, tot respectant els terminis establerts en cada fase:
* Fase 0: 5 mesos
* Fase 1: 3 mesos
* Fase 2: 3,5 mesos
* Fase 3: 3 mesos
En cas de poder reduir el termini en alguna activitat o fase en particular, i del programa de treballs en general, s'haurà d'exposar en el Sobre 3, tot indicant el motiu de la reducció.
S'exclouran totes aquelles ofertes en les que el cronograma inclòs en el Sobre 2 tingui alguna reducció de termini respecte del termini establert de 14,5 mesos.
Es realitzarà una visita d'obres programada, o s'ha de realitzar particularment? 17/05/2021 10:28h
No està previst realitzar cap visita d'obres programada, ja que entenem que el projecte està prou definit i clar.
Seria possible disposar del pressupost del projecte en format tipus editable (TCQ, PRESTO, Excel o BC3)? 06/05/2021 11:28h
Fent referència a disposar del pressupost en format TCQ, els adjuntem l'arxiu perquè en disposin.
La licitació segons el plec administratiu s'ha d'entregar en paper a les seves oficines. Pero hi hauria alguna opció que es pogués entregar la documentació digitalment amb les eines actuals? 06/05/2021 11:23h
Les propostes s'han de fer arribar en suport físic a les instal·lacions de la Comunitat de Regants, tal com figura en el PCAP. En tot cas, es poden fer arribar per correu certificat abans de la data límit de presentació de les ofertes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya