Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Codi d'expedient:
2021.03
A la pàg 20 del PPT es detalla "L'empresa adjudicatària presentarà com a mínim a l'ens local contractant la informació següent, detallada, per a la valoració de la seva oferta:  Partides elèctriques: preu de la contractació de la potència, preu del terme de potència.  Tarifa/s o fórmules a aplicar en el punt de recàrrega pel servei de recàrrega.  Partides de manteniment: preu anual del manteniment del punt de recàrrega,  Partides de gestió i usabilitat del punt de recàrrega: Preu anual de la gestió i usabilitat del punt de recàrrega." Es correcte que aquests preus han d'anar al SOBRE B en l'estudi de l'enginyeria? 14/07/2022 08:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Bona tarda. A la memoria sol·licitada dels Lots 5 al 12, el punt i) de la descripció del contingut de la memòria, parla dels annexos a presentar. Pregunta 1. Els annexos són puntuables. Pregunta 2. Existeix algun tipus de limitació en el número de págines. Pregunta 3. Quins formats són accepatbles (únicament PDF), o be també es poden aportar altres extensions. 14/07/2022 08:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En referencia al model Annex05.F el preu que s'ha d'oferir per al "Servei de manteniment especialitzat" es KWn/any? 13/07/2022 14:50h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Les bateries que es defineixen al lot 1 son EA01.E Bateria liti de 24V DE 4 A 6 KWh i I EA01.F Bateria liti de 24V DE 8 A 10 KWh. Actualment les bateries que hi han al mercat treballen amb tensions entre 200-700V (ho comentem pels 24V), entre altres. també serien vàlides si la capacitat es troben en el rang demanat? 13/07/2022 14:49h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Les Despeses (taxes) que s'han d'abonar a l'empresa distribuidora (permisos d'accés i connexió) i Generalitat (Registre d'Autoconsum) segons cada cas, estàn incloses en l'abast dels lots 5 al 12? I qui les ha de pagar? l'adjudicatari, l'Ajuntament o altre entitat? 13/07/2022 14:48h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
A la pag.16 del PPT s'indica que a l'estudi d'enginyeria s'ha d'afegir : Valoració econòmica, per partides, del cost d'instal·lació del punt de recàrrega tenint en compte tots els treballs que l'empresa haurà de realitzar (Enginyeria -tant del projecte elèctric com de l'obra civil- Subministrament del punt de recàrrega, Direcció i seguiment de l'obra, d. Posada en marxa de l'equip, certificació, legalització i registre RITSIC). A la pag. 108 del PCAP, en el recordatori de l'annex 03.C (LOT 3) no es fa esmenta a la valoració economica descrita en el PPT. 13/07/2022 14:47h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En els kits dels lots 5-12, la potència de l'inversor ha de ser amb un sol inversor o poden ser varis instal·lats en cascada? 13/07/2022 10:25h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Per als lots 13 al 20 degut a que no es poden facturar desplaçaments ens poden indicar els KWn de les instal·lacions que estan previstes mantenir? Gràcies. 13/07/2022 10:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Per tal d'acreditar la solvència tècnica o professional, a través dels certificats de bona execució, seria suficient només acreditant la instal·lació d'equips i sistemes solars? 13/07/2022 10:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT 04. - Mantenimiento: Precios a ofertar: o Precio anual del mantenimiento (Los mantenimientos correctivos, cambios de piezas no incluidas en garantía etc se deben cotizar a parte?) 13/07/2022 10:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Bon día, Ens poden indicar com s'han calculat els imports de licitació per lot i segons l'historic d'altres contractes quin volum es consumeix? Gràcies. 13/07/2022 10:21h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT04. Precios a ofertar: o Tarifa o formula a aplicar en el punto de recarga (Es el precio que va a aparecer en la app?) 13/07/2022 10:20h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT 04. Suministro y cobro al usuario: Quien pagará el suministro de energía? el gestor lo da de alta y luego se hace un cambio de nombre a nombre del ayuntamiento? Dice que el ayuntamiento decidirá si quiere o no cobrar la energía al usuario. El ayuntamiento podrá definir varios usuarios para los cuales la recarga sea gratuita? O que lo sea para todos para un periodo de tiempo? O ambas? 13/07/2022 10:19h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Lote 4 – Manteniment i gestió del punt de recarrega - Contratación: - Precios a ofertar: o Precio contratación. El precio incluye legalización y puesta en marcha? o Precio termino potencia 13/07/2022 10:18h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT 03. General: Se indica "Balance de potencia, limitación de potencia de carga, preferencia de carga, analizador de redes con acumulación de datos eléctricos" ¿Se requiere ofertar un DLM/JuiceMeter Pro en cada ubicación? Se indica "En previsión al cobro de la recarga el terminal admitirá: Tarjeta RFID compatible (ISO 14443 A – 13,56MHz), sistema de código QR. También tendrá que poder admitir, en el supuesto de que el ente local decida instalarlo, un sistema TPV o pasarela de pago con tarjeta de crédito física". ¿Sabemos si el TPV es finalmente obligatorio? ¿Cuándo lo sabríamos? 13/07/2022 10:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT03. cargador DC: Se indica que el equipo estará preparado para dar servicio en carga monofásica como mínimo de 7.4 kW en AC por presa/conector y 20kW en DC por presa/conector. ¿Entiendo que piden un equipo Trio de al menos de 22kW DC? ¿La toma AC puede ser socket? 13/07/2022 10:17h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT 03. cargador AC: Se indica entre 20 y 39kW. ¿Es por toma o por equipo? ¿Sería posible un equipo tipo pole de 22+22kW (que serían 44kW) o están pensando en equipos tipo Box para AC? 13/07/2022 10:16h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
LOT 03. en l'oferta claus en mà dels carregadors... parla duna distancia de màxim 20m... quina distància de rasa i cable per carregador hem de considerar? 13/07/2022 10:16h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Tema NNSS, entenem que s' ha d' ofertar Armari més TMF més Caixa general de protecció, això pot semblar molt obvi, però confirmar si la connexió a la xarxa de distribuïdora està exclosa de valoració. Si es barem ja ho fa distribuïdora però si no es barem és impossible de valorar. Ens podeu confirmar? 13/07/2022 10:15h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Es obligatori presentar el ROLECE? El tindrem en un parell de mesos, ja que som una segregació d'una empresa que ja el tenia i ara estem tramitant el nostre propi... es possible presentar-nos sense el document? gràcies!! 13/07/2022 10:14h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En el cas que l'empresa hagi sigut constituïda posteriorment a l'any 2019, s'entén que només cal aportar import del Volum anual de negoci i instal·lacions principals. És això correcte? 12/07/2022 14:03h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En la memòria fa referència als elements a substituir, aquests fan referència a si cal substituir elements durant el manteniment o s'huarà de retirar algun element previ a dur a terme la instal·lació? 12/07/2022 14:02h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al criteri de millores del lot 3 on s'indica "Es fa una extensió de la garantia del punt de recàrrega, de com a mínim 12 mesos més", entenem que si ofereixes 1 any addicional respecte els 5 anys de garantia mínims (6 anys en total), obtindràs la màxima puntuació. És correcte? 11/07/2022 17:18h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Per als LOTS 5 al 12, entenem que a cada un dels conceptes anomenats "Kit" de l'Annex núm. 05.E, corresponent a les partides dels inversors, s'hi ha de reperctuir tots els costos de tota la instal·lació. És així? 11/07/2022 12:33h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Amb relació a l'acreditació de solvència tècnica, mitjançant relació de principals subministres o serveis realitzats en els darrers anys (2019, 2020 i 2021), pels lots amb relació al Grup de Servei de Manteniment Preventiu Especialitzat (lots 13-20), quin seria el CPV de referencia per l'acreditació considerant el llistat del CPV del plec, que inclou també subministraments?: - 09332000-5 (Instal·lació solar) - 09331000-8 (Plaques solars) - 09331200-0 (Mòduls solars fotovoltaics) - 45261215-4 (Revestiment de cobertes amb plaques solars) - 50324200-4 (Serveis de manteniment preventiu) - 31158100-9 (Carregador de bateries) Pel cas del manteniment de preventiu especialitzat i/o instal·lació d'equips per la generació d'energia solar fotovoltaica (lots 13-20), en quant a l'acreditació de solvència tècnica amb relació dels principals serveis realitzats en els darrers tres anys, s'entén d'igual o similar naturalesa que l'objecte del contracte el servei de manteniment realitzat en instal·lacions elèctriques d'edificis, al poder considerar una instal·lació fotovoltaica com una instal·lació elèctrica i que, per tant, sigui suficient per acreditar aquesta solvència? 11/07/2022 12:32h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Pels lots del 13 al 20, s'ha d'indicar preu per a la instal·lació d'equips. Podrien definir millor a què fa referencia aquest treballs? Ja que s'interpreta que aquest treballs d'instal·lació formarien part dels lots compresos entre el 5 i 12 on l'abast d'aquest lots també inclou la instal·lació dels equips per a la generació d'energia solar fotovoltaica. 11/07/2022 12:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Pels lots del 13 al 20, en els criteris automàtics del "Pla de manteniment correctiu i gestió de residus, és suficient contestar sí o no? En el cas de ser afirmatiu, s'ha de aportar alguna documentació? 11/07/2022 12:31h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
No queda gaire clar com s'adjudicarien els contractes basats en l'acord marc. Podrien explicar-lo de manera més detallada? 11/07/2022 12:30h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al lot 3, sol·licitem detall de cada punt de recàrrega (AC i DC), doncs només hi ha una única condició tècnica als plecs i, en canvi, als criteris automàtics es sol·licita un preu unitari per cadascun dels punts de recàrreca (AC i DC) 11/07/2022 12:29h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Pels lots del 13 al 20, el criteri de judici de valor menciona que per a cada apartat, s'ha d'especificar, entre d'altres, la coordinació amb els ens locals. A què es refereix aquesta coordinació? Vol dir com serà la comunicació entre l'ens que contracta amb l'empresa adjudicatària? 11/07/2022 12:28h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Pels lots del 13 al 20, el criteri de judici de valor menciona que s'ha de presentar una memòria o un treball anterior a on s'exposin i desenvolupin els punts de servei de manteniment preveniu. A què es refereix a un treball anterior? A adjuntar un exemple d'un servei similar realitzat per l'empresa a un altre client? 11/07/2022 12:28h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al lot 3, el cost de la prestació de "certificació i legalització " s'hauria de preveure dins del criteri d'informe d'enginyeria o del punt de recàrrega? 11/07/2022 12:27h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Pels lots del 13 al 20, hi ha un import màxim per cada un dels lots però no hem vist que hi hagi un preu màxim pel servei de manteniment especialitzat i un preu per la instal·lació d'equips. Volem confirmar que realment no hi ha preu unitari màxim per a cada un dels preus de la proposició econòmica. 11/07/2022 12:26h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació a l lot 3 i en concret a la pàgina 17 del PPT s'indica "S'entendrà -dintre de l'oferta- com instal·lació l'ancoratge del punt de recàrrega sobre la superfície prèviament preparada per l'ens local, així com passar els cables de la instal·lació fins a una distància màxima de 20 metres." La cimentació la fa l'ens local? El cable s'ha de subministrar o el facilita l'ens local? 11/07/2022 12:25h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Aclaració punt " s'entendrà -dintre de l'oferta- com a instal·lació l'acoratge del punt de recàrrega sobre la superficie prevviament preparada per l'ens local, així com a passar els cables de la instal·lació fins a una distancia màxima de 20 metres" la cimentació la fa l'ens local doncs? nosaltreus haurem de faiclitar la platilla? els cable s'ha de suministrar o el facilita l'ens local? Hem de donar preu d'energia?? no entenem el tema de la DC, no es va fer ja una licitacó de DC?? 11/07/2022 12:21h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Bon dia, dins dels lots de la mateixa temàtica, per exemple, dels lots 5 a 12. Cal presentar una memòria d'un projecte diferent per a cada lot al que ens presentem? 11/07/2022 12:20h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al criteri de millores del lot 3 i concretament a la millora de "El terminal presenta un protocol de comunicació superior al Protocol de comunicació OCPP 1", es valorarà a totes les empreses que indiquin "SI" amb 12 punts indiferentment del protocol (sempre que sigui superior al 1.5) o bé, es valorarà amb 12 punts a les empreses que ofereixin un major valor de protocol i a la resta proporcionalment? 11/07/2022 09:24h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Donada la situació actual global i del mercat, encara que al PCAP digui que no hi ha revisió de preus, es contempla que sí que pugui haver-hi al final de cada any? 11/07/2022 09:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al lot 4, el pagament de la plataforma de gestió de control i gestió de pagament està inclòs dins del preu a ofertar al Sobre C? 11/07/2022 09:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al lot 4, i concretament a la pàgina 19 del PPT s'indica que "El gestor de recàrrega, subministrarà l'energia d'origen renovable per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, al preu de mercat que determini el gestor i que informarà prèviament". Entenem que el gestor de càrrega es refereix a l'ens local, donat que segons el Reial Decret 184/2022 de 8 de març, l'operador del punt de recàrrega (gestor de càrrega) és el titular dels drets d'explotació, i per tant, responsable del manteniment. És correcte? 11/07/2022 09:23h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació als criteris de valoració de judici de valor, al PCA s'indica "De la valoració econòmica, per partides, del cost d'instal·lació i de l'obra civil tenint en compte tots els treballs que l'empresa haurà de realitzar". Entenem que s'ha de fer un model/exemple de valoració econòmica del cost de la instal·lació elèctrica i del cost de l'obra civil del punt de recàrrega. Amb quin criteri es valorarà aquesta valoració econòmica d'instal·lació elèctrica i d'obra civil? 11/07/2022 09:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació al lot 3, i concretament a la pàgina 17 del PPT, entenem que el punt de recàrrega ha de disposar de 2 mànegues: una en AC i una altra en DC. És correcte? En cas que sigui correcte, al tractar-se d'un únic punt de recàrrega (amb una mànega AC i una altra DC) no queda clar perquè s'ha d'indicar al sobre C dos preus unitaris (un pel punt de recàrrega AC i un altre pel punt de recàrrega DC). Sol·licitem aclariment. 11/07/2022 09:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació als criteris de valoració automàtics del lot 3, l'ens contractant pot sol·licitar a l'empresa adjudicatària únicament un estudi d'enginyeria, però sense sol·licitar l'equip de recàrrega DC i/o AC? O bé l'ens contractant està obligat a contractar els tres serveis de forma conjunta (informe d'enginyeria, equip de recàrrega AC, equip de recàrrega DC)? 11/07/2022 09:22h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
En relació als criteris de valoració automàtics del lot 3, el preu unitari de l'equip de recàrrega AC i de l'equip de recàrrega DC inclouen els treballs elèctrics i treballs d'obra civil o només inclou el subministrament de l'equip de recàrrega? 11/07/2022 09:21h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Hola! A on es pot veure la situació geográfica de cada lot per a poder valorar una oferta econòmica? Gràcies i salutacions. 08/07/2022 09:43h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022. Gràcies.
Bon dia, l'empresa com a tal ha sigut constituïda a l'any 2021 però anteriorment formava part d'un grup empresarial, es pot adjuntar alguna documentació en què acreditem aquest canvi? 06/07/2022 14:36h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022. Gràcies.
Bon dia, En qualitat d'empresa interessada en aquesta licitació voldríem sol·licitar el següent aclariment en relació al lot 3 de l'Acord Marc: A) Consulta tècnica. De la lectura de les característiques tècniques que ha de complir el punt de càrrega semi ràpida, sembla que es puguin plantejar 2 opcions: a) Punt de càrrega en AC d'entre 20 a 39 kW, amb preses mínimes de 7,4 kW. b) Punt de càrrega en DC d'entre 20 i 39 kW, amb presa o connector de 20 kW. (realment només tindrà 1 únic connector). Arribem a aquesta conclusió perquè segons l'annex 05.C del PCAP, només es permet presentar un únic model en AC o en DC. és correcte aquesta interpretació? Ja que del propi redactat no és possible instal·lador un carregador que tingui ambdues tecnologies AC i DC. Si és així entenem que de l'aplicació de la formula per la valoració de la proposició econòmica, té més pes, presentar un model en AC que en DC, és correcte? B) Consulta administrativa Per tal d'acreditar la solvència tècnica requerida, és possible recórrer al fabricant dels equips de càrrega? Salutacions 06/07/2022 10:04h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Buenos días, Cuál sería la clasificación de los contratos del sector público sustituta para acreditar la solvencia técnica y profesional. Gracias y un saludo, 06/07/2022 10:03h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Bon dia, l'Annex núm. 05 (proposició econòmica i altres criteris automàtics) s'ha de presentar en format excel o es pot presentar en format pdf? Gràcies! 06/07/2022 10:03h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Bon dia, entenem que la portada i índex no estan inclosos dins la limitació de pàgines per les memòries tècniques relatives als criteris de judici de valor. És correcte? 06/07/2022 10:02h
Les preguntes que es vagin realitzant per part de les empreses interessades a participar a través d'aquest mitjà s'aniran recopilant fins el proper 13 de juny (data límit per rebre preguntes), i serà publicat un document donant resposta a totes les qüestions rebudes el proper 18 de juny de 2022.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya