Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
Codi d'expedient:
D154-2021/00008
Bona tarda. Voldríem saber si per a cada annex 4.1 i 4.2 s'ha d'adjuntar un pla de formació pel primer any i un segon pla de formació pel segon any o únicament la taula de la proposta del primer any. Gràcies 26/05/2021 09:18h
Bon dia,

S'ha d'adjuntar un pla de formació per als dos anys.

Gràcies,
Bon dia, en relació al criteri puntuació de la formació tenim uns dubtes: 1) Per cada formació de capacitació tècnica de fins a 40 hores (per exemple 8 hores): és puntuable amb 0,5 punts o no és puntuable per no arribar fins 40 hores? 2) Al ser objecte de la puntuació la formació en unitats (hores/anual/persona) i el contracte ser inicialment de dos anys. Per poder puntuar 0,5 punts per cada formació de 10 hores anuals persona, hauríem de proposar dos cursos degut a que no pot ser la mateixa els dos anys seguits? 25/05/2021 15:21h
Bona tarda,

Responem a continuació de cada pregunta,

1) Per cada formació de capacitació tècnica de fins a 40 hores (per exemple 8 hores): és puntuable amb 0,5 punts o no és puntuable per no arribar fins 40 hores? És puntuable amb 0,5 punts.

2) Al ser objecte de la puntuació la formació en unitats (hores/anual/persona) i el contracte ser inicialment de dos anys. Per poder puntuar 0,5 punts per cada formació de 10 hores anuals persona, hauríem de proposar dos cursos degut a que no pot ser la mateixa els dos anys seguits? Es puntua per formació anual.

Gràcies,
Buenas tardes, Revisando el precio de licitación me surge la siguiente duda: El importe base de licitación para el servicio ordinario es de 1.358.,80¤ con IVA que se desglosan por año: 2021: 220.437,53¤ 2022: 675.361,65¤ 2023: 460.213,92¤ La suma de estos 3 periodos (2021,2022,2023) es de 1.356.013,10¤ Agradecería sus posibles comentarios. Atentamente, 21/05/2021 17:21h
Buenas tardes,

El importe correcto del servicio ordinario es 1.356.013,11¤, IVA incluido.
El importe correcto del servicio de guardia es 108.235,69¤, IVA incluido.

Se ha procedido a publicar una enmienda con los importes correctos.

Gracias,
Quina és l'empresa que realitza actualment el Informe sobre la Qualitat Mediambiental de l'aire i els seus anàlisis? 21/05/2021 12:14h
Bon dia,

L'empresa SIK.
Quina és l'empresa actual que realitza el manteniment dels parallamps? 21/05/2021 12:12h
Bon dia,

L'empresa INGESCO.
Quina és l'empresa actual que realitza el manteniment dels transformadors? 21/05/2021 12:11h
Bon dia,

L'empresa GRUPO HELCO SA.
Quina és l'empresa actual que realitza el Control i Prevenció de la Legionel·la? 21/05/2021 12:09h
Bon dia,

L'empresa LD3 SERVEIS.
Quina és l'empresa actual que realitza el manteniment dels exutoris i les cortines de fum? 21/05/2021 12:07h
Bon dia,

L'empresa PREVEFUM.
Entra dins de l'abast del servei el manteniment de la traomia? 21/05/2021 12:06h
Bon dia,

Sí, el manteniment i revisió de la tramoia està inclòs.
Bon dia, Al punt H.1) especifica la extensió de pàgines que haurà de complir l'oferta tècnica, que com a màxim són 20 pàgines, però no trobo si és refereix a 1 cara o 2 cares. Ho podeu aclarir sis plau? Gràcies. 18/05/2021 09:47h
Bon dia,

Una pàgina només pot ser una cara.
En relació als criteris de Preus/hora, en cas que s'ofereixi un ¤/h inferior a conveni, es puntuarà amb 0 punts? gràcies 18/05/2021 09:26h
Bon dia,

Tal i com s'estableix al plec de clàusules administatives de la present contractació per als preus/hora del servei de guàrdia per a cada categoria i modalitat: "El preu hora/treballador presentat a l'oferta ha de ser IGUAL O SUPERIOR al del Conveni Col·lectiu de treball de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi 08002545011994)".
Bon día, agraïriem ajuda en les següents qüestions: 1. Ubicació dels 22 comptadors. 2. En relacio amb la Tramoia, ens poden indacar els elements específics de que consta? 18/05/2021 09:13h
Bon dia,

Responem a continuació de cada pregunta,

1. Ubicació dels 22 comptadors. Actualment els anem canviant d'ubicació en funció dels consums que vulguem analitzar.

2. En relació amb la Tramoia, ens poden indicar els elements específics de que consta? La revisió de la tramoia s'ha de realitzar tant als elements fixes (tres plataformes amb els seus ancoratges a través de cablatge d'acer), com a les cinc barres electrificades mòbils. Es realitzen diferents inspeccions: fixacions estructurals, tensionat ancoratges de la tramoia al sostre i de les barres, tensions dels cables, nivell de la tramoia respecte el terra, elements de guiatge, recorregut dels cables...

Bona tarda, Ens podeu dir la marca i model de l'interruptor commutador manual que alterna el funcionament dels transformadors? 17/05/2021 09:48h
Bon dia,

La marca i model és MERLIN GUERIN MASTERPAC DE 2500A.
En relació a la taula amb les quantitats dels filtres, podrien detallar d'una forma mes clara les quantitats i tipus del filtres de les oficines? Apareix un número 50 sota les dimensions que no coincideix amb les unitats de la taula de sota. Tots els filtres d'oficines son F5? o també hi han de policarbonat? Gràcies 17/05/2021 09:41h
Bon dia,

Responem a continuació de cada pregunta,

En relació a la taula amb les quantitats dels filtres, podrien detallar d'una forma mes clara les quantitats i tipus del filtres de les oficines? Les UTAs de les oficines tenen filtres F5; Solament aquest tipus de filtre.

Apareix un número 50 sota les dimensions que no coincideix amb les unitats de la taula de sota. Hi ha 50 unitats de prefiltres F5 amb dimensions 592X592X48.

Tots els filtres d'oficines son F5? Sí, tots són F5.

O també hi han de policarbonat? No hi ha filtres de carbó a les oficines.
Bona tarda, Arrel de la resposta al respecte de qui es fa càrrec del manteniment de la plataforma Dexma, entenem que, si proposem com a millora energètica la ampliació de nous comptadors d'energia, del seu manteniment (Data points), també es farà càrrec el MNAC, donat que s'integraran a la mateix compte. Es correcte? Gracies 12/05/2021 17:01h
Bona tarda;

No, els nous aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. Una vegada finalitzat el contracte, el Museu decidirà si manté aquesta ampliació, fent-nos càrrec de la despesa corresponent, o no.

Gràcies;
Bona tarda; RECTIFICACIÓ en relació a la següent pregunta formulada per una de les empreses interessades en la licitació: Els agrairem aclariment al respecte de qui es fa càrrec del cost de la plataforma DEXMA per la monitorització dels actuals 22 comptadors existents l'adjudicatari o el MNAC. Per error s'ha respost que l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec. La resposta és incorrecta. ES FARÀ CÀRREC EL MUSEU. Disculpin les molèsties. 12/05/2021 14:41h
Per error s'ha respost que l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec.
La resposta és incorrecta. ES FARÀ CÀRREC EL MUSEU.
Disculpin les molèsties.
Bon dia. Es possible coneixer quina és l'empresa que actualment està realitzant els treballs de desinfecció i els anàlisis pel control de la legionel·la? Gràcies 12/05/2021 14:35h
L'empresa LD3 Serveis.

Gràcies.
Bon dia, Els agrairem aclariment al respecte de qui es fa càrrec del cost de la plataforma DEXMA per la monitorització dels actuals 22 comptadors existents l'adjudicatari o el MNAC. Moltes gràcies. 12/05/2021 12:54h
Bona tarda;

S'haurà de fer càrrec l'empresa adjudicatària.

Gràcies;
Bon dia, Al plec de prescripcions tècniques, apartat 5.3. s'indica: "l'empresa haurà d'implantar al museu un sistema de gestió energètica tipus ISO 50001 o equivalent, en un període màxim de 6 mesos des de la data d'inici del termini d'execució del contracte". La pregunta es: ¿El cost de l'auditoría externa per part de la certificadora de la ISO 50.001 qui ho assumeix? ¿MNAC o l'empresa adjudicatària? Gràcies 12/05/2021 12:53h
Bona tarda;

Els plecs només obliguen a la implantació d'un sistema de gestió ISO 50001 o similar. En cas que el sistema que es proposi es certifiqués, la despesa associada aniiaà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Gràcies;
En relació a taula de subrogació adjunta, voldríem saber quins son els plusos que conté la columna "Pluses", és a dir, si son plusos de disponibilitat 24 hores, etc. Gràcies 12/05/2021 12:02h
Bona tarda;

L'empresa adjudicatària del contracte vigent ens ha comunicat que els plusos inclosos a la columna "pluses" són de disponibilitat de guàrdies.

Gràcies;
En relació a taula de subrogació adjunta, voldríem saber quins son els plusos que conté la columna "Pluses", és a dir, si son plusos de disponibilitat 24 hores, etc. Gràcies 12/05/2021 11:37h
Bon dia;

Traslladem la consulta i els fem arribar resposta el més aviat possible.

Gràcies;
Segon el plec tècnic (pàg. 13) "Totes les intervencions de manteniment de la resta d'equips i instal·lacions, en cas de ser realitzades per empreses externes, es facturaran les hores a preu de servei de guàrdia , a no ser que es pugui justificar tècnicament; per exemple, per ser treballs molt especialitzats." En aquest treballs a facturar a preu de servei de guardia s'inclouen les empreses externes dels equips de raig X, parallamps, SAI's, centres de transformació? o a quina resta d'equips i instal·lacions us referiu? Gràcies 12/05/2021 11:32h
Bon dia;
Els exemples que indiquen serien treballs especialitzats i que conseqüentment no es cobrarien amb el preu/hora de guàrdia. Exemples de treballs que sí que es cobrarien, serien, per exemple, canviar un tram d'una canonada, verificar fuites en un circuit frigorífic, afegir gas frigorífic,etc.

Gràcies;
Bona tarde, en relació a la licitació, ens sorgeixen els següents dubtes: · Entenem que entra dins del contracte la substitució dels filtres, es correcte? · Estan incloses les taxes de les OCAs?? · Estan incloses les taxes dels gasos refrigerants? · Quin és l'equipament de radiofreqüència del Museu. · En la relació de personal a subrogar, s'indica que el cost empresa, entenem que inclou la Seguretat Social, correcte? Quin % d'impostos SS estan aplicant? Inclouen plusos d'algun tipus? Plus retén de guàrdia? · Sol·liciten equips de radiofreqüència i intercomunicadors compatibles amb l'equipament de radiofreqüència del Museu, quin es aquest equipament específicament? Quantes unitats hem d'aportar? · Quants equips informàtics hem d'aportar? Salutacions i gracies! 10/05/2021 14:42h
Bona tarda;

En arxiu adjunt responem als seus dubtes sobre la taula de subrogació.

Gràcies;
Bon dia, A l' annex 7, personal a subrogar, es fa referència al cost empresa. Aquest cost porta el percentatge que apliqui l'actual mantenidora de seguretat social al salari brut? ens poden dir quin es el % de SS? o potser és una errada i és el salari brut? gràcies. 10/05/2021 14:38h
Bona tarda;

En arxiu adjunt donem resposta al seu dubte.

Gràcies;
Bon dia, en relació als operaris de manteniment, indican 7 operaris de Grup 5, així com que per treballs de manteniment que no sigui preventiu , la presència mínima dels operaris al Museu será de 2 operaris (6 a 14h) i 2 operaris (14 a 22 h). Es correcte entendre llavors que en total sol·liciten 7 operaris a jornada completa, cobrint les presencies indicades i la resta segons necessitats de manteniments, sense presencies obligatories? Gracies. 10/05/2021 12:31h
Bona tarda;

Seguidament els donem resposta a la pregunta:

Efectivament, la plantilla associada al contracte del Museu en jornada completa és de 7 operaris i 2 caps d'equip. D'aquest personal, que s'ha de distribuir entre els dos torns (matí i tarda), un mínim de dos operaris pel matí i dos per la tarda faran altres treballs que no sigui manteniment preventiu, tal i com es detalla al punt 8.2.1 dels Plecs Tècnics.

Gràcies;
Bona tarde, en relació a la licitació, ens sorgeixen els següents dubtes: · Entenem que entra dins del contracte la substitució dels filtres, es correcte? · Estan incloses les taxes de les OCAs?? · Estan incloses les taxes dels gasos refrigerants? · Quin és l'equipament de radiofreqüència del Museu. · En la relació de personal a subrogar, s'indica que el cost empresa, entenem que inclou la Seguretat Social, correcte? Quin % d'impostos SS estan aplicant? Inclouen plusos d'algun tipus? Plus retén de guàrdia? · Sol·liciten equips de radiofreqüència i intercomunicadors compatibles amb l'equipament de radiofreqüència del Museu, quin es aquest equipament específicament? Quantes unitats hem d'aportar? · Quants equips informàtics hem d'aportar? Salutacions i gracies! 10/05/2021 12:28h
Bon dia;
Responem a totes les preguntes, excepte a la que fa referència amb la taula de subrogació, atès que estem esperant resposta de l'empresa adjudicatària del contracte vigent.

1. Entenem que entra dins del contracte la substitució dels filtres, es correcte?. Sí, és correcte. Prefiltres F5 (una vegada al mes), filtres F9 (una vegada a l'any) i filtres de carbó activat (una vegada cada dos anys) dels equips objecte del contracte de manteniment

2. Estan incloses les taxes de les OCAs?? Sí. Són a càrrec de l'empresa

3. Estan incloses les taxes dels gasos refrigerants? Sí. Els gasos i les taxes són a càrrec de l'empresa adjudicatària

4. Quin és l'equipament de radiofreqüència del Museu? Les característiques mínimes dels transmissors portàtils de les empreses a contractar pels serveis de manteniment al Museu, son:
- Radio Portàtil DMR.
- Selector de canals.
- Protocol digital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3.
- MAN DAUM( Home Mort).
- Possibilitat de trucada grupal dins del canal, hi ha un únic usuari de la xarxa.
- Comunicacions encriptades amb protocol suportat SW i HW, compatibles amb el parc de repetidors del museu, marca ZTE, model PR800.
- Orelleres per a cada treballador: En el cas que els equips de radio no disposin de connector tipus jack per a la connexió de microauriculars o altres accessoris d'escolta o veu, l'equip haurà de proveir-se amb un adaptador per tal que puguin connectar-se aquests accessoris o altres de tipus Standard o comuns.
Molt important: Per raons de seguretat, i atès que en aquests materials queden registrades les freqüències del Museu, aquests materials passaran a ser propietat del Museu, o un cop finalitzat el termini d'execució del contracte i les seves eventuals pròrrogues, hauran de desprogramar-se per una empresa de telecomunicacions certificada o acreditada pel Museu.
A l'empresa adjudicatària resultant de la contractació, se'ls facilitarà el contacte amb la nostra empresa mantenidora de la xarxa del museu per facilitar-los la programació dels canals.

5. Sol·liciten equips de radiofreqüència i intercomunicadors compatibles amb l'equipament de radiofreqüència del Museu, quin es aquest equipament específicament? Quantes unitats hem d'aportar? Les caracterísitques dels equips de radiofreqüència són les detallades anteriorment. Serà necessari que, com a mínim, disposin d'un equip (walkie) cada operari i cap d'equip a cada torn. També serà necessaari un terminal de telefonia mòbil amb dades (smartphone) pel servei de guàrdia

6. Quants equips informàtics hem d'aportar?" Els que consideri l'empresa adjudicatària per al bon desenvolupament del contracte (administratiu, enginyer,...). Hauran de demanar una línia de dades per connectar tant els seus equips informàtics, com per l'equip de control de presència dels seus treballadors.

Gràcies;
Bon dia, en relació al criteri de l'experiència de l'Enginyer, ens agradaria confirmar que es valora concretament. Al Plec Tècnic indica que ha de disposar de 3 anys d'experiència com a gestor de contractes de manteniment en edificis, però sense especificar quins tipus d'edificis. Al criteri, entenem que lo que es valora és, a banda de 3 anys d'experiència en manteniment en edificis (Qualsevol tipologia), es valora experiència addicional en museus, galeries d'art, sales exposicions, edificis similars, etc. En el cas que el gestor del contracte proposat tingui 3 anys d'experiència en manteniment d'oficines i 2 anys d'experiència en manteniment de museus, entenem que es valoraria aquest apartat amb 2 punts. És així? 10/05/2021 12:12h
Bon dia;

La interpretació és correcta.

Gràcies;
Bon dia, en relació als operaris de manteniment, indican 7 operaris de Grup 5, així com que per treballs de manteniment que no sigui preventiu , la presència mínima dels operaris al Museu será de 2 operaris (6 a 14h) i 2 operaris (14 a 22 h). Es correcte entendre llavors que en total sol·liciten 7 operaris a jornada completa, cobrint les presencies indicades i la resta segons necessitats de manteniments, sense presencies obligatories? Gracies. 07/05/2021 10:45h
Bon dia;

Traslladem la pregunta als tècnics del Museu, i els respondrem el més aviat possible.

Gràcies;
Bon dia, A l' annex 7, personal a subrogar, es fa referència al cost empresa. Aquest cost porta el percentatge que apliqui l'actual mantenidora de seguretat social al salari brut? ens poden dir quin es el % de SS? o potser és una errada i és el salari brut? gràcies. 06/05/2021 19:08h
Bona tarda;

Fem les oportunes consultes, i els respondrem el més aviat possible.

Gràcies;
Bona tarde, en relació a la licitació, ens sorgeixen els següents dubtes: · Entenem que entra dins del contracte la substitució dels filtres, es correcte? · Estan incloses les taxes de les OCAs?? · Estan incloses les taxes dels gasos refrigerants? · Quin és l'equipament de radiofreqüència del Museu. · En la relació de personal a subrogar, s'indica que el cost empresa, entenem que inclou la Seguretat Social, correcte? Quin % d'impostos SS estan aplicant? Inclouen plusos d'algun tipus? Plus retén de guàrdia? · Sol·liciten equips de radiofreqüència i intercomunicadors compatibles amb l'equipament de radiofreqüència del Museu, quin es aquest equipament específicament? Quantes unitats hem d'aportar? · Quants equips informàtics hem d'aportar? Salutacions i gracies! 06/05/2021 19:07h
Bona tarda;

Traslladem la consulta als tècnics del Museu, i els respondren el més aviat possible.

Gràcies;
Bon dia, als annexos administratius 4.1 i 4.2 relatius a la formació, a la Columna "Acció Formativa" hem d'indicar només el Títol de la formació o també tot el contingut del curs? 06/05/2021 19:02h
Bona tarda;

S'ha d'incloure el títol de l'acció formativa. Es pot acompanyar amb una breu descripció de la temàtica del curs, si es considera que el títol no es prou descriptiu.

Gràcies;
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya