Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ, SL
Codi d'expedient:
Exp. 2021_01

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Pregunta del sobre 3.Nosaltres entenem que al sobre 3 les xifres que s'han de posar és sobre 2 temporades (que es la totalitat del concurs sense comptar les pròrrogues), no? I d'aquí es calculen els % de rebaixa que s'ha de posar a continuació. 15/03/2021 08:36h
Bon dia
La proposició econòmica, ha de ser l'import per temporada.
El model del sobre núm. 3 PCAP, ja diu "per la quantitat de ..................euros, dels quals ...........corresponen al pressupost o preu total de la contractcació corresponent a les 12 gravacions en directe PER TEMPORADA i......................euros a L'IVA acreditat per la prestació i la quantitat de ................euros, dels quals........................... corresponen al pressupost de la contractació corresponent a com a màxim 15 esdeveniments opcionals PER TEMPORADA i........................ euros a l'IVA acreditat per la prestació"

Salutacions.
Faig arribar unes preguntes sobre la forma d'entrega dels documents a través de Pixelware. 1) En el plec de clàusules administratives al sobre número 1 es demana: "La relació númerada de la documentació inclosa, amb un apartat final que indiqui de forma expressa les dades del licitador: nom complet, direcció completa, número de telèfon, direcció de correu electrònic i persona de contacte" Aquesta informació on s'ha d'incloure, en un dels annexos, a tots tres o com a document independent? El problema resideix en que a Pixelware només puc pujar un document a cada una de les categories corresponents als annexos. 2) A l'apartat de Pixelware "Oferta económica o evaluable mediante fórmulas" a banda de pujar documents els dos apartats hi ha una casella on s'ha d'indicar el preu. Es obligatori indicar el preu en aquesta casella o pujant el document és suficient? En el cas que sigui obligatori, quin preu s'ha d'indicar, el de 12 partits o el de 15? En el cas de "el sistema de envio de señal en directo en 4G" és obligatori posar preu o adjuntant el document amb la resposta "Si o No" hi ha suficient? Gràcies 10/03/2021 14:01h
1) Podeu afegir la relació númerada amb la declaració responsable de compliment de requisists (annexI), podeu escanejar en un mateix arxiu, varis documents.

2)Poseu el total dels 12+15 esdeveniments i s'haurà d'adjuntar el model de la cláusula III.3 Proposta económica.
Pel que fa al sistema d'enviament,  poseu 1¤ i adjunteu document amb la vostra oferta del sistema d'enviament de senyal.
1) En el sobre núm 3: Proposta econòmica a la pàgina 15 es demana: Sistema d'enviament de senyal en directe 4G....... 2)Quin sistema és demana (al plec de condicions tècniques no surt o no l'hem vist)? 3)Quin preu s'ha de posar (de 1 esdeveniment, de 12 o de 15)? 4) A l'hora de presentar les ofertes pel portal pixelware, quins noms hem de posar als arxius? 5) La signatura del licitadors que s'ha d'incluore al final de sobre núm. 3, pot ser la meva signatura més el segell de l'empresa escanejada? 6) Com presentem la gravació d'un esdeveniment esportiu que es demana a la clàsula V pàgina 19? Gràcies 08/03/2021 13:30h
1)Es tracta de Transmissors de senyal de video en directe amb cobertures de xarxa 4G, coneguts popularment com a "Motxilles 4G". Si es pot aportar una motxilla amb sistema d'enviament de senyal de vídeo en directe 4G que es pugui utilitzar en tots els esdeveniments, es podrà sumar els 5 punts dels criteris de valoració.
2)Aquest sistema que es demana (motxilla 4G) és una millora, que es puntua als criteris de valoració.
3)En el model del sobre núm.3 proposta econòmica, teniu una línia per gravacions d'esdeveniments per temporada (12) i una linia per 15 esdeveniments opcionals, ho podeu posar amb preu base i si voleu podeu especificar el cost unitari.
4)Doncs s'hauran de posar els noms que corresponguin al document presentat. Sobre núm.1, haurà d'haver la declaració responsable, més declaració de confidencilaitat més la declaració de solvència. (Annex I +Annex II + AnnexII), tal i com es comenta al plec de clàusules administratives particulars al punt III.3
5)La signatura pot ser una signatura digital o bé una signatura manual, amb segell de l'empresa.
6)Es fa a través del portal pixelware? Hi ha algun límit de pes per fer la transferència? La presentació de l'esdeveniment esportiu, s'hauria de fer arribar un link per accedir a la gravació, aquest link el podeu fer arribar amb un document de word
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya