Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
323/2021
ens vau dir que el transportista que fa el transport del menjar de Santa Eulàlia a Lillet, aquest cost es fa càrrec l'ajuntament. Entenem doncs que no s'ha de tenir en compte cap subrogació i que aquest cost no es repercutirà al contractista? Com ens coordinem amb aquesta persona per realizar aquesta tasca (horaris, vacaneces, baixes..)? No veiem aquesta informació en els plecs 16/06/2021 11:50h
El cost del transport del menjar a Lillet, fins ara anava a càrrec de l'Ajuntament de La Pobla, però a partir del curs vinent la contractació d'aquesta persona, els costos salarials, el vehicle, benzina...van a càrrec de l'empresa adjudicatària. En l'estudi de costos estan contemplades aquestes despeses, en les quals hi ha inclosa una hora de monitora de més perquè pugui realitzar aquest transport. Aixi mateix a l'estudi de costos s'ha contemplat la despesa del transport (0,19 ¤/km).
Es pot consultar a:
- Les Clàusules 26, 1 i 4 del Plec Administratiu entre altres quan parla dels costos directes (pàg. 4) i del valor estimat del contracte (pàg. 5)
- La Clàusula 26 del Plec Administratiu
- La Clàusula 1, 2, 3 (Finançament) del Plec Tècnic
No s'ha de subrogar la persona que feia el transport i que ara anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Es demana en quin sobre s'han de posar els productes de proximitat, ( algunes empreses pensen que són criteris puntuables). 15/06/2021 08:40h
s'aclareix que els apartats de la Clàusula CINQUENA de les característiques dels menús no són puntuables perquè són d'obligat compliment i el seu compliment es justificarà segons les indicacions de l'apartat 19 d'aquesta Clàusula.

L'únic criteri de proximitat que es puntua és el de la poma

La resta són d'obligat compliment tal i com es descriu a la cláusula cinquena dels plecs tècnics. Serà en el moment de signar el contracte i de l'inici de curs que la empresa haurà de presentar tota la documentació que es demana.

¿ En el punt 14 del plec en referència a l'estructura setmanal dels menús, indica que s'han de tenir en compte les freqüències recomanades d'aliments de l'Agència de Salut Pública i que s'ha de respectar l'estructura de l'esquema de dues setmanes que s'adjunta. Però si seguim aquest esquema, no podem complir amb totes les recomanacions de l'Agència de Salut Pública, ja que s'incomplirien 3 punts: - Límit de carns vermelles (vedella, porc i xai) de 2 cops al mes. Si seguim l'esquema hauríem d'incloure carn de vedella 1 cop per setmana. - Freqüència de llegums de segon plat: mínim 6 cop al mes. - Freqüència de carns en general: màxim 6 cop al mes. 15/06/2021 08:36h
El document de freqüències de l'Agència de Salut Pública són recomanacions i que hauria de ser l'horitzó on volem arribar. El que es planteja a la estructura proposada a la licitació és una transició tenint en compte la realitat que ens trobem.

En aquesta fase de transició, per arribar a l'escenari ideal, es proposa vedella 1 cop a la setmana i que aquesta sigui de proximitat. Aquesta freqüència està acceptada i aconsellem que es segueixi la freqüència proposada a la licitació

La freqüència de segon plat que es proposa per setmana és: 1 cop ou/1 cop carn vermella/1 cop carn blanca/1 cop peix/1 cop llegum. És a dir 4 cops al mes.... I amb aquesta estructura aconseguim que, al menys, 1 cop a la setmana hi hagi llegum de primer plat i que 1 cop a la setmana hi hagi un dia sense presència de proteïna animal. Transició que podem considerar encertada si es vol arribar a que sigui 2 cops per setmana.
La freqüència de segon plat que es proposa per setmana és: 1 cop ou/1 cop carn vermella/1 cop carn blanca/1 cop peix/1 cop llegum. És a dir 4 cops al mes.... I amb aquesta estructura aconseguim que, al menys, 1 cop a la setmana hi hagi llegum de primer plat i que 1 cop a la setmana hi hagi un dia sense presència de proteïna animal. Transició que podem considerar encertada si es vol arribar a que sigui 2 cops per setmana.
A l'Anex IV del personal a suborgar de l'escola Santa Eulàlia, diu que l'empresa te donats d'alta 17 treballadors. Tenim en compte que 11 treballadors són subrogables i dels altres 6 que tenen amb contracte temporal 4 seriïn monitors i els altres 2 quina categoria professional tenen? 10/06/2021 10:13h
Segons la documentació complementaria presentada per l'AFA de l'escola tenim dades de 16 persones treballadores, 11 són les subrogables i de les altres 5, 4 són monitors o monitores i una és auxiliar administrativa.
Quants menús esporàdics/*eventuals a la setmana hi ha a cada centre? 10/06/2021 10:11h
A l'escola Santa Eulàlia aproximadament es queden a dinar de manera esporàdica durant un mes 49 alumnes i a l'escola Lillet a Güell aproximadament 12 (també durant un mes).
. Ens podeu dir quants menús d'infantil + primària hi ha per cada centre? 08/06/2021 14:31h
A l'escola Sta. Eulàlia hi ha 66 alumnes d'infantil + 147 de primària. A l'escola Lillet a Güell aproximadament 7 d'infantil + 12 de primària.
S'ha de tenir en compte menús per professors? En cas afirmatiu indicar la quantitat per centri i el preu sense IVA. Mengen el mateix que els alumnes? Gràcies. 08/06/2021 14:30h
En la licitació no es contempla, és directament l'empresa qui ho haurà de gestionar amb el professorat.

Respecte el personal a subrogar de l'Escola Lillet, quin és el Conveni Col·lectiu de la Monitora? Respecti la Coordinadora, ens podeu dir quin és el Conveni + Jornada setmanal + Tipus de contracte? Moltes gràcies. 08/06/2021 14:29h
El conveni col·lectiu de la monitora és el de l'empresa EULEN i respecte la coordinadora, el conveni és el del Consell Comarcal del Berguedà (s'adjunta a l'annex), la jornada setmanal és de 20 hores (de 12 a 16 h) i el tipus de contracte fixe discontinu.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya