Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
49/2020
Estic plantejant l'opció de presentar-me a la licitació mitjançant una SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL o mitjançant una UTE amb un altre advocat. 1) Els dos advocats estaran adscrits al servei; un d'ells disposa d'amplia experiència acreditada en estrangeria però no disposa de 3 anys de col·legiació. L'altre no disposa d'experiència específica en estrangeria però sí que disposa de més de tres anys de col·legiació. Entre els dos membres de la SCP s'acredita la solvència tècnica i professional de la clàusula 12. Seria possible fer-ho així? 2) Si el primer punt fos possible, la firma i presentació de la documentació es podria fer mitjançant representació d'un dels membres de la pròpia societat? 07/01/2021 15:25h
L'article 75 LCSP disposa que l'empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans. No obstant, el mateix article recull que respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals que indica l'article 90.1.e), o a l'experiència professional pertinent, les empreses únicament poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes han d'executar les obres o prestar serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

Si us presenteu con a SCP la societat hauria d'estar constituida dins del termini de presentació d'ofertes i la proposta hauria d'estar signada electronicament pel representant de la societat segons escriptura de constitució.

En cas que us presenteu en UTE, heu de presentar-vos tal com s'indica a la clàusula 11 PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya