Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Premià de Dalt
Codi d'expedient:
X2021000381
¿Se acepta solvencia técnica de terceros? ¿ La ISO 9001 debe tenerla el que aporta la solvencia técnica o ambos? 14/04/2021 07:27h
El requeriment de la ISO 9001 es troba a la clàusula 1.8) Condicions especials d'execució, del plec de clàusules administratives, que són d'obligat compliment per l'empresa que executarà el contracte i que, en conseqüència, no es poden acreditar a través d'un mitjà extern. La solvència tècnica es troba regulada a la clàusula 1.7) dels plecs administratius i d'acord amb la Llei, sí que es pot acreditar per mitjans externs, sempre i quan es respectin els límits que la mateixa llei estableix (article 75 de la LCSP), és a dir, sempre que no siguin titulacions professionals, estudis, o experiència professional, si no és que aquest tercer que l'acredita és qui realment ha d'executar el contracte.
Segons el plec de condicions administratives, el licitador necessita disposar del certificat ISO 9001, al ser una condició especial d'execució i no requisit de solvència ........... ens podrien dir si el licitador té la possibilitat d'acreditar-ho basant-se en la capacitat d'altres entitats? 13/04/2021 12:28h
Les condicions especials d'execució són un requisit que ha de complir l'empresa que durà a terme el contracte i, per tant, la seva acreditació no pot ser assumida per un tercer.
En relación con el expediente X2021000381, ¿podrían indicarme si los precios de venta que aparecen en el Pliego incluyen el IVA? 13/04/2021 11:25h
Els preus de venda d'energia indicat als plecs és el total del cost per l'usuari. Per tant, inclou l'IVA.
En relació a l'expedient X2021000381 "Concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació de com a mínim dues estacions de recàrrega semi ràpida AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi de Premià de Dalt", segons les condicions especials d'execució no ens queda clar si es requisit indispensable disposar de la ISO 9001 o tant sols s'ha de complir amb els requisits mediambientals que marca l'article 202 de la LCSP. Ens ho podrien aclarar? 13/04/2021 08:51h
El contractista ha de disposar (i és requisit indispensable) la ISO 9001
Te escribo con otra consulta de la misma licitación (Exp X2021000381) porque los criterios de adjudicación suman 115 puntos, entiendo entonces que se valorará sobre 115 y no sobre el 100%, ¿me podéis confirmar esto? 06/04/2021 09:06h
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 115 punts.
Le escribo porque tengo una consulta sobre la licitación de la concessió demanial per a la instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (Exp X2021000381). En el pliego se hace referencia a una batería que permita gestionar la estación en caso de pérdida de suministro eléctrico, ¿esa batería tiene que ser parte del equipo de recarga o se puede plantear una solución con la batería independiente del equipo? 01/04/2021 07:01h
Al Plec hi posa: "en la estació de recàrrega". No especifica si a l'interior o a l'exterior de l'equip de recàrrega. El que s'ha de garantir és el poder gestionar la part electrònica si no hi ha subministrament elèctric.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya