Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+OP. JVX-21213

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Al document afectacions s'especifica que el centre disposa d'una galeria soterrada d'instal·lacions a la que s'haurà de connectar mitjançant nova galeria en l'edifici de la nova cuina. Voldriem saber quina tipologia constructiva i mides te aquesta galeria, i quina distància es troba de la façana mes propera, així com si es possible la cota a la que està situada. Per altre banda, voldriem saber si es possible, si el quadre elèctric existent al que s'ha de connectar la nova instal·lació es suficient. Moltes gràcies. 03/06/2021 09:19h
Bon dia,

Aquesta galeria és de formigó armat, tant murs com sostres. Discorre sota la rambla principal, "s'indica RAMBLA en color vermell en el plànol A1.02 facilitat als licitadors". Durant la redacció del projecte caldrà estudiar amb més profunditat la connexió amb la galeria. S'hauria de plantejar un traçat que no afecti les infraestructures existents en el centre, s'estima en uns 28m de longitud aproximadament, que haurà de salvar un nivell d'alçada.

Caldrà realitzar una actuació en el Quadre General, s'haurà d'estudiar en projecte si hi ha espai al quadre per a col·locar una nova protecció o si cal fer un nou mòdul d'ampliació.

Salutacions,
Bona tarda, Referent a la proposta arquitectònica a presentar, voldriem saber si es possible plantejar l'opció de buit sanitari, o bé existeix qualsevol tipus d'impediment. Moltes gràcies. 03/06/2021 09:18h

Bon dia,

Es possible plantejar l'opció de buit sanitari. Funcionalment son espais on fomenten l'aparició de plagues en aquest tipus de centres, així que si es fes s'hauria de plantejar una solució de reomplert o compartimentació estanca per tal de dificultar l'aparició de caus i nius. I a priori encariria l'actuació. En tot cas es pot estudiar.

Salutacions,
Bona tarda, Entenem que la puntuació total dels criteris de valoració objectius és de 53 punts i no de 60 punts, atès que l'apartat 3.3 de compromís sobre els nivells de subcontractació i l'apartat 3.5 de millores per a la sostenibilitat no són d'aplicació. És correcte? Gràcies, 01/06/2021 16:13h
Bona tarda,

en aquest cas, cal estar al que disposa el propi annex 13A de criteris per a l'adjudicació que explicita:

"Cas que algun subapartat de la valoració objectiva, d'acord amb l'Apartat 18 del quadre de característiques, no sigui d'aplicació a la licitació, la puntuació final dels criteris de la valoració objectiva s'afectarà pel factor multiplicador següent: 60/Puntuació màxima dels subapartats d'aplicació. Els resultats s'arrodoniran en els dos casos a dos decimals."

Salutacions,
Bona tarda, dues qüestions: 1. Si el licitador basa la seva solvència tècnica en un col·laborador i aquest en altres col·laboradors, tots tres hauran de presentar el DEUC? 2. Els col·laboradors poden participar a la licitació amb més d'1 licitador? Gràcies, 01/06/2021 09:30h
Bon dia,

en primer terme, als efectes que interessen de la deguda solvència del licitador, allò rellevant és que quedi acreditat que disposarà dels deguts mitjans tècnics recorrent als mitjans d'aquest col·laborador que sens dubte haurà d'aportar el seu propi DEUC. Que eventualment aquest recorri al seu torn a altres dos, no és tan important mentre quedi lligada la solvència amb el primer.

Sobre el segon tema, sí, és totalment possible (i habitual) que un mateix col.laborador aparegui en més d'una oferta. Fins i tot, és possible (tot i que potser no tan habitual), presentar-se com a UTE i alhora prestar col·laboradors per una altra oferta, és a dir, no hi ha inconvenient en presentar oferta individual, i per l'altre intervenir aportant solvència externa a un altre licitador.

Salutacions,
En la "MEMORIA TÈCNICA apartat 6. EXECUCIÓ DELS TREBALLS, Treballs previs: posa que els treballs previs d'implantació i adequació del solar i l'entorn s'iniciaran amb carácter immediat des de la signatura de contracte. S'enten que des del dia adjudicació del projecte i obra, mentre es realitzen els treballs de redacció del projecte els primers 2 mesos, es poden realitzar els treballs de serveis afectats i escomeses i implantació previs a l'inici de la fase de construcció de l'edifici?. Moltes gràcies. 01/06/2021 09:22h
Bon dia,

en efecte, els dos mesos de la redacció del projecte ens permetran realitzar els treballs previs d'implantació.

Salutacions,
Bon dia, us agrairíem si ens poguéssiu confirmar la nostra interpretació dels terminis associats a la Redacció de Projectes. Entenem que és d'1 mes per lliurar el projecte bàsic a comptar a partir de la signatura del contracte i 0.5 mesos per a lliurar la Maqueta, és a dir, 1.5 mesos. Una vegada presentada aquesta documentació hi ha fins a 6 mesos ( 3 per a Infraestructures.cat i 3 per al Departament de Justícia) per a la revisió del projecte. Quan s'aporten aquestes revisions es disposa de 0.5 mesos més per a donar-hi resposta. És correcte? Moltes gràcies 01/06/2021 08:24h
Bon dia,

Es disposen de , 1.5 mesos per al lliurament de la maqueta i 0.5 mesos per les correccions. És a dir un període de 2 mesos per al projecte. A partir d'aquí i amb el projecte executiu lliurat per la seva aprovació, es disposen de 6 mesos legals per fer aquesta aprovació (3 + 3). Esperem que s'aprovi en pocs dies atès que és una obra força urgent.

Salutacions
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya