Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet
Codi d'expedient:
CP01/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En cas de no ser adjudicataris, quins procediments hem de seguir per tramitar la devolució de l'aval provisional presentat? 15/09/2021 12:59h
El podeu retirar a les nostres oficines amb cità prèvia i l'autorització expressa per a la persona que comparegui
Hem de presentar l'aval a les oficines del Consorci previ a la presentació de l'oferta? Què s'ha d'adjuntar en l'apartat corresponent del sobre A? 14/05/2021 13:42h
Si presenteu l'aval a les oficines del Consorci ho heu de fer amb antelació i adjuntar al sobre A el comprovant que el Consorci us entregarà en el moment de presentar l'aval.
En la Caixa General de Dipósits de la Generalitat nos han dicho que no podemos depositar la garantía provisional en forma de aval. Es así? En ese caso, Dónde tenemos que llevar el aval? 14/05/2021 12:52h
Podeu entregar la garantia provisional a les oficines del Consorci
Entenem que es pot fer agrupació de les dues parcel·les respectant densitat (50 hab ) i m2 residencials i comercials unificant plantes pis i aparcament, és així, no? 13/05/2021 10:03h
Aquesta qüestió s'hauria de tractar amb l'Ajuntament en fase de llicència d'obres.
Según lo que pone en el punto 8.2 del pliego de condiciones, el pago del 40% del precio se podrá aplazar hasta 12 meses desde la firma de la escritura de compra-venta. Este aplazamiento se podrá garantizar mediante el establecimiento de una resolutoria a favor del vendedor. La pregunta es, Quién corre con los gastos de constitución, formalización y cancelación de la condición resolutoria? Muchas gracias. 12/05/2021 11:39h
Les despeses de constitució, formalització i cancelació van a càrrec de la part compradora.
En el punto 10 del pliego que hace referencia a la presentación de la garantía provisional, se hace mención a que se tendrá que constituir en la Caixa General de Dipósits de la Generalitat, a favor del Consorcio en cualquiera de las formas previasta en el art.108 de Llei 9/2017. En el mencionado artículo se permite la presentación de un seguro de caución. Cuál sería el modelo de texto que ha de recoger este seguro de caución? En segundo lugar, de la lectura del modelo de escritura de CV que se anexa en el pliego, entiendo que la plusvalía genera corre a cuenta del vendedor. Me lo pueden confirmar? Gracias. 30/04/2021 13:30h
No existe modelo de certificado de seguro de caución. Puede tomarse como referencia el modelo de aval, con las adaptaciones necesarias.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es a cuenta del Consorcio, como parte vendedora.
NUESTRA CONSULTA ES : NORMATIVA DE RESERVAS DE APARCAMIENTOS OBLIGATORIO PARA VIVIENDA Y COMERCIAL EN LAS PARCELAS 2a y 2b. 22/04/2021 12:40h
La normativa de reserva d'aparcaments està constituida per l'apartat 10 de l'article 19 de la Normativa Particular de l'ARE La Remunta a l'Hospitalet de Llobregat i de la Modificació de les Normes Urbanstiques de PGM referent a aparcaments aprovada definitivament en data 23 de maig de 2000.

Per major informació us podeu adreçar a l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya