Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Premià de Dalt
Codi d'expedient:
X2021001182
En el quadre horari i la descripció de les activitats, que conté el projecte que anirà al sobre B, fem l'explicació de totes les activitats, incloent els jocs d'aigua i els tallers de reciclatge que també computen en el sobre C. La pregunta és si en fem menció al projecte com normalment (sense concretar les fitxes de programació, que van al sobre C) això és motiu d'exclusió dels punts referents al projecte? 06/05/2021 13:07h
En el sobre B no podrà donar-se cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.
En la documentació acreditativa de l'equip, a més de l'experiència i formació relacionada amb l'educació, cal adjuntar també tots els títols de monitors i directors de lleure? Ho consulto per què com és un requisit de base, entenc que ja doneu per fet que les persones que us presentem com a candidates per formar parts dels equips ja tenen aquesta titulació per defecte! 06/05/2021 13:05h
La documentació relativa a la solvència (clàusules 24 i 25 PCAP) només serà presentada pel licitador que sigui proposat adjudicatari, en el moment que se'l faci el requeriment. Per participar en la licitació, en el sobre A, només cal presentar la declaració responsable que s'adjunta com Annex 1.
Com hi ha molta documentació per a demostrar experiència i formació de l'equip, cal que afegim un quadre annex indicant el nom de tots i la documentació que adjuntem de cadascú? Us ajudaria a fer les comprovacions? 06/05/2021 13:04h
Tota aquella documentació que pugui facilitar la valoració dels criteris d'adjudicació serà benvinguda.
Com s'han de presentar les excursions que farem, cal concretar-les totes en algun quadre? O només esmentem el nostre compromís. 06/05/2021 13:04h
Simplement s'ha de marcar amb la creueta en l'annex 2. En tot cas, se'ls exigirà posteriorment en cas de resultar adjudicataris; tal i com s'ha assenyalat en la pregunta anterior, si no compleixen podrà ser causa de de penalització i/o resolució de contracte.
De quina manera presentem el menú d'estiu indicant totes les especificacions que puntuen? O només indiquem creueta en el document i ja ens ho demanareu? Si ho afegim, correm risc de què no se'ns puntuï? 06/05/2021 13:03h
Simplement s'ha de marcar amb la creueta en l'annex 2. En tot cas, se'ls exigirà posteriorment en cas de resultar adjudicataris; tal i com s'ha assenyalat en la pregunta anterior, si no compleixen podrà ser causa de de penalització i/o resolució de contracte.

Si presenten documents sobre la formació/experiència de l'equip de monitors, i algun d'aquest després no el poden contractar perquè troba una altra feina, passa res? Ho han de justificar a posteriori? O és com una declaració d'intencions ? 06/05/2021 13:02h
No és una declaració d'intencions perquè és objecte de valoració. S'obtindran menys o més punts, per tant, si hi ha algun canvi en el personal pel qual s'ha aportat l'experiència i formació, caldrà que la persona que els substitueixi acrediti almenys la mateixa experiència i formació. No fer-ho pot ser causa de penalització i/o resolució de contracte.
L'experiència del coordinador, "Per experiència en la prestació de serveis en casals d'estiu (públics o privats) per sobre dels dos anys establerts com a mínim. S'assignarà 1 punt per any d'experiència de cadascun dels coordinadors/es de centre," en casals d'estiu, normalment els directors de casal es contracten un com a molt dos mesos , es refereix a any de contracte o correspon a contractes per nº de casals d'estiu? 06/05/2021 13:01h
Atès que els casals d'estiu, com el seu propi nom indica, es realitzen només a l'estiu, es tindrà en compte els anys en què s'hagi participat en casals d'estiu, per part del coordinador/a de centre.
L'experiència dels coordinadors i monitors, quin tipus de documents poden presentar per acreditar-ho: vida laboral? Certificat empresa? nòmines? 06/05/2021 13:00h
L'experiència s'acreditarà amb contractes signats, certificats en cas de prestació de serveis en administracions públiques, o qualsevol altre mitjà que permeti una acreditació fefaent.

Es recomana presentar el certificat de vida laboral juntament amb els contractes.
Si no es disposa dels contractes, almenys alguna nòmina on consti la categoria, lloc de treball, etc. També poden aportar certificats o declaracions responsables d'administracions públiques o d'empreses privades on consti el període i la tasca desenvolupada.
Al PCAP, art.17.1 posa que cal presentar un Projecte educatiu de casal amb una extensió màxima de 30 pàgines, DINA4, lletra Arial a mida 11. Tot seguit posa que es valorarà per separat el Projecte del casal i la Coordinació del Servei. Les nostres preguntes són: ¿ Quina extensió màxima ha de tenir el Projecte del casal ¿ Quina extensió màxima ha de tenir la Coordinació del Servei. ¿ Han de ser dos documents separats? 06/05/2021 12:54h
El projecte educatiu de casal té una extensió màxima de 30 pàgines, DINA4, lletra Arial a mida 11.
La coordinació del servei és un document independent del projecte educatiu de casal, on no s'ha establert un límit, però el qual haurà de ser concret sobre la informació demanada en la clàusula 17.1 del PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya